Toán Lớp 5 Trang 14 Luyện Tập

     

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 14 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi nhắc giải các bài tập bài luyện tập trang 14. Với giải mã Toán lớp 5 mang lại từng bài rất chi tiết, để giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện khả năng giải Toán 5 thật thành thạo.
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 14 luyện tập

Giải bài tập Toán 5 trang 14

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

*
*
*
*

Gợi ý đáp án:

*


*

*

*

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5)

So sánh các hỗn số:
Xem thêm: Em Là Cô Gái Hay Nàng Tiên, Em Là Ai Cô Gái Hay Nàng Tiên

a)

*
với
*

c)

*
cùng
*


b)

*
với
*

d)

*
*
Xem thêm: Bảng Tra Cứu Chỉ Số Đường Huyết Và Tải Trọng Đường Huyết Của Thực Phẩm

Gợi ý đáp án:

a)

*

*
2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="3dfrac910 > 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://ankhanhtech.com.vn/toan-lop-5-trang-14-luyen-tap/imager_9_13931_700.jpg%20%3E%202%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">

(Hoặc: Ta có: 3> 2. Vậy:

*

b)

*

*
m 2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="5dfrac110 > m 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://ankhanhtech.com.vn/toan-lop-5-trang-14-luyen-tap/imager_11_13931_700.jpg%20%3E%20%7B%5Crm%7B%20%7D%7D2%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">.


(Hoặc: Ta có: 5> 2. Vậy:

*

d)

*

*
. Vậy:
*
.

(Hoặc: Ta có: 3=3 với

*
. Vậy:
*
)

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển những hỗn số sau thành phân số rồi tiến hành phép tính: