Viết chương trình in ra bảng cửu chương

     
  yêu thương cầu: Viết chương trình in ra screen bảng cửu chương trường đoản cú 2 cho 9Input: Nhập bảng cửu chương bắt buộc hiển thịOutput: In ra screen bảng cửu chương

2. Giải thuật:

Bước 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra bảng cửu chương

Nhập thông tin: Nhập bảng cửu chương bạn phải inBước 2. Xử lý: cách 2.1. Sử dụng câu lệnh lặp For Do nhằm in ra màn hình bảng cửu chươngBước 3.

Xem thêm: 1/5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút, 1 5 Giờ Đổi Ra Bằng Bao Nhiêu Phút

In ra screen bảng cửa chương.

3. Code Pascal:

Program Bang_cuu_chuong;Var so,i :Integer;Begin Write("Ban muon in bang cuu chuong so may ?: "); Readln(so); Writeln; Writeln; Writeln(" CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG"); Writeln("-------------------------------"); Writeln; For i:=1 to lớn 10 vì chưng Writeln(so:2," lan ",i:2," = ",so*i:3); ReadlnEnd.

Xem thêm: Phân Tích Khổ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (10 Mẫu)

4. Giải thích code

Dong codeÝ nghĩa Program Bang_Cuu_chuong; Đặt tên mang đến chương trình Bang_Cuu_chuong Var so :Integer; Khai báo trở nên so đẳng cấp số nguyên Write("Ban muon in bang cuu chuong so may ?: "); In ra màn hình dòng chữ Ban muon in bang cuu chuong so may ?: Readln(so); Nhập số từ keyboard cho vươn lên là so Writeln; In ra màn hình hiển thị dòng trắng Writeln; In ra màn hình hiển thị dòng white Writeln(" CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG"); In ra screen dòng chữ CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG Writeln("-------------------------------"); In ra màn hình dòng ------------------------------- Writeln; In ra màn hình hiển thị dòng trắng For i:=1 to 10 bởi Writeln(so:2," lan ",i:2," = ",so*i:3); Cho phát triển thành i chạy từ là một đến 10 thì in ra màn hình hiển thị dòng tương xứng Ví dụ: Ta nhập số là 2 tức ta in cửu chương 2 như sau: i = 1 ---> 2 lan 1 = 2 i = 2 ---> 2 lan 2 = 4 i = 3 ---> 2 lan 3 = 6 i = 4 ---> 2 lan 4 = 8 i = 5 ---> 2 lan 5 = 10 i = 6 ---> 2 lan 6 = 12 i = 7 ---> 2 lan 7 = 14 i = 8 ---> 2 lan 8 = 16 i = 9 ---> 2 lan 9 = 18 i = 10 ---> 2 lan 10 = đôi mươi Readln Dừng màn hình hiển thị khi chạy chương trình cho bạn xem

5. Công dụng Pascal


*

Kết luận: ⦿ bài xích này bọn họ đã được xét ở đoạn bài tập căn bạn dạng nhưng nó được viết khôn xiết thủ công. ⦿ Ở đây chúng ta đã cách tân bài toán với câu lệnh For Do, tạo nên code của việc ngày càng đơn giản ít mẫu lệnh hơn.