Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 4

     

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất là một dạng toán rất hay ở cấp tiểu học. Trường hợp học tốt dạng toán này để giúp đỡ các em đã đạt được cách tính toán dễ dàng và đơn giản hơn, đôi khi ra được đáp án lập cập nhất. Vậy tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị là gì, cách tính và một số trong những bài tập minh họa ví dụ như ra sao, họ hãy cùng khám phá ở nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

 

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Trong các bài toán tính cực hiếm của biểu thức, các em học sinh sẽ gặp gỡ nhiều bài bác toán tinh vi và để có hiệu quả đúng thì cần phải thực hiện giám sát qua những bước. Vì vậy tính quý giá của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ giúp đỡ các em đo lường và thống kê một cách phù hợp và thu được kết quả nhanh nhất.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

 

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất là việc vận dụng các đặc thù của phép cộng, phép nhân, … vào vấn đề giải vấn đề tính quý giá của biểu thức một phương pháp nhanh, hợp lý và đúng mực nhất.

 

2. Phương pháp tính bằng cách thuận tiện thể nhất

Dạng 1: Nhóm những số vào biểu thức thành từng nhóm tất cả tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

 

Ví dụ minh họa về dạng 1

 

Ví dụ: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:a) 236 + 354 + 764b) 2342 + 4257 – 342 Lời giải:a) 236 + 354 + 764 = (236 + 764) + 354 = 1000 + 354 = 1354b) 2342 + 4257 – 342 = (2342 – 342) + 4257 = 2000 + 4257

 

Dạng 2: áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

• Nhân một trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

• một trong những trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

 

Ví dụ minh họa về dạng 2

 

Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 326 x 726 + 326 x 274b) 2009 x 867 + 2009 x 133c) 4 x 125 x 25 x 8d) 4 x 8 x 525 x 25 x 125 Lời giải:a) 326 x 726 + 326 x 274= 326 x (726 + 274) = 326 x 1000 = 326000 b) 2009 x 866 + 2009 x 134= 2009 x (866 + 134) = 2009 x 1000 = 2009000 c) 4 x 125 x 25 x 8= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000 d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125= (4 x 25) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

 

Dạng 3: Vận dụng những tính chất của các số quánh biệt

Các đặc điểm đó là:

• 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho một số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một vài cho 1: a : 1 = a

 

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) Lời giải:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) = 1235 x 6789 x (624 – 624) = 1235 x 6789 x 0 = 0

 

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức gồm phân số

• Nhóm những phân số trong biểu thức thành từng nhóm đơn lẻ có tổng (hoặc hiệu) bởi 1 hoặc 0.

Xem thêm: So Sánh Đột Biến Và Thường Biến Và Đột Biến Chi Tiết Nhất, Đột Biến Là Gì

• Vận dụng đặc điểm của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm mục đích tạo ra vượt số tương đương nhau làm việc cả chủng loại và tử số rồi thực hiện rút gọn gàng biểu thức.

Xem thêm: Một Mảnh Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài, Just A Moment

• Phép cộng của các số kiểu như nhau được màn biểu diễn bằng phép nhân.

 

3. Bài bác tập minh hoạ và lời giải

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 - 47 × 63

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237

 

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205 = 97345 - 9205 x (3 + 7) = 97345 - 9205 x 10 

= 97345 - 92050 = 5295

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237 = 4237- 237 x (4 + 6) = 4237 - 237 x 10 = 4237- 2370 = 1867

 

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất

a) 2,5 x 16,27 x 4

b) 0,25 x 1,25 x 4 x 8

c) 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

d) 2,5 x 7,8 x 4 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

f) 8,36 x 5 x 0,2 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 

Lời giải:

a/ 2,5 x 16,27 x 4

= 2.5 x 4 x 16,27

= 1 x 16,27

= 16,27

 

b/ 0,25 x 1,25 x 4 x 8

= 0,25 x 4 + 1,25 x 8

= 1 + 10

= 11

 

c/ 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

= 32,5 x (6,5 + 3,5)

= 32,5 x 10

= 325

 

d) 2,5 x 7,8 x 4 

= (2,5 x 4) x 7,8

 = 10 x 7,8 = 78

 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

= (0,5 x 2) x 9,6

= 1 x 9,6 = 9,6 

 

f) 8,36 x 5 x 0,2

 = 8,36 x (5 x 0,2)

 = 8,36 x 1 = 8,36 

 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 = (8,3 + 1,7) x 7,9

 = 10 x 7,9 = 79

 

Trên đây là cục bộ kiến thức luân chuyển quanh về việc tính bằng phương pháp thuận một thể nhất. Mong muốn sau bài viết này, những bạn có thể tra cứu ra mang lại mình phương pháp tính nhanh và đúng đắn nhất so với những việc mình gặp gỡ nhé!