Văn hoá quang trung hốc môn

     

- phát hành Chiếu khuyến nông đề giải quyết và xử lý tình trạng ruộng đất bỏ phí và nạn giữ vong.

Bạn đang xem: Văn hoá quang trung hốc môn

- huỷ bỏ hoặc bớt nhẹ nhiều nhiều loại thuế .

* thủ công bằng tay nghiệp: Nghề bằng tay thủ công phát triển.

* yêu thương nghiệp

- Yêu ước nhà Thanh open ải, thông chợ búa.

- Giao lưu, bán buôn được phục hồi.


Mục b

b) Xây dựng văn hóa truyền thống dân tộc

* Văn hoá, giáo dục

- Ban Chiếu lập học.

Xem thêm: Cách Viết Mail Hỏi Kết Quả Phỏng Vấn, Bật Mí Tiếng Anh Từ Chuyên Gia

- khuyến khích mở trường học tập ở những huyện, xã.

- Đưa chữ Nôm biến đổi chữ viết chủ yếu thức.

- Lập Viện Sùng chính bới Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng, dịch sách chữ hán việt ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập tập.

=> Tác dụng: kinh tế phục hồi nhanh chóng, thôn hội dần dần ổn định.

*


ND chính

Tóm tắt những chính sách, hiệu quả vua quang Trung phục hồi kinh tế, sản xuất văn hoá dân tộc.

Xem thêm: Tóm Tắt Về Hồ Chí Minh Vĩ Đại Trong Lịch Sử Việt Nam, Tóm Tắt Tiểu Sử Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

ankhanhtech.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp ankhanhtech.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện ankhanhtech.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.