Ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn

     
Lý thuyết Tuần trả máu: bài 18. Tuần hoàn máu. Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật hoang dã đơn bào không có hệ tuần hoàn, những chất được hiệp thương qua bề mặt cơ thể. Hệ tuần trả hở tất cả một đoạn tiết đi thoát khỏi mạch máu và trộn lẫn các dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực nặng nề thấp với chảy chậm. Hệ tuần hoàn kín có máu lưu lại thông vào mạch kín đáo dưới áp lực nặng nề cao hoặc trung bình, tiết chảy nhanh. Hệ tuần hoàn 1-1 có một vòng tuần hoàn, tiết chảy dưới áp lực đè nén trung bình. Hệ tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn to đi khắ

Advertisements (Quảng cáo)


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

Động vật nhiều bào có khung người nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không tồn tại hệ tuần hoàn, các chất được dàn xếp qua bề mặt cơ thể.

Bạn đang xem: ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn

– Hệ tuần trả hở có một đoạn ngày tiết đi thoát khỏi mạch máu cùng trộn lẫn những dịch mô, máu lưu giữ thông dưới áp lực nặng nề thấp và chảy chậm.

– Hệ tuần hoàn bí mật có máu lưu lại thông trong mạch kín đáo dưới áp lực nặng nề cao hoặc trung bình, ngày tiết chảy nhanh.

– Hệ tuần hoàn đơn có một vòng tuấn hoàn, ngày tiết chảy dưới áp lực trung bình.

– Hệ tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần trả (vòng tuần hoàn khủng đi từ đầu đến chân và vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi), tiết chảy dưới áp lực nặng nề cao cùng chảy nhanh.

– Tim chuyển động như một chiếc bơm hút cùng đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Hãy chỉ đi ra ngoài đường di của tiết (bắt đầu từ bỏ tim) trên sơ dồ hệ tuần trả hở (hình 18.1) cùng hệ tuần hoàn bí mật (hình 18.2).

Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so vài ba hệ tuần trả hở.

Cho biết mục đích của tim vào tuần trả máu.

Đường đi của tiết trên sơ trang bị hệ tuần hoàn mở:

Máu bắt đầu từ tim qua hệ thống động mạch tràn lên khoang máu và pha trộn với nước mô tạo ra thành hỗn hợp máu — nước mô. Sau khi tiếp xúc và thương lượng chất cùng với tế bào, hỗn hợp máu – nước mô đâm vào tĩnh mạch nhằm về tim. Hệ tuần hoàn bao gồm một đoạn máu không chảy vào mạch bí mật gọi là hệ tuần trả hở.

+ Đường đi của máu trên sơ đồ dùng hệ tuần hoàn kín:

Máu tự tim bơm đi giữ thông thường xuyên trong mạch kín, từ cồn mạch qua mao mạch, tĩnh mạch cùng về tim. Máu cùng tế bào dàn xếp chất qua thành mao mạch. Hệ tuần hoàn tất cả máu tan trong mạch kín đáo gọi là hệ tuần hoàn kín.

– Ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so cùng với hệ tuần trả hở:Advertisements (Quảng cáo)


Trong hệ tuần trả kín, máu chảy trong hễ mạch dưới áp lực nặng nề cao, tốc độ máu rã nhanh, máu đi được xa, điều hoà và bày bán máu đến những cơ quan tiền nhanh, vì chưng vậy, đáp ứng được yêu cầu trao thay đổi khí và thương lượng chất cao.

Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân Và Giảm Phân, Lập Bảng So Sánh Giữa Giảm Phân Và Nguyên Phân

– mục đích của tim trong tuần trả máu là bơm máu, đẩy máu chảy trong mạch và hút máu về.

*

– Hãy chỉ đi ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đối kháng của cá (xuất vạc từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá lại là hệ tuần hoàn đối chọi (hình 18 3A).

– Hãy chỉ đi xuống đường đi của tiết trong hệ tuần trả kép của thú và giải thích vì sao hệ tuần trả của thú được call là hệ tuần hòan kép (hình 18.3B).


Advertisements (Quảng cáo)


Cho biết ưu thế của tuần hoàn máu vào hệ tuần trả kép so với hệ tuần trả đơn

*

– Đường đi của huyết trong hệ tuần hoàn 1-1 của cá: tim bơm huyết vào cồn mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vào rượu cồn mạch sống lưng và vào hộ thống mao mạch, tiếp nối về lĩnh mạch với trở về tim.

Hệ tuần trả của cá điện thoại tư vấn là cỗ tuần hoàn đơn vì chì có một vòng tuần hoàn.

– Đường đi của ngày tiết trong hệ tuần hoàn kép của thú qua nhị vòng tuần hoàn:

+ Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch nhà và những động mạch nhở hơn và cho mao mạch ở các cơ quan, phần tử để thực hiện trao đổi khí và chất, tiếp đến máu nhiều C02 di theo tĩnh mạch máu về tim.

+ Vòng tuần trả nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để thảo luận khí và biến chuyển máu giàu O2 trở lại tim.

Hệ tuần hoàn của thú được call là hệ tuần trả kép vì bao gồm hai vòng tuần hoàn béo và nhỏ.

– Ưu điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần trả kép đối với hộ tuần hoàn 1-1 là: lượng ngày tiết đến các cơ quan lại và quá trình trao đổi chất ở mao mạch phụ thuộc vào áp lực đè nén máu chảy trong đụng mạch.ở hệ tuần hoàn đối chọi của cá, lúc máu lừ tim đi qua khối hệ thống mao mạch ở có thì huyết áp sút nhanh. Vì vậy máu tung trong động mạch sườn lưng đi đến các cơ quan dưới áp lực trung bình.

Xem thêm: Thư Cho Một Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình (4 Mẫu), Văn Mẫu Lớp 7:

Ở hệ tuần trả kép. Sau khi trao đổi khí ở mao mạch phổi, máu quay về tim với dược tim bơm đến các cơ quan lại dưới áp lực cao, tiết chảy nhanh, đi xa, tạo ra áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi chất mao mạch.