VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG

     
Khởi gán giá chỉ trị ban sơ cho tổng S tiến hành tính tổng, cộng dồn với những giá trị của i vào S(với i được lặp từ 1 cho tới N)

- Xuất tác dụng của tổng S ra màn hình.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng

Chương trình:

Program TinhTong; Uses crt;Var S,i,n:Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write( ‘ Nhap so n:’ ); // Thong bao nhap lieu Readln( n ); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) S: = 0; // Khoi gan gia tri ban dau đến S For i:=1 to lớn n vì chưng // Lap voi moi i teo gia tri tu 1 den N S:=S + i; // Tinh tong cong don i vao S Writeln( ‘Tong = ’, S); // Xuat ket qua tong S ra man hinh Readln;END.

các phiên phiên bản khác nhau của việc là:

Tính tổng (với giả sử N là số lẻ) Tính tổng các số tự nhiên lẻ nhỏ tuổi hơn hoặc bằng N. Tính tổng các số thoải mái và tự nhiên chia hết đến 5 như 5, 10, 15, 20, 25, 30….N (N chia hết mang đến 5)

hướng dẫn:

- Điều chỉnh cách lặp cho phù hợp.

- Trướckhi cộng dồn cực hiếm của i vào tổng S, đề nghị kiểm tra điều kiện giá trị của i có vừa lòng điều kiện việc hay không.

Xem thêm: Nhiệt Dung Riêng Của Thép

rõ ràng là:

For i:= 1 to lớn n vị // Lap voi moi i co gia tri tu 1 den N

S:= S + i / (i+1); // Tinh tong cong don i/(i+1) vao S

(Luu y, truong hop nay bien S phaiduoc khai bao kieu du lieu la so thuc Real )


For i:=1 to lớn n bởi // Lap voi moi i teo gia tri tu 1 den N

if ( i thủ thuật 2 == 1) // Kiem tra i co’ phai la so le haykhong

for i:=1 khổng lồ n do// Lap voi moi i teo gia tri tu 1 den N

if ( i % 5 == 0) // Kiem tra i co’ phai la 5, 10, 15… tuyệt khong
Mtrend NewsMtrend MusicMtrend Thời TrangẢnh đẹpMón Ngon mỗi NgàyKiến thức sản phẩm công nghệ tínhKiến thức thôn HộiMtrend MMOKiến thức MobaLiên Minh Huyền ThoạiLiên Quân MobilePhong thủyXem tử viGiải mã giấc mơGóc ReviewSkincareThực phẩm chức năng

Home/ Môn học/Tin học/Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bởi câu lệnh while…do). Viết lịch trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bằng câu lệnh For…d

Viết lịch trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bằng câu lệnh while…do). Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bằng câu lệnh For…d

Question

Viết công tác Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bởi câu lệnh while…do). Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( bằng câu lệnh For…do). Yc: Cần chính xác do 60₫ của tuió, ko chép mạng, no spam.

in progress 0

Answers ()


*

1. (while..do)

program phuongt;usescrt; var i, s, n: integer;begin clrscr; write(‘Nhap n = ‘); readln(n); s:=0; i:=1; while i begin s:=s+i; i:=i+1; end; write(‘Tong s = ‘, s); readlnend.

Xem thêm: Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Lớp 9, ❤️️ 15 Bài Văn Ngắn Hay

2. (For…do)

program phuongt;uses crt; var i, s, n: integer;begin clrscr; write(‘Nhap n = ‘); readln(n); s:=0; for i:=1 lớn n vì chưng s:=s+i; write(‘Tong s = ‘, s); readlnend.