Tìm m để tam giác oab vuông tại o

     

Cho hàm số ( y=x^4-3x^2-2 ). Tra cứu số thực dương m để con đường thẳng y = m giảm đồ thị hàm số trên 2 điểm sáng tỏ A, B làm sao để cho tam giác OAB vuông trên O, trong những số ấy O là nơi bắt đầu tọa độ.

Bạn đang xem: Tìm m để tam giác oab vuông tại o

A. M = 2

B. ( m=frac32 )

C. M = 3

D. M = 1


Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Hoành độ giao điểm của hai vật dụng thị hàm số là nghiệm của phương trình: ( x^4-3x^2-2=m) ( Leftrightarrow x^4-3x^2-2-m=0 ) (1)

Vì ( m>0Leftrightarrow -2-m

 ( x^2=frac3+sqrt4m+172 ) ( Rightarrow x_1=sqrtfrac3+sqrt4m+172 ) với ( x_2=-sqrtfrac3+sqrt4m+172 ).

Xem thêm: Bị Sặc Thức Ăn Trong Cổ Họng, Hướng Dẫn Xử Trí Cấp Cứu Hóc Nghẹn


Khi đó: (Aleft( x_1;m ight)), (Bleft( x_2;m ight)).

Xem thêm: Khái Niệm Hình Học Không Gian Và Cách Giải Toán Hiệu Quả Nhất

Ta bao gồm tam giác OAB vuông trên O, trong các số ấy O là cội tọa độ ( Leftrightarrow overrightarrowOA.overrightarrowOB=0Leftrightarrow x_1x_2+m^2=0 )

 ( Leftrightarrow frac3+sqrt4m+172=m^2 ) ( Leftrightarrow left{ eginalign và 2m^2-3ge 0 \ & 4m^4-12m^2-4m-8=0 \ endalign ight. ) ( underset2m^2-3ge 0oversetm>0longleftrightarrowm=2 )

Vậy m = 2 là giá trị đề xuất tìm.

 


Cho hàm số bậc bố y=f(x) có f′(1)=3 và bao gồm đồ thị như hình vẽ bên. Gồm bao nhiêu quý hiếm nguyên của tham số m và m∈<−10;10> để
Cho hàm số y=f(x)=2022x−2022−x+x+sinx. Tất cả bao nhiêu quý giá nguyên của m nhằm phương trình f(x+3)+f(x3−4x+m)=0 có ba nghiệm phân biệt
Cho những hàm số y=f(x);y=f(f(x)); y=f(x^2+2x−1) tất cả đồ thị theo thứ tự là (C1);(C2);(C3). Đường trực tiếp x=2 cắt (C1);(C2);(C3) theo lần lượt tại A, B, C
Có từng nào giá trị nguyên của thông số m nhằm phương trình 6f(x^2−4x)=m có tối thiểu 3 nghiệm thực biệt lập thuộc khoảng chừng (0;+∞)
Có từng nào giá trị nguyên của tham số m làm sao để cho phương trình m+3m+3logx-√3√3=logx tất cả 3 nghiệm phân biệt
Cho hàm số bậc bố y=f(x) bao gồm f′(1)=3 và có đồ thị như mẫu vẽ bên. Tất cả bao nhiêu quý hiếm nguyên của thông số m và m∈<−10;10> để
Xét T=103f(a2+a+1)+234f(af(b)+bf(a)), (a,b∈R). Biết T có giá trị lớn nhất bằng M đạt trên m cặp (a;b), lúc đó Mm bằng
*
TỰ HỌC MŨ – LOGARIT
*
TỰ HỌC HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ
3000 BÀI TẬP NÂNG CAO LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – LÊ VĂN TUẤN
*
TUYỂN CHỌN 3000 BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG