Unit 2 Lớp 11 Sách Mới

     

2. Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick (S) the correct box.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 sách mới


Mai: (on the phone)... OK, bye-bye. See you tomorrow.

(đang thủ thỉ trên năng lượng điện thoại)... Được rồi, từ biệt bạn. Mai chạm chán nhé.)

Mai"s grandma: Who was that?

(Ai vậy?)

Mai: Oh, one of my classmates, Granny.

(Dạ, một người bạn cùng lớp của cháu bà ạ.)

Mai"s grandma: It was phái mạnh that called you again. Right?

(Là Nam call lại cho cháu đúng không?)

Mai: Yes. He called about our grammar homework.

(Dạ. Cậu ấy gọi để hỏi về bài tập ngữ pháp ạ.)

Mai"s grandma: You shouldn"t talk lớn him all the time. I don"t want lớn be too strict with you, but... I think you"re too young to start a relationship with a boy.

(Cháu tránh việc lúc nào thì cũng nói chuyện cùng với cậu ấy. Bà không thích quá nghiêm khắc với con cháu nhưng ... Bà nghĩ con cháu còn vượt trẻ ko nên bước đầu mối tình dục với chúng ta trai.)

Mai: Granny, we"re just friends, and he"s not my boyfriend.

(Bà ơi, chúng con cháu chỉ là các bạn thôi mà, cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu.)

Mai"s grandma: Well, I"m afraid there"s no real friendship between a boy and a girl. You know, Mai, I"m worried you"ll get involved in a romantic relationship sooner or later.

(Ừ, bà chỉ sợ không tồn tại tình bạn thuần túy giữa con trai và bé gái. Cháu cũng biết đấy, bà lo là sớm muộn gì con cháu cũng để trung ương vào mối quan hệ tình cảm lãng mạn Mai ạ.)

Mai: Don"t worry, Granny. Nam và my other friends are good students. We just talk about schoolwork và things like that.

(Bà đừng lo bà ạ. Phái mạnh và những người dân bạn khác của cháu rất nhiều là học viên giỏi. Chúng con cháu chỉ nói về việc học ở trường và đa số điều đại loại bởi thế thôi.)

Mai"s grandma: I don"t know why boys và girls are allowed khổng lồ be in the same school nowadays. When I was your age, we went lớn single-sex schools.

(Bà không biết vì sao ngày nay fan ta lại chất nhận được con trai và con gái học thông thường một trường. Vào tuổi con cháu bà học ở trường dành riêng cho một giới thôi.)

Mai: Didn"t you feel bored?

(Thế bà ko thấy chán ạ?)

Mai"s grandma: Of course not. We were lượt thích one big family. I had some very close friends.

(Dĩ nhiên là không rồi. Những bà hồi ấy như một mái ấm gia đình lớn vậy. Bà cũng có thể có những người các bạn rất thân.)

Mai: It"s the same in my school. In my class, we"re all good friends & help each other. All my classmates are very kind, caring và sympathetic.

(Ở trường con cháu cũng thế. Ở lớp cháu tất cả chúng cháu phần lớn là nhừng fan bạn xuất sắc của nhau, hay hay giúp sức nhau. Vớ cả các bạn cùng lớp cháu thường rất tốt, biết thân yêu và thông cảm với nhau.)

Mai"s grandma: Sounds good. But... Listen, Mai, I hope you"re just friends with the boys. It"s your studies that you should concentrate on.

(Vậy thì tốt. Nhưng lại Mai nghe này, bà hy vọng cháu chỉ là bạn với các bạn trai thôi nhé. Việc của cháu là phải tập trung vào học hành.)

Mai: I know that, Granny.

(Dạ cháu biết rồi bà ạ.)


2. Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick the correct box.

(Hãy xem gần như câu tiếp sau đây đúng (T), không đúng (F), hay không có tin tức (NG). Đánh vết vào ô đúng.)

 

T

F

NG

1. Nam giới is Mai"s classmate

 

 

 

2. Mai và Nam are in a romantic relationship.

 

 

 

3. Mai"s grandmother thinks boys & girls can"t be real friends.

 

 

 

4. Mai"s grandmother didn"t have opposite-sex classmates.

 

 

 

5. Mai"s grandmother is not pleased because Mai does not study hard enough.

 

 

 

6. Mai"s classmates are helpful & sympathetic.

Xem thêm: Máy Nhổ Lông Gà Quy Mô Nhỏ, Mua Lựa Chọn Loại Nào Phù Hợp

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. NG

6. T

1 – T. phái mạnh is Mai"s classmate.

(Nam là bạn cùng lớp của Mai.)

Giải thích: phụ thuộc vào thông tin sinh sống đầu đoạn hội thoại: Oh, one of my classmates, Granny.

2 – F. Mai and Nam are in a romantic realtionship.

(Mai với Nam đang trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn.)

Giải thích: khi bà thông báo Mai tránh việc có bạn trai sớm, Mai đã lấp nhận: Granny, we"re just friends, & he"s not my boyfriend.

3 – T. Mai"s grandmother thinks boys and girls can"t be real friends.

(Bà của Mai nghĩ đàn ông và đàn bà không thể gồm tình bạn thực sự.)

Giải thích: phụ thuộc thông tin trung tâm đoạn hội thoại: ...There"s no real friendship between a boy and a girl.

4 – T. Mai"s grandmother didn"t have opposite-sex classmates.

(Bà của Mai không tồn tại bạn thuộc lớp khác giới.)

Giải thích: Bà của Mai học tại trường một giới (single-sex school), điều đó đồng nghĩa với câu hỏi bà không có bạn thuộc lớp khác giới.

5 – NG. Mai"s grandmother is not pleased because Mai does not study hard enough.

(Bà của Mai không chuộng vì Mai không học hành chăm chỉ.)

Giải thích: trong hội thoại, bà chỉ cảnh báo Mai là không nên có bạn trai sớm với cần tập trung vào việc học, chứ không hề nói là Mai chưa học tập siêng chỉ. Do vậy tin tức trên không được nhắc đến trong bài.

6 – T. Mai"s classmates are helpful and sympathetic.

Xem thêm: Lông Nhím Có Tác Dụng Gì Với Trẻ Sơ Sinh, Lông Nhím Có Tác Dụng Gì

(Bạn thuộc lớp Mai hay giúp đỡ và cảm thông.)

Giải thích: phụ thuộc vào câu nói của Mai làm việc cuối hội thoại: All my classmates are very kind, caring và sympathetic.


3. Read the conversation again, and find the verbs that come before the words below. Write them in the space provided. 

(Hãy phát âm lại đoạn đối thoại rồi tìm các động tự đứng trước hồ hết từ cho dưới đây. Viết các từ đó vào ô trống đến sẵn.)