Toán Lớp 5 Trang 162: Luyện Tập Phép Nhân

     

(underbrace a + a + a ,+ ...+,a + ,a_,,mboxn số a,, = a imes n)

(a imes b +a imes c = a imes (b+c) )

Lời giải chi tiết:

a) (6,75kg+ 6,75kg + 6,75kg)

(= 6,75kg× ,3) ( = 20,25kg);

b) (7,14m^2+ 7,14m^2+ 7,14m^2 × 3 )

( = 7,14m^2 imes 1 + 7,14m^2 imes 1 )(+ 7,14m^2 imes 3)

(= 7,14m^2 × ( 1 + 1 +3))

(= 7,14m^2 × 5 = 35,7m^2);

c) (9,26dm^3 × 9 + 9,26dm^3)

( = 9,26dm^3 imes 9 + 9,26dm^3 imes 1)

(= 9,26dm^3 × (9 + 1))

( = 9,26dm^3 × 10 = 92,6dm^3). 


bài xích 2


Video chỉ dẫn giải


Tính:

a) (3,125 + 2,075 × 2 ;) b) ((3,125 + 2,075) × 2.)

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 162: luyện tập phép nhân

- Biểu thức tất cả phép tính nhân và phép cộng thì ta tiến hành hiện phép tính nhân trước, phép tính cộng sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (3,125 + 2,075 × 2)

(= 3,125 + 4,15 )

(= 7,275)

b) ((3,125 + 2,075) × 2) 

(= 5,2 × 2 )

(= 10,4)


bài xích 3


Video lí giải giải


Cuối năm 2000 số dân của vn là (77 ;515 ;000) người. Giả dụ tỉ lệ tăng dân số hằng năm là (1,3\%) thì đến hết năm 2001 số dân của vn là bao nhiêu bạn ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số người tạo thêm = (1,3\%) của (77 ;515 ;000) người = số dân thời điểm cuối năm 2000 (: 100 × 1,3.)

- Số dân cuối năm (2001 =) số dân cuối năm (2000) (+) số tín đồ tăng thêm.

Cách 2 :

- Coi số dân cuối năm (2000) là (100\%). 

- tìm tỉ số tỷ lệ của số dân cuối năm (2001) so cùng với số dân năm (2000) : (100\% + 1,3\% = 101,3\%).

- Số dân cuối năm (2001 =) số dân thời điểm cuối năm (2000) ( :100 × 101,3.)

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Số dân của việt nam tăng thêm trong thời gian (2001) là:

(77;515;000 : 100 × 1,3 = 1;007;695) (người)

Số dân của nước ta tính đến thời điểm cuối năm (2001) là: 

(77;515;000 + 1;007;695 = 78;522;695) (người) 

Đáp số: (78;522;695) người.

Xem thêm: Quả Muỗm Là Quả Gì - Quả Quéo Có Tác Dụng Gì

Cách 2 :

Coi số dân thời điểm cuối năm (2000) là (100\%). 

Tỉ số tỷ lệ của số dân thời điểm cuối năm (2001) đối với số dân năm (2000) là :

(100\% + 1,3\% = 101,3\%)

Số dân của việt nam tính đến thời điểm cuối năm (2001) là: 

(77515000 : 100 × 101,3 = 78522695) (người)

Đáp số: (78522695) người.


bài bác 4


Video khuyên bảo giải


Một thuyền trang bị đi xuôi mẫu từ (A) mang đến (B). Tốc độ của thuyền lắp thêm khi nước lặng là (22,6)km/giờ và tốc độ dòng nước là (2,2)km/giờ. Sau (1) giờ (15) phút thì thuyền máy mang lại bến (B). Tính độ lâu năm quãng sông (AB.)

Hướng dẫn: tốc độ của thuyền thứ khi xuôi dòng bằng tổng gia tốc của thuyền thứ khi nước im và tốc độ dòng nước.

Phương pháp giải:

Ghi nhớ:

a) gia tốc của một trang bị xuôi dòng nước phẳng phiu tốc của trang bị khi nước im cộng gia tốc dòng nước.

Xem thêm: Vai Trò Của Nước Đối Với Sự Sống Trên Trái Đất, Vai Trò Của Nước Trong Cuộc Sống

b) gia tốc của một đồ gia dụng khi ngược dòng nước cân đối tốc của thứ khi nước im trừ vận tốc dòng nước.