"what did you do yesterday?" "after a job at home, some friends came over lunch

     
Bạn đã chiếm lĩnh đến số lượng giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, chúng ta có thể xem toàn bộ nội dung trả lời


Bạn đang xem: "what did you do yesterday?" "after a job at home, some friends came over lunch

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký thông tin tài khoản ankhanhtech.com.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với team ngũ giáo viên ankhanhtech.com.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*

*
Khánh Ly
What did you vì chưng yesterday ?- I watched filmWhere did you go last weekend ?- I went lớn schoolWhat time do you you often go to lớn school ?- 7 o"clockWhat bởi you usually have breakfast ?- I usually have bread, milk & egg for breakfast


Xem thêm: Phân Tích Đoạn Thơ Nhớ Gì Như Nhớ Người Yêu, Phân Tích Nhớ Gì Như Nhớ Người Yêu

What did you vì chưng yesterday ?livedWhere did you go last weekend ?-LivedWhat time vị you you often go lớn school ?- Week plan from main teacher.What vày you usually have breakfast ?Water.
What did you do yesterday?- I played footballWhere did you go last weekend?- I went to lớn Ha Long BayWhat time bởi you often go lớn school?- I go lớn school from Monday to SaturdayWhat vì you usually have breakfast?- I have noodles & milk
*
trả lời các câu hỏi sau: What did you do yesterdayWhere did you go last weekendTiếng Anh - Lớp 5Tiếng AnhLớp 5
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest(Tiếng Anh - Lớp 7)
Choose the word or the phrase or sentence, that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted(Tiếng Anh - Lớp 9)
Most of the children/ like/ imagine/ visualize/ the stories/ while/ listen/ the folktales/ especially/ the fairy tales(Tiếng Anh - Lớp 8)
Complete the sentences with the verbs in brackets. Use conditional sentences type 1(Tiếng Anh - Lớp 8)


Xem thêm: Cho Một Dung Dịch Chứa 8 19G Muối Nax

Hỏi 15 triệu học viên cả nước ngẫu nhiên câu hỏi nào về bài bác tập thừa nhận câu vấn đáp nhanh chóng, chính xác và miễn giá tiền liên kết với chúng ta học sinh tốt và đồng đội cả nước