Toán Lớp 7 Trang 16

     

(eginarrayla.b.c = left( a.c ight).b\left( a.b ight).c = a.left( b.c ight)endarray)

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

(ab + ac = a.left( b + c ight))
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 16

Lời giải đưa ra tiết

a) ((-2,5. 0,38. 0, 4) - < 0,125. 3,15. (-8)>)

(=<(-2,5.0,4).0,38> - <(-8.0,125).3,15>)

(= <(-1).0,38> - <(-1).3,15>)

(= -0,38 - (-3,15) )

(= -0,38 + 3,15)

(= 2,77)

b) ( <(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2> : < 2,47.0,5 - (-3,53).0,5>)

(= <(-20,83)+( - 9,17)>.0,2 : <(2,47 + 3,53).0,5>)

(=<(-30).0,2>:(6.0,5))

(= (-6) : 3)

(= -2)

ankhanhtech.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Vật Lí 10 Bài 8 Báo Cáo Thực Hành : Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp ankhanhtech.com.vn
Xem thêm: Tủ Sắt Giá Tủ Sắt Đựng Quần Áo Tphcm, Tủ Sắt Giá Tốt Tháng 4, 2022

Cảm ơn các bạn đã áp dụng ankhanhtech.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.