Ngữ pháp tiếng anh lớp 4 unit 9 what are they doing?

     

Cấu trúc be + Verb-ing được áp dụng để diễn đạt một hành vi xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đã đọc sách.)


bài bác 1

1. Look, listen và repeat.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 4 unit 9 what are they doing?

(Nhìn, nghe cùng đọc lại.)

*

a) Hi, Mai. Where"s Tom?

(Xin chào, Mai. Tom nghỉ ngơi đâu?)

He"s in the classroom.

(Cậu ấy sinh sống trong lớp học.)

b) What"s he doing?

(Cậu ấy đang có tác dụng gì?)

He"s reading.

(Cậu ấy vẫn đọc.)

c) What are you reading?

(Bạn vẫn đọc gì vậy?)

I"m reading a book.

(Mình sẽ đọc sách.)

d) Let"s play football, Tom.

(Chúng ta cùng nghịch đá bóng đi Tom.)

Great idea!

(Ý kiến giỏi đấy!)


bài bác 2

2. Point & say.

(Chỉ với nói.)

Làm vấn đề theo cặp. Hỏi người bạn cùng thao tác theo cặp xem người chúng ta nào đó của em đang làm cái gi trong lớp.

*

Lời giải đưa ra tiết:

a) What"s she doing? - She"s watching a video. 

(Cô ấy đang có tác dụng gì? - Cô ấy sẽ xem phim video.)

b) What"s he doing? - He"s listening khổng lồ music. 

(Cậu ấy đang làm cho gì? - Cậu ấy sẽ nghe nhạc.)

c) What"s she doing? - She"s writing a dictation.

(Cô ấy đang làm gì? - Cô ấy sẽ viết bài chính tả.)

d) What"s he doing? - He"s reading a text.

(Cậu ấy đang làm cho gì? - Cậu ấy đang đọc bài bác học.)


bài xích 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và khắc ghi chọn.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: Where"s Linda?

Mai: She"s in the library.

Tom: What"s she doing?

Mai: She"s reading a book.

Xem thêm: Laptop Cũ Có Nên Cài Win 10 Cho Laptop Cũ Có Nên Cài Windows 10

2. Tom: Where"s Nam?

Mai: He"s in the classroom.

Tom: What"s he doing?

Mai: He"s writing a dictation.

3. Tom: Where"s Peter?

  Mai: He"s in the computer room.

  Tom: What"s he doing?

  Mai: He"s listening lớn music.

Lời giải đưa ra tiết:

1. B 2. C 3. A


bài xích 4

4. Look và write.

(Nhìn với viết.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. What"s nam doing? - Nam is reading a text.

(Nam đang có tác dụng gì? - Nam đã đọc bài học.)

2. What"s Linda doing? - Linda is writing a dictation.

(Linda đang làm cho gì? - Linda sẽ viết bài xích chính tả.)

3. What"s Phong doing? - Phong is listening to music.

(Phong đang làm gì? - Phong đã nghe nhạc.)

4. What"s Mai doing? - Mai is watching a video.

(Mai đang làm cho gì? - Mai sẽ xem video.)


bài bác 5

5. Let"s play.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Họp Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Bằng Tiếng Anh

(Chúng ta thuộc chơi.)

*

ankhanhtech.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 284 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp ankhanhtech.com.vn


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng ankhanhtech.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.