Viết Chương Trình Tính Diện Tích Hình Tròn

     

1. Pascal là gì? ngôn ngữ lập trình Pascal 

- Pascal được hiểu như là ngữ điệu lập trình máy tính xách tay theo dạng lệnh được trở nên tân tiến bởi giáo sư Niklaus Wirth (trường đại học kĩ thuật Zurich – Thụy Sĩ). Pascal được trở nên tân tiến từ năm 1970 với là loại ngôn ngữ quan trọng thích hợp cho lối lập trình gồm cấu trúc. Về thực chất Pascal dựa trên ngôn ngữ lập trình ALGOL và được lấy tên theo nhà toán học cùng triết học tập Blaise Pascal (người Pháp). 

*

2. Những thành phần trong ngữ điệu lập trình Pascal


2.1. Những ký hiệu áp dụng trong Pascal

- bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào cũng rất được xây dựng từ một số trong những hữu hạn các ký hiệu. Trong ngôn ngữ Pascal được kiến tạo từ các ký hiệu:

Begin, end, var, while, do, , , ;, …

Và các kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …

- ngữ điệu Pascal không dùng những ký hiệu của cục chữ Hy Lạp.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

- Để desgin thành chương trình, các ký hiệu đề nghị tuân theo số đông quy ước về ngữ pháp với ngữ nghĩa hình thức của Pascal.

a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để đặt tên cho các biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta dùng danh hiệu (indentifiler). Thương hiệu trong Pascal quy định bắt đầu phảI là một trong chữ cái, sau đó có thể là chữ cái, chữ số hau là vết gạch bên dưới “_”.

Ví dụ:

Tam

X

PT_bac_1

Delta

Z200

Ví dụ: các đổi thay sau không phải là danh hiệu

2bien

n!

Bien x

- trong Pascal danh hiệu không riêng biệt chữ thường với chữ hoa.

Ví dụ: y cùng với Y là một. Thanh_Da với THANH_dA là một.

- Chú ý: Chúng ta tránh việc đặt thương hiệu trùng vớI danh hiệu của ngôn ngữ và yêu cầu dùng danh hiệu có tính gợI ghi nhớ để dễ viết và kiểm soát chương trình, tín đồ đọc cũng cảm giác dễ hiểu.

Ví dụ: Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

- Trong ngữ điệu có hầu hết từ được dành riêng riêng như thể những thành phần tạo đề xuất ngôn ngữ. Vì đó bọn họ không được để những thương hiệu trùng với đông đảo từ thích hợp này. Fan ta thường gọi đa số từ này là keywords (key word).

Ví dụ: Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var …

- Từ thích hợp này cũng không rành mạch chữ thường và chữ hoa.

c) Khoảng trắng, vệt chấm phẩy, vệt móc, vệt nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Xem thêm: Có Nên Uống Nước Dừa Vào Ngày Đèn Đỏ Có Nên Uống Nước Dừa? Cần Lưu Ý Điều Gì

- khoảng tầm trắng “ “: cần sử dụng để gián đoạn 2 từ trong chuỗi.

- vệt chấm phẩy “;”: cần sử dụng sau tên chương trình, sau những câu lệnh. 

- vết móc “ ”: vào Pascal phần lớn gì đặt trong hai dấu móc sẽ là phần ghi chú.

- vết nháy 1-1 “’”: dùng làm bao một chuỗi.

- Toán tử: Đặt thân hai toán hạng. Ví dụ: x+2, y=8, 7>3, x=y … vậy +, =, >, 2.2 các dạng câu lệnh trong công tác Pascal 

Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong ngôi trường hợp nhằm so sánh các phép toán hoặc những phép toán có điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức là lặp với chu kỳ biết trước, nếu ta hiểu rằng số lần tái diễn của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := to lớn bởi vì

Trong đó: 

- Biến bao gồm kiểu số nguyên integer

- quý giá cuối phải lớn hơn giá trị đầu với là giao diện số nguyên.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 B - Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking Sgk Trang 11

- Câu lệnh rất có thể là câu lệnh 1-1 (một lệnh) tuyệt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ 1 tới 10 bởi Pascal

*

Câu lệnh while…do…

- Câu lệnh while… do… nghĩa là lặp với số lần không biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện ví dụ và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.