Xenlulozơ Trinitrat Là Nguyên Liệu Để Sản Xuất Tơ Nhân Tạo

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ trinitrat được sử dụng để chế tạo thuốc súng ko khói.Bạn đã xem: Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng ko khói

(b) Axit glutamic được sử dụng làm thuốc cung ứng thần kinh.Bạn vẫn xem: Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để phân phối tơ nhân tạo

(c) cao su đặc là loại vật liệu polime bao gồm tính dẻo.

Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo

(d) Trimetylamin là hóa học khí, có mùi khai, tan những trong nước.

(e) hỗn hợp phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(f) Axit axetic tung vô hạn vào nước.

Số phát biểu đúng là

A.3.

B.4.

C.5.

D.6.


*

Chọn đáp án B

(a) Đúng.

(b) Đúng.

(c) Sai. Cao su đặc là loại vật tư polime tất cả tính đàn hồi.

(d) Đúng.

(e) Sai. Dung dịch phenol không làm chuyển màu quỳ tím.

(f) Đúng.

Cho các phát biểu sau:

(a) làm phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường thiên nhiên kiềm hotline là làm phản ứng xà chống hóa.

(b) trong tự nhiên, glucozơ có tương đối nhiều trong trái chín, sệt biệt có rất nhiều trong nho chín.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Polime có khá nhiều ứng dụng như làm những vật liệu polime phục vụ cho phân phối và đời sống: hóa học dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán giấy dán.

(e) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là các chất khí mùi hương khai cực nhọc chịu, độc.

(g) các amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu không còn là α-aminaxit) là rất nhiều hợp chất các đại lý để kiến làm cho các loại protein của cơ thể.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) phản nghịch ứng thủy phân chất to trong môi trường xung quanh kiềm gọi là phản bội ứng xà phòng hóa.

(b) vào tự nhiên, glucozơ có khá nhiều trong quả chín, quánh biệt có không ít trong nho chín.

(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Polime có rất nhiều ứng dụng như làm những vật liệu polime ship hàng cho thêm vào và đời sống: chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán giấy dán.

(e) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai cực nhọc chịu, độc.

(g) các amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-aminaxit) là các hợp chất đại lý để kiến làm cho các nhiều loại protein của cơ thể.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic

(b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ hầu như là các chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Glucozơ được vận dụng làm thuốc tăng lực.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.

B.4.

C.3

D.

Xem thêm: Tìm Chân Mệnh Thiên Tử - Lời Bài Hát Bước Qua Thế Giới

5.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ với saccarozơ gần như là hầu như chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ các là những chất rắn, dễ tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để thêm vào tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ rất nhiều là hầu như chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để thêm vào tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ với saccarozơ gần như là số đông chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ đông đảo là các chất rắn, dễ dàng tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để thêm vào tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α–1,4–glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) vào công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hoá chất khủng lỏng thành chất mập rắn.

(b) lúc thủy phân trọn vẹn saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ đều cho một các loại monosaccarit.

(c) Độ ngọt của mật ong hầu hết do glucozơ gây ra.

(d) một trong những polime như polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) được dùng làm hóa học dẻo.

(e) các loại dầu thực vật và dầu chất bôi trơn đều không tan vào nước nhưng tan trong số dung dịch axit.

(g) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để phân phối tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(h) những amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu không còn là α-aminaxit) là các hợp chất cửa hàng để kiến khiến cho các các loại protein của cơ thể.

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

Xem thêm: Thần Đồng Đất Việt Tập 117 ), Truyện Tranh, Thần Đồng Đất Việt 117

D. 6.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)