TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11 CHƯƠNG 1

     

A. Cho phép thể hiện các dữ liệu trong việc mà những chương trình sẽ yêu cầu xử lí

B. Dưới dạng nhị phân để máy tính rất có thể thực hiện nay trực tiếp

C. Diễn đạt thuật toán để hoàn toàn có thể giao cho laptop thực hiện

D. Có tên là "ngôn ngữ thuật toán" hay nói một cách khác là "ngôn ngữ xây dựng bậc cao" gần với ngôn từ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với lắp thêm tính

Trả lời: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, biểu đạt thuật toán giúp máy vi tính hiểu và thực hiện.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 1

Đáp án: C

Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là

A. Bất cứ ngôn từ lập trình như thế nào mà bao gồm thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Ngôn ngữ nhằm viết các chương trình cơ mà mỗi chương trình là 1 dãy lệnh sản phẩm trong hệ nhị phân

C. Các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khoản thời gian dịch ra hệ nhị phân thì máy rất có thể chạy được

D. Diễn đạt thuật toán để hoàn toàn có thể giao cho máy vi tính thực hiện

Trả lời: Ngôn ngữ đồ vật là ngữ điệu duy nhất nhằm viết chương trình mà trang bị tính rất có thể trực tiếp gọi và tiến hành được. Mỗi chương trình là một trong dãy lệnh máy trong hệ nhị phân.

Đáp án: B

Câu 3: Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Thích hợp ngữ là ngôn ngữ

A. Mà máy tính rất có thể thực hiện tại được trực tiếp không yêu cầu dịch

B. Có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng lại về cơ bạn dạng mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy. Để chạy được đề xuất dịch ra ngôn từ máy

C. Mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân

D. Không viết bằng mã nhị phân, có phong cách thiết kế cho một vài loại máy có thể chạy trực tiếp bên dưới dạng kí tự

Trả lời: Hợp ngữ là ngữ điệu có những lệnh được viết bằng kí tự dẫu vậy về cơ bản mỗi lệnh tương tự với một lệnh máy. Để chạy được đề nghị dịch ra ngôn từ máy

Đáp án: B

Câu 4: Phát biểu nào dưới đó là hợp lí duy nhất khi nói về hằng?

A. Hằng là đại lượng nhấn giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được lấy tên và có mức giá trị đổi khác trong quy trình thực hiện tại chương trình

C. Hằng hoàn toàn có thể lưu trữ nhiều một số loại giá trị khác nhau

D. Hằng được công tác dịch bỏ qua

Trả lời: Hằng là đại lượng dấn giá trị trước lúc chương trình thực hiện hay có mức giá trị không đổi trong quá trình thực hiện nay chương trình.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu như thế nào dưới đó là hợp lí độc nhất vô nhị khi nói về tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhấn giá trị trước lúc chương trình thực hiện

B. Tên thường gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị biến hóa trong quá trình thực hiện tại chương trình

C. Thương hiệu gọi hoàn toàn có thể lưu trữ nhiều các loại giá trị không giống nhau

D. Tên gọi do tín đồ lập trình tự để theo quy tắc do từng ngữ điệu lập trình xác định

Trả lời: Tên gọi do tín đồ lập trình tự để theo quy tắc vì chưng từng ngữ điệu lập trình xác định, cần sử dụng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này sẽ không được trùng cùng với tên dành riêng riêng.

Đáp án: D

Câu 6: Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có mức giá trị chuyển đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Có giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Được để tên

D. Bao gồm thể biến đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy trực thuộc vào bài bác toán

Trả lời:

Hằng là đại lượng có giá trị không đổi khác trong quá trình thực hiện công tác hay là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.

Đáp án: B

Câu 7: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và dứt bằng …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Trả lời:

Phân thân chương trình là dãy lệnh trong phạm vi được khẳng định bởi cặp lốt hiệu mở đầu và ngừng tạo kết bạn chương trình. Lấy ví dụ như thân lịch trình trong Pascal là cặp trường đoản cú khóa “ BEGIN…END.” .

Đáp án: A

Câu 8: Chọn câu phạt biểu phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng thường được áp dụng cho một cực hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình

B. Biến đối kháng là đổi mới chỉ nhận thêm các giá trị không thay đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình

C. Khai báo hằng thường được thực hiện cho đông đảo giá trị không đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình

D. Vào Pascal, tất cả các biến chuyển trong chương trình đều sở hữu giá trị không thay đổi và lộ diện nhiều lần vào chương trình

Trả lời: Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho những giá trị lộ diện nhiều lần trong chương trình và có mức giá trị không thay đổi trong chương trình.

Đáp án: C

Câu 9: Chọn câu phát biểu hợp lý nhất?

A. Vào Pascal, toàn bộ các biến trong công tác đều phải để tên với khai báo mang đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí

B. Vào Pascal, tất cả các đổi thay trong chương trình đều phải sở hữu một quý giá tại từng thời điểm thực hiện chương trình

C. Khai báo hằng hay được thực hiện cho loại của hằng

D. Biến đối kháng là phát triển thành chỉ dìm kiểu của hằng

Trả lời:

Trong Pascal, toàn bộ các phát triển thành trong công tác đều phải đặt tên và khai báo mang đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. đổi thay chỉ nhấn một cực hiếm tại từng thời điểm tiến hành chương trình được gọi là biến đổi đơn.

Đáp án: A

Câu 10: Bộ nhớ sẽ cung cấp phát cho các biến tiếp sau đây tổng cộng bao nhiêu byte?

Var x,y: integer; c: char; ok: boolean; z: real;

A. 12

B. 14

C. 11

D. 13

Trả lời:

Kiểu Interger bộ nhớ lưu trữ một giá tri là 2 byte → 2 đổi thay x, y phải 2 x 2= 4 byte

Kiểu Real bộ nhớ lưu trữ lưu trữ một giá bán tri là 6 byte → 1 trở thành z nên 1 x 6 = 6 byte

Kiểu char bộ nhớ lưu trữ một giá bán tri là một trong những byte → 1 trở nên C nên 1 x 1 = 1 byte

Kiểu boolean bộ lưu trữ lưu trữ một giá chỉ tri là 1 byte → 1 trở nên ok buộc phải 1 x 1 = 1 byte

Vậy yêu cầu cấp 6 + 4 + 1 + 1 = 12 byte bộ nhớ cho những biến.

Đáp án: A

Câu 11: Biến x rất có thể nhận những giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp với đổi mới x?

A. Char

B. LongInt

C. Integer

D. Word

Trả lời:

Các số -5, 100, 15, 20 là những số nguyên → kiểu dữ liệu của x là mẫu mã nguyên. Trong x có giá trị -5 → chỉ rất có thể là thứ hạng integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì những giá trị này có giá trị nhỏ tuổi nên kiểu dáng dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint đang chiếm bộ nhớ lưu trữ lớn).

Đáp án: C

Câu 12: Biến X hoàn toàn có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và thay đổi Y có thể nhận những giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X,,Y: byte;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: real;

Trả lời:

Các quý hiếm 1; 100; 150; 200 là các số nguyên→ kiểu tài liệu của X là byte,

Các cực hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99 là những số thực → kiểu tài liệu của Y là real.

Đáp án: D

Câu 13: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khóa Var cần sử dụng để:

A. Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo biến

D. Khai báo tên chương trình

Trả lời:

Trong ngôn từ lập trình Pascal, trường đoản cú khóa Var dùng để làm khai báo biến. Mọi thay đổi dùng trong chương trình đều phải khai báo tên với kiểu dữ liệu. Mỗi đổi thay chỉ được khia báo một lần.

Đáp án: C

Câu 14: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, hằng với biến khác biệt cơ phiên bản như nuốm nào?

A. Hằng và vươn lên là là hai đại lượng nhưng mà giá trị đều phải sở hữu thể thay đổi được trong quy trình thực hiện tại chương trình

B. Hằng không cần khai báo còn biến đề nghị khai báo

C. Hằng là đại lượng có giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình, phát triển thành là đại lượng có giá trị bao gồm thể biến đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình

D. Hằng với biến sẽ phải khai báo

Trả lời:

Trong ngôn từ lập trình Pascal, hằng với biến khác biệt cơ bạn dạng là: Hằng là đại lượng có giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình, trở nên là đại lượng có mức giá trị gồm thể biến đổi trong quá trình thực hiện nay chương trình.

Xem thêm: 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Miêu Tả Tính Cách Con Người (Characteristic)

Đáp án: C

Câu 15: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khóa CONST sử dụng để:

A. Khai báo thương hiệu chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện.

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để khai báo hằng. Kết cấu khai báo hằng là: Var CONST =  ;

Đáp án: B

Câu 16: Cho biểu thức sau: (a gian lận 3 = 0) & (a thủ thuật 4 = 0)

Số a nhận quý hiếm nào tiếp sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 15

Trả lời:

Ta có : a gian lận 3 = 0→ phần dư bằng 0 → a phân tách hết mang lại 3

a hack 4 = 0 → Phần dư bởi 0 → a chia hết mang lại 4

⇒ a phân chia hết mang đến 12

Đáp án: A

Câu 17: Cho đoạn chương trình:

Begin

a := 100;

b := 30;

x := a div b ;

Write(x);

End.

Cho biết hiệu quả sau khi tiến hành lệnh :

A. 10

B. 33

C. 3

D. 1

Trả lời:

Ta gồm a := 100; gán mang đến a quý giá là 100

b := 30 ; gán đến b giá trị là 30

x := a div b =100 div 30 =3 ( div là phép rước nguyên)

Đáp án: C

Câu 18: Trong Pascal, phép toán thủ thuật với số nguyên có chức năng gì ?

A. Phân chia lấy phần nguyên

B. Phân chia lấy phần dư

C. Làm tròn số

D. Tiến hành phép chia

Trả lời: Trong Pascal, phép toán hack với số nguyên có tính năng chia rước phần dư còn phép toán DIV với số nguyên có chức năng chia mang phần nguyên.

Đáp án: B

Câu 19: Cho S là biến tất cả kiểu xâu (String) cùng y là biến đổi kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

A. Gõ “Tran Van Thong 7.5” sau đó nhấn Enter;

B. Gõ “Tran Van Thong” tiếp đến nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” tiếp đến nhấn phím Enter;

C. Gõ “Tran Van Thong 7,5” sau đó nhấn phím Enter;

D. Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ vết phẩy rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter;

Trả lời:

Để nhập giá trị đến từng biến hóa muốn máy vi tính hiểu ta cần nhấn phím Enter hoặc có thể dấu cách hoặc phím Tab.

Đáp án: B

Câu 20: Để gửi ra màn hình hiển thị giá trị của đổi thay a đẳng cấp nguyên và trở nên b loại thực ta sử dụng lệnh

A. Write(a:8:3, b:8);

B. Readln(a,b);

C. Writeln(a:8, b:8:3);

D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Trả lời: Trong giấy tờ thủ tục Write hoặc Writeln để đưa công dụng ra screen (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy giải pháp ra. Quy giải pháp ra như sau:

+ Đối với hiệu quả số thực bao gồm dạng:

: :

+ Đối với kết quả khác:

:

Đáp án: C

Câu 21: Để nhập giá trị cho 2 biến chuyển a với b ta sử dụng lệnh :

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Trả lời: Trong Pascal để nhập quý hiếm cho đổi mới từ keyboard ta sử dụng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là danh sách những biến được phương pháp nhau vì dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 22: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alternative text + F9

B. Ctrl + F9

C. Alternative text + F6

D. Alternative text + F8

Trả lời: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím alt + F9. Giả dụ chương trình gồm lỗi cú pháp, ứng dụng sẽ hiện thị lên một thông báo. Rất cần được sửa lỗi giả dụ có, lưu giữ chương trình rồi triển khai biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi.

Đáp án: A

Câu 23: Để tính diện tích s S của hình vuông có cạnh A với mức giá trị nguyên phía bên trong phạm vi tự 10 mang đến 100, cách khai báo S làm sao dưới đó là đúng và tốn ít bộ lưu trữ nhất

A. Var S : integer;

B. Var S : real;

C. Var S : longint;

D. Var S : word;

Trả lời: Hình vuông bao gồm cạnh A với cái giá trị nguyên→ hình trạng nguyên (integer, longint, byte, word). Vì phía bên trong phạm vi từ 10 mang đến 100 bắt buộc để tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất ta lựa chọn kiểu word (0 cho 65535).

Đáp án: D

Câu 24: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím alternative text + F2

C. Dìm phím F2

D. Thừa nhận phím F5

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình ta dìm phím F2 rồi nhập thương hiệu tệp cùng nhấn phím Enter.

Đáp án: C

Câu 25. Hãy chọn lựa cách dùng sai . Ao ước dùng trở thành X lưu giá trị nhỏ tuổi nhất trong số giá trị của hai trở nên A. B rất có thể dùng cấu tạo rẽ nhánh như sau :

A. If A B thì không chuyển ra được giá trị nhỏ tuổi nhất trong nhị biến.

Đáp án: B

Câu 26. Phát biểu nào sau đây rất có thể lấy làm cho biểu thức đk trong cấu tạo rẽ nhánh ?

A. A + B

B. A > B

C. N mod 100

D. “A nho hon B”

Trả lời: các phép toán đk như >, =, .

Vậy A>B là biểu thức điêu khiếu nại ( đựng phép toán điều kiện).

Xem thêm: 5 Anh Em Siêu Nhân Gao Phiên Bản Hàn, Giải Trí Mobile

Đáp án: B

Câu 27. Trong ngữ điệu lập trình Pascal, phát biểu nào tiếp sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

A. Trường hợp sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải kê giữa nhị cặp dấu ngoặc nhọn;

B. Trường hợp sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải kê giữa hai vệt ngoặc đơn;

C. Ví như sau else muốn triển khai nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin cùng End;

D. Ví như sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin và End

Trả lời: Câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh (câu lệnh ghép) thì các câu lệnh phải để giữa Begin cùng End;

Đáp án: C

Câu 28: Câu lệnh sau giải câu hỏi nào:

While M N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tra cứu UCLN của M cùng N

B. Tìm kiếm BCNN của M và N

C. Search hiệu nhỏ dại nhất của M với N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Trả lời:

Câu lệnh bên trên giải việc tìm UCLN của M và N. Với ý tưởng, đánh giá xem M, N có giá trị khác nhau không. Nếu có tiến hành kiểm tra quý giá nào mập hơn. Giá trị lớn hơn sẽ được gán bởi hiệ của số lớn trừ số bé. Vấn đề làm vậy cứ lặp đi tái diễn đến khi hai giá chỉ trị bằng nhau thì chỉ dẫn UCLN của nó.

Đáp án: A

Câu 29: Đoạn công tác sau giải việc nào?

For I:=1 lớn M do

If (I hack 3 = 0) and (I gian lận 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân chia hết đến 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B. Tổng những số phân tách hết mang lại 3 cùng 5 trong phạm vi từ là 1 đến M

C. Tổng các số phân chia hết mang đến 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D. Tổng những số phân tách hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Trả lời: Đoạn chương trình

For I:=1 to M vì  I chạy trong phạm vi từ là 1 đến M

If (I gian lận 3 = 0) & (I thủ thuật 5 = 0) then  kiểm tra I phân tách hết mang lại 3 và đến 5 không