Trạng Thái Dừng Của Nguyên Tử Là

     

A. Trạng thái vào đó mọi êlectrôn của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

Bạn đang xem: Trạng thái dừng của nguyên tử là

B. Trạng thái đứng lặng của nguyên tử

C. Một vào số các trạng thái gồm năng lượng xác định, nhưng mà nguyên tử tất cả thể tồn tại.

D. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. một trong số những trạng thái bao gồm năng lượng xác định, nhưng nguyên tử bao gồm thể tồn tại.

Trạng thái dừng của nguyên tử là một vào số các trạng thái bao gồm năng lượng xác định, nhưng nguyên tử gồm thể tồn tại.

Giải thích:

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái bao gồm năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử ko bức xạ.

- trong những trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo có nửa đường kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

*

Cùng ankhanhtech.com.vn đi kiếm tìm hiểu về mẫu nguyên tử Bo để hiểu bỏ ra tiết hơn về trạng thái dừng của nguyên tử nhé.


Mục lục văn bản


I. Mô hình hành tinh nguyên tử


II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử


III. Quang phổ vạch phân phát xạ với hấp thụ của nguyên tử hiđrô


I. Quy mô hành tinh nguyên tử

- Năm 1911, Rutherford đề xướng mẫu hành tinh nguyên tử, mặc dù mẫu này không giải say đắm được tính bền vững và sự tạo thành quang đãng phổ vạch của các nguyên tử.

- Năm1913, Bo đề ra mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu Bo, mẫu này giải mê say được sự tạo thành quang quẻ phổ vạch của những nguyên tử, đặc biệt là nguyên tử hiđrô.

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

Đề giải ưng ý được sự tạo thành quang quẻ phổ của nguyên tố đơn giản nhất là hiđrô, nhà vật lí Bo đã bổ sung vào mẫu địa cầu nguyên tử của Rutherford hai giả thuyết sau đây.

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái bao gồm năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

Xem thêm: Ở Ruồi Giấm 2N=8 - Ở Ruồi Giấm 2N = 8

-Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Bo đã đưa ra công thức tính nửa đường kính của quỹ đạo dừng của êlectron vào nguyên tử hiđrô: r = n2r0

2. Tiên đề về sự hấp thụ tuyệt bức xạ nguyên tử

- lúc nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng bao gồm năng lượngEn​sang trạng thái dừng bao gồm năng lượngEm​​thì nó vạc ra một phôtôn gồm năng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

- lúc nguyên tử chuyển tử trạng thái dưng bao gồm năng lượng​Emlên trạng thái dừng tất cả năng lượng​En​thì nó cần hấp thụ một phôtôn cónăng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

*

Nhận xét:Từ nội dung tiên đề này mang lại thấy một chất hấp thụ được ánh nắng có bước sóng nào thì nó cũng gồm thể phân phát ra ánh sáng có bước sóng đó.

III. Quang đãng phổ vạch phát xạ với hấp thụ của nguyên tử hiđrô

Khi khảo tiếp giáp thực nghiệm quang phổ của nguyên tử hiđrô, người ta thấy cách vạch phạt xạ của nguyên tử hiđrô sắp xếp thành các dãy không giống khau.

*

- dãy Lai-man (Lyman): thuộc miền tử ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ những quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạoK:L → K; M → K; N → K;...

-Dãy Ban-me (Balmer): gồm các vạch nằm trong miền tử ngoại với một số vạch nằm trong miền áng sáng nhìn thấy (vạch đỏ Hα​, vạch lam Hβ​, vạch chàm Hγ​, vạch tím Hδ​), được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạoL:M → L; N → L; O → L;...

-Dãy Pa-sen (Paschen): thuộc miền hồng ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:N → M; O → M; p → M;...

*

Dựa vào sơ đồ ta có nhận xét

- Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Lai-man ứng với chuyển mức năng lượng từ L(n = 2) → K(n = 1).

-Bước sóng ngắn nhất trong dãy Lai-man ứng với việc electron chuyển từ n = ∞ → K(n=1).

-Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ M(n = 3) → L(n = 2).

-Bước sóng ngắn nhất trong dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ n= ∞ → L(n = 2).

-Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng từ N(n = 4) → M(n = 3).

Xem thêm: Từ Trường Là Gì? Cách Nhận Biết Từ Trường Là Gì?Nêu Cách Nhận Biết Từ Trường?

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng tử n = ∞ → M(n = 3).