Viết Chương Trình Tính Diện Tích Hình Tròn

     

1. Pascal là gì? ngôn từ lập trình Pascal 

- Pascal được hiểu như là ngôn ngữ lập trình máy tính theo dạng lệnh được cải tiến và phát triển bởi giáo sư Niklaus Wirth (trường đh kĩ thuật Zurich – Thụy Sĩ). Pascal được cải cách và phát triển từ năm 1970 với là thứ hạng ngôn ngữ quan trọng đặc biệt thích hợp cho lối lập trình bao gồm cấu trúc. Về thực chất Pascal dựa trên ngữ điệu lập trình ALGOL và được đặt tên theo công ty toán học với triết học tập Blaise Pascal (người Pháp). 

*

2. Các thành phần trong ngôn từ lập trình Pascal

2.1. Các ký hiệu áp dụng trong Pascal

- bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một trong những hữu hạn các ký hiệu. Trong ngữ điệu Pascal được desgin từ những ký hiệu:

Begin, end, var, while, do, , , ;, …

Và những kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …

- ngữ điệu Pascal ko dùng những ký hiệu của bộ chữ Hy Lạp.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

- Để gây ra thành chương trình, các ký hiệu yêu cầu tuân theo phần đa quy mong về ngữ pháp cùng ngữ nghĩa phép tắc của Pascal.

a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để đặt tên cho các biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta dùng danh hiệu (indentifiler). Danh hiệu trong Pascal quy định bắt đầu phảI là 1 chữ cái, sau đó rất có thể là chữ cái, chữ số hau là lốt gạch bên dưới “_”.

Ví dụ:

Tam

X

PT_bac_1

Delta

Z200

Ví dụ: các vươn lên là sau không phải là danh hiệu

2bien

n!

Bien x

- vào Pascal thương hiệu không phân minh chữ thường cùng chữ hoa.

Ví dụ: y với Y là một. Thanh_Da và THANH_dA là một.

- Chú ý: Chúng ta không nên đặt thương hiệu trùng vớI danh hiệu của ngôn từ và yêu cầu dùng danh hiệu có tính gợI nhớ để dễ viết và đánh giá chương trình, fan đọc cũng cảm thấy dễ hiểu.

Ví dụ: Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

- Trong ngôn từ có đầy đủ từ được dành riêng riêng như là những bộ phận tạo bắt buộc ngôn ngữ. Bởi đó bọn họ không được đặt những danh hiệu trùng với đều từ thích hợp này. Bạn ta thường gọi phần nhiều từ này là từ khoá (key word).

Ví dụ: Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var …

- Từ nói riêng này cũng không sáng tỏ chữ thường cùng chữ hoa.

c) Khoảng trắng, vệt chấm phẩy, vệt móc, vết nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Xem thêm: Phong Trào Vô Sản Hóa - Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

- khoảng tầm trắng “ “: dùng để cách biệt 2 từ trong chuỗi.

- dấu chấm phẩy “;”: dùng sau tên chương trình, sau các câu lệnh. 

- dấu móc “ ”: trong Pascal mọi gì đặt trong hai vệt móc đã là phần ghi chú.

- lốt nháy đối kháng “’”: dùng để bao một chuỗi.

- Toán tử: Đặt giữa hai toán hạng. Ví dụ: x+2, y=8, 7>3, x=y … vậy +, =, >, 2.2 các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 

Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán tất cả điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhị số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức là lặp với số lần biết trước, trường hợp ta hiểu rằng số lần lặp lại của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ áp dụng for…do….

For := khổng lồ vày

Trong đó: 

- Biến có kiểu số nguyên integer

- quý hiếm cuối phải lớn hơn giá trị đầu với là kiểu số nguyên.

Xem thêm: Lọc Dữ Liệu Là Gì - Trình Bày Các Bước Lọc Dữ Liệu Trong Excel

- Câu lệnh rất có thể là câu lệnh 1-1 (một lệnh) xuất xắc lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là 1 tới 10 bằng Pascal

*

Câu lệnh while…do…

- Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần không biết trước và dựa vào vào một điều kiện rõ ràng và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.