Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 3

     
*Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 3

đề nghị đọc vấn đáp xin bài toán Tài liệu học hành Anh văn Truyện - tiểu thuyết tặng ngay


Xem thêm: Bien Ban So Ket Lop Hoc Ky 1, Mẫu Biên Bản Sơ Kết Lớp Học Kì I

*

Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 3 vô cùng hữu ích đến trẻ tập 1
Xem thêm: Mẹ Bầu Ăn Rong Nho Được Không, 6 Lợi Ích Cho Thai Nhi Mẹ Cần Biết

Unit 1: Hello (chào hỏi) Sentence (cấu trúc câu):

Hello/Hi. I’m + name. (Câu chào hỏi, giới thiệu tên) How are you? (Hỏi về sức khỏe) I’m fine, thanks/ thank you. (Lời cảm ơn) Vocabulary (từ vựng): hi, hello: xin chào how: như thế nào fine: khỏe Thanks: cảm ơn I’m: tôi là thank you: cảm ơn Nice khổng lồ meet you: rất vui được gặp bạn How are you?: bạn khỏe không?

*

Unit 2: What is your name? (Bạn thương hiệu là gì?) Sentence: (Cấu trúc câu)

What’s your name? (Cách hỏi tên một người bạn mới quen) My name’s + name. (Tôi thương hiệu + thương hiệu của mình) How vị you spell your name? (Đánh vần tên của người tiêu dùng như ráng nào?) Vocabulary: (Từ vựng) Proper names: tên riêng biệt What’s: chiếc gì? You: các bạn Your: của bạn Name: tên How: như vậy nào? Do: làm cho Spell: tiến công vần

*

Unit 3: This is Tony. (Đây là Tony) Sentence: (Cấu trúc câu) This is + name. (Đây là + tên của chúng ta bên cạnh) Is this/ that + name? (Đây liệu có phải là + tên người bạn có nhu cầu biết) Yes, it is./ No, it isn’t (Vâng, đúng./ ko phải)

Vocabulary: (Từ vựng)

This/ that (Đây là/ tê là) Yes, no (Đúng, ko đúng)

*


Unit 4: How old are you? (Bạn từng nào tuổi?) Sentence: (Cấu trúc câu) Who’s that?( Ai vậy?) It’s + name. (Đây là + tên) How old are you? (Bạn từng nào tuổi?) I’m + age (Tôi + số tuổi)

Vocabulary:(Từ vựng)

Who: ai? How old (Bao nhiêu tuổi?)

*

Unit 5: Are they your friends? (Đây liệu có phải là bạn của người tiêu dùng không?) Sentence: (Cấu trúc câu) This is my friend + name. (Đây là bạn của tôi + tên) Are they your friends? (Họ liệu có phải là bạn của khách hàng không?) Yes, they are./ No, they aren’t. (Vâng, đúng/ Không, bọn họ không phải)

Vocabulary:(Từ vựng)

Proper names: tên riêng rẽ They: bọn họ Friend: các bạn Are, aren’t: đúng, sai

*

Unit 6: Stand up! Đứng lên Sentence:(Cấu trúc câu) Stand up!: đứng dậy May I sit down? Tôi hoàn toàn có thể ngồi được không? Yes, you can./ No, you can’t. Vâng, có thể./ Không, bạn không thể ngồi.

Vocabulary:(Từ vựng)

Stand up: đứng dậy Sit down: ngồi xuống Come: mang đến Here: ở đây Open: mở Close: đóng góp Can: có thể Go out: đi ra phía bên ngoài Come in: mời vào

*

Unit 7: That is my school: Đó là trường của tôi Sentence:(Cấu trúc câu) That’s the + school facility (Đó là + thương hiệu trường) Is the + school facility + adjective? (Là + thương hiệu trường+ tính từ)

Vocabulary:(Từ vựng)

School: trường Library: tủ sách Classroom: phòng học Computer room: phòng máy vi tính Playground: sân chơi Gym: bạn bè dục Big: to, phệ Small: bé dại Old: cũ New: new Large: béo

*

Unit 8: This is my pen (Đây là cây viết của tôi) Sentence:(Cấu trúc câu) This/ That is + school thing (Đây/ Đó là + tên vật dụng học tập) These/ Those are + school things (Đây/ Đó là + tên vật dụng học tập số nhiều)

Vocabulary:(Từ vựng)

Rubber: viên tẩy chất cao su đặc Pencil case: hộp bút School: trường học Bag: cặp sách Notebook: sổ tay Pencil: bút chì Ruler: thước nhựa kẻ These: đây là Those: đó là

*

Unit 9: What colour is it?(Nó bao gồm màu gì?) Sentence:(Cấu trúc câu) Is this/ that your + school thing?(Đây có phải/ kia + tên vật dụng học tập của doanh nghiệp phải không?) What colour is it?(Nó gồm màu gì?) It is + colour (Nó là + color sắc) What colour are they?(Chúng bao gồm màu gì?) They are + colour (Chúng là + thương hiệu màu)

Vocabulary:(Từ vựng)

Pencil sharpener: thiết bị gọt bút chì Blue: màu xanh lá cây Bookcase: gác sách Black: màu black Green: màu xanh lá cây Orange: màu sắc cam

*

Unit 10: What vì chưng you do at break time?(Bạn làm những gì lúc giải lao) Sentence:(Cấu trúc câu) What vì you vày at break time?(bạn làm gì lúc giải lao) I play + game/sport.(Tôi đùa + thương hiệu trò chơi/ thể thao) vì chưng you lượt thích + game/ sport?(Bạn gồm thích + tên trò chơi/thể thao không?) Yes. I do./ No, I don’t.(Vâng, tôi thích./ Không, tôi ko thích)

Vocabulary:(Từ vựng)

Break time: thời gian rảnh rổi Badminton: mong lông Football: đá bóng Chess: cờ vua Basketball: láng rổ Table tennis: nhẵn bàn Play: đùa Like: thích Skating: trượt băng Hide- and- seek: trốn tìm Skipping: dancing Blind man’s bluff: bịt mắt bắt dê

*