Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn ab cách nhau 14 5cm

     

Câu hỏi :

Trong thí điểm giao sứt sóng xung quanh nước, hai nguồn AB biện pháp nhau 14,5cm giao động ngược pha. Điểm M bên trên AB ngay gần trung điểm của AB nhất, biện pháp O một quãng 0,5cm luôn luôn dao đụng cực đại. Số điểm dao động cực đại thuộc con đường elíp cùng bề mặt nước nhận A, B làm cho tiêu điểm là:


*