TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO

     

Các khí dàn xếp ở phổi và tế bào phần đa theo bề ngoài khuếch tán tự nơi tất cả nồng chiều cao tới nơi có nồng độ thấp
Bạn đang xem: Trao đổi khí ở phổi và tế bào

II - đàm phán khí sinh hoạt phổi với tế bào

Bảng 21. Yếu tắc hít vào với thở ra

*

Các khí dàn xếp ở phổi với tế bào đầy đủ theo nguyên tắc khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi tất cả nồng độ thấp (hình 21-4).

*

Hình 21-4. Sơ đồ dùng cơ chế điều đình khí sống phổi với tế bào.A . Sự điều đình khí sinh hoạt phổi. B. Sự đàm phán khí ở tế bào

ankhanhtech.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Da Điều Hòa Thân Nhiệt Bằng Cách Nào ? Điều Hòa Thân Nhiệt Ở Cơ Thể Là Gì

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp ankhanhtech.com.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng ankhanhtech.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Trình Bày Hoàn Cảnh Ra Đời Của Chữ Quốc Ngữ Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.