Toán Lớp 4 Trang 176

     

- Tìm quý hiếm của 1 phần bằng bí quyết lấy tổng nhị số phân tách cho tổng thể phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 176

- tìm số bé (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân với số phần của số bé).

- tìm kiếm số khủng (lấy tổng nhì số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Cột trang bị hai: 

Coi số nhỏ xíu gồm (1) phần thì số lớn có (6) phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là:

(1 + 6 = 7) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(91 : 7 imes 1 = 13)

Số phệ là:

(91-13=78) 

+) Cột trang bị ba:

Coi số nhỏ bé gồm (2) phần bằng nhau thì số lớn có (3) phần như thế.

Tổng số phần cân nhau là:

( 2+ 3=5) (phần)

Số bé xíu là:

(170:5 imes 2 = 68)

Số mập là:

( 170-68 =102 ) 

+) Cột trang bị tư:

Coi số nhỏ nhắn gồm (3) phần bằng nhau thì số lớn tất cả (5) phần như thế.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

( 3+5=8 ) (phần)

Số nhỏ bé là:

(216: 8 imes 3 = 81)

Số to là:

( 216- 81= 135) 

 Vậy ta gồm bảng tác dụng như sau :

Tổng nhì số

(91)

(170)

(216)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 6$$

 $$2 over 3$$

$$3 over 5$$

Số bé

 (13)

 (68)

 (81)

Số lớn

( 78)

 (102)

(135)


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Viết số tương thích vào ô trống:

Hiệu hai số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhị số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm quý giá của một trong những phần bằng bí quyết lấy hiệu hai số phân tách cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm kiếm số bé xíu (lấy giá bán trị một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Kiếm tìm số khủng (lấy số nhỏ xíu cộng cùng với hiệu của nhì số ...).

Lời giải đưa ra tiết:

+) Cột sản phẩm công nghệ hai:

Coi số nhỏ nhắn gồm (1) phần thì số lớn tất cả (5) phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

(5 - 1 = 4) (phần)

Số bé xíu là:

(72 : 4 imes 1 = 18)

Số mập là:

(18 + 72 = 90)

+) Cột lắp thêm ba:

Coi số bé nhỏ gồm (3) phần đều nhau thì số lớn gồm (4) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(4 - 3 = 1) (phần)

Số nhỏ bé là:

(63 : 1 imes 3 = 189)

Số lớn là:

(189 + 63 = 252)

+) Cột máy tư:

Coi số bé xíu gồm (3) phần đều nhau thì số lớn có (7) phần như thế.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

(7 - 4 = 3) (phần)

Số bé xíu là:

(105 : 3 imes 4 = 140)

Số phệ là:

(140 + 105 = 245)

Ta gồm bảng hiệu quả như sau: 

Hiệu nhị số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhị số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 (18)

 (189)

 (140)

Số lớn

( 90)

( 252)

(245)


Bài 3


Video lý giải giải


Hai kho chứa (1350) tấn thóc. Kiếm tìm số thóc của mỗi kho, hiểu được số thóc của kho đầu tiên bằng (dfrac45) số thóc của kho sản phẩm công nghệ hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tra cứu tổng số phần bởi nhau.

Xem thêm: Bà Đẻ Phải Đi Tất Bao Lâu Thì Đi Lại Bình Thường Được Mẹ Biết Chưa?

3. Tìm quý giá của một trong những phần bằng cách lấy tổng hai số phân chia cho tổng thể phần bởi nhau.

4. Kiếm tìm số bé (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tra cứu số lớn (lấy tổng nhị số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều bằng nhau là:

(4 + 5 = 9) (phần)

Số thóc của kho trước tiên là:

(1350 : 9 imes 4 = 600) (tấn)

Số thóc của kho đồ vật hai là:

(1350 - 600 = 750) (tấn)

Đáp số: Kho trang bị nhất: (600) tấn thóc;

Kho trang bị hai: (750) tấn thóc.


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Một siêu thị bán được (56) hộp kẹo với hộp bánh, trong đó số vỏ hộp kẹo bằng (dfrac34) số vỏ hộp bánh. Hỏi shop bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tra cứu tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm quý hiếm của một phần bằng cách lấy tổng hai số phân tách cho tổng cộng phần bởi nhau.

4. Tìm kiếm số nhỏ xíu (lấy giá bán trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).

5. Tìm số mập (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

( 3 + 4 = 7) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

(56 : 7 imes 3 = 24) (hộp)

Số hộp bánh là:

(56 - 24 = 32) (hộp)

Đáp số: Kẹo: (24 ) hộp;

Bánh: (32) hộp.


Bài 5


Video gợi ý giải


Mẹ hơn nhỏ (27) tuổi. Sau (3) năm nữa tuổi bà bầu sẽ cấp (4) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi con sau (3) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm (1) phần thì tuổi bà mẹ sau (3) năm nữa (vai trò là số lớn) tất cả (4) phần như thế.

2. Kiếm tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm cực hiếm của một trong những phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Tìm số bé xíu và số lớn

5. Tìm số tuổi bây chừ ta rước số tuổi sau (3) năm nữa trừ đi (3) tuổi.

Xem thêm: Ăn Gì Để Mẹ Có Nhiều Sữa Cho Mẹ Sau Sinh? Top Thực Phẩm Gọi Sữa Về Hiệu Quả

Lời giải đưa ra tiết:

Hiệu số tuổi không đổi khác theo thời gian. Bà bầu hơn nhỏ (27) tuổi thì sau (3) năm nữa bà bầu hơn nhỏ (27) tuổi.