TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 2 A CLOSER LOOK 2

     

Task 1. Look at the pictures. Which health tips from the box above would you give khổng lồ each of these people?

(Nhìn vào đầy đủ bức hình. Bạn sẽ đem đến cho mỗi người bí quyết nào từ bỏ khung bên trên?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2 a closer look 2

You should eat more fruit & sleep more.

(Bạn nên ăn uống nhiều trái cây và ngủ các hơn.)

b.You should watch less TV & spend less time playing computer games.

(Bạn nên xem ti vi thấp hơn và giảm sút thời gian đùa điện tử trên trang bị tính.)

c.You should vì more exercise và eat less junk food.

(Bạn yêu cầu tập thể dục nhiều hơn và nạp năng lượng ít đồ ăn vặt hơn.)

d.You should sunbathe less.

(Bạn bắt buộc tắm nắng ít hơn.)

Task 2. Top health tips for teens

Look at the health tips in the yellow box. Which six vị you think are most important to you & yourclassmates? Explain why.

(Nhìn vào những bí quyết sức khỏe trong size màu vàng. Sáu loại nào mà các bạn nghĩ là quan trọng đặc biệt nhất với các bạn và các bạn học? giải thích tại sao.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. do more exercise (tập thể dục nhiều hơn)2. eat more fruit/vegetables (ăn nhiều trái cây/rau hơn)
3. eat less junk food (ăn ít đồ ăn vặt hơn)4. sunbathe less (tắm nắng không nhiều hơn)
5. watch less TV (xem tv ít hơn)6. spend less time playing computer games (giảm bớt thời hạn chơi năng lượng điện tử trên đồ vật tính)

I think these tips are the most important to me và my friends because they are easy khổng lồ follow và they are good for our health.

(Tôi nghĩ mọi lời khuyên nhủ này là đặc biệt nhất so với tôi và bằng hữu tôi vày chúng dễ triển khai và tốt cho sức mạnh của bọn chúng tôi.)

Task 3. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks khổng lồ complete their đứng đầu six health tips

(Nhìn vào mục báo trên trang web Teen Health. Điền vào tầm trống để kết thúc 6 bí quyết khỏe mạnh số 1 của họ.)

Lời giải chi tiết:

1. Bởi more exercise2. Sleep more!
3. Eat less junk food4. Wash your hands more
5. Watch less TV6. Spend less time playing computer games

1. Do more exercise!

(Tập thể dục những hơn!)

Staying in shape is our most important tip. You can play football, or even go for long walks. It’s OK, but make sure it’s three times a week or more.

(Giữ vóc dáng bằng phẳng là lời khuyên đặc biệt nhất của bọn chúng tôi. Bạn cũng có thể chơi láng đá, hoặc thậm chí còn là đi dạo quãng đường dài. Bởi vậy cũng được, tuy vậy nhớ tiến hành 3 lần một tuần lễ hoặc nhiều hơn!)

2. Sleep more!

(Ngủ những hơn!)

Getting plenty of rest is really important! It helps you lớn avoid depression and it helps you concentrate at school. You’ll also be fresher in the mornings!

(Nghỉ ngơi những thật sự quan liêu trọng! Nó giúp bạn tránh được trầm cảm, và giúp đỡ bạn tập trung rộng khi sinh hoạt trường. Bạn cũng biến thành thấy khỏe khoắn hơn mỗi buổi sáng!)

3. Eat less junk food.

(Ăn ít món ăn vặt hơn.)

You are what you eat! So make sure it’s healthy food like fruit and vegetables, not junk food. It can help you khổng lồ avoid obesity too.

(Những gì các bạn ăn đưa ra quyết định tới câu hỏi bạn như vậy nào! chính vì như thế hãy đảm bảo an toàn rằng kia là số đông thức ăn xuất sắc cho sức mạnh như trái cây và rau củ quả, chưa phải đồ ăn vặt. Nó cũng hoàn toàn có thể giúp bạn tránh được béo phì.)

4. Wash your hands more.

(Rửa tay các hơn.)

It’s so easy khổng lồ get flu. We should all try to keep clean more. Then flu will find it harder khổng lồ spread!

(Thật dễ mắc cúm. Vớ cả bọn họ nên cố gắng giữ gìn thật sạch sẽ hơn. Khi đó, cảm cúm sẽ khó khăn mà phát tán!)

5. Watch less TV.

(Xem tv ít hơn.)

There are some great things to lớn watch. But too much isn’t good for you or your eyes.

(Có một số trong những thứ tuyệt vời và hoàn hảo nhất để xem. Tuy thế xem rất nhiều không tốt cho chính mình hay mắt của bạn.)

6. Spend less time playing computer games.

(Giảm bớt thời gian chơi điện tử trên máy tính.)

Finally, at number 6, we all love them, but many of us need to lớn spend less time playing computer games! Limit your time to just an hour or two, two or three days a week, or less!

(Cuối cùng, ở đoạn số 6, vớ cả chúng ta đều yêu thích, nhưng đa số người trong họ cần giảm sút thời gian đùa điện tử trên đồ vật tính! Chỉ đùa 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày một tuần, hoặc ít hơn!)

Task 4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to địa chỉ a comma

(Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. áp dụng liên tự được cho. Lưu giữ thêm một lốt phẩy)

Lời giải đưa ra tiết:

1.I want khổng lồ eat some food. I have a sore throat.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Sử Dụng Must Và Have To Trong Tiếng Anh Thế Nào Mới Chuẩn?

(but)

=> I want khổng lồ eat some food, but I have a sore throat.

(Tôi muốn nạp năng lượng chút thức ăn, cơ mà tôi bị đau họng.)

2.The Japanese eat healthily. They live for a long time.(so)

=> The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

(Người Nhật nhà hàng siêu thị lành mạnh, chính vì như vậy họ sống lâu.)

3.I feel tired. I feel weak.(and)

=> I feel tired, & I feel weak.

(Tôi cảm xúc mệt, với tôi cảm giác yếu ớt.)

4.You can go và see the doctor. You can go lớn bed now and rest.(or)

=> You can go & see the doctor, or you can go lớn bed now và rest.

(Bạn có thể đến khám chưng sĩ, hoặc chúng ta cũng có thể đi ngủ hiện giờ và nghỉ ngơi.)

Task 5. Match the beginnings of the sentences with the pictures that complete them

(Nối phần đầu câu với tranh ảnh để chấm dứt chúng)

Lời giải đưa ra tiết:

1-d2-c3-a4-b

1.Nick washes his hands a lot, sohe doesn’t have flu.

(Nick cọ tay khôn xiết nhiều, chính vì thế anh ấy không trở nên cảm cúm.)

2.David eats lots of junk food, andhe doesn’t vày exercise.

(David ăn đủ thức ăn uống vặt và anh ấy không bầy đàn dục.)

3.The doctor told Elena she should sleep more, orshe should try to lớn relax more.

(Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy yêu cầu ngủ nhiều hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.)

4.My sister plays computer games, butshe does exercise too.

(Chị tôi đùa trò chơi máy tính xách tay và chị ấy cũng bè cánh dục.)

Task 6. Complete the second part of the compound sentences

(Hoàn yếu tắc 2 của câu ghép.)

Lời giải đưa ra tiết:

1.Nick washes his hands a lot, sohe doesn’t have flu.

(Nick rửa tay khôn cùng nhiều, chính vì như thế anh ấy không bị cảm cúm.)

2.David eats lots of junk food, andhe doesn’t vị exercise.

(David ăn uống nhiều thức ăn uống vặt cùng anh ấy không anh em dục.)

3.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Đạo Đức Lớp 5 Vnen Cả Năm, Giáo Án Đạo Đức Lớp 5 Cả Năm Violet

The doctor told Elena she should sleep more, orshe should try khổng lồ relax more.

(Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy bắt buộc ngủ các hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn các hơn.)