Tiếng Anh 9

     

Trước cơn bão các bạn sẽ phải sẵn sàng những gì? Phần sau để giúp bạn học chuyển ra những việc cần sẵn sàng trước một cơn bão lớn, và thực hành hỏi và vấn đáp các câu hỏi liên quan tiền với chúng ta học. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Tiếng anh 9

*

SPEAK – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

a) kiểm tra (x) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh vết (x) vào phần lớn sự sẵn sàng mà bạn nghĩ là buộc phải làm trước một cơn bão.)

Giải:

x

Bying some canned food (Mua đồ ăn đóng hộp)

Painting the house (Sơn nhà)

Buying a dog (Mua một nhỏ chó)

x

Buying candles (Mua nến)

x

Buying matches (mua diêm)

Hiring some đoạn phim movies (Thuê một vài đĩa phim)

x

Filling all buckets with water (Lấp đầy nước vào những xô chậu)

x

Buying a ladder (Mua một chiếc thang)

Washing your blankets (Giặt chăn)

x

Fixing the leak in the roof (Sửa các chỗ bị thủng bên trên mái nhà)

x

Tying the roof khổng lồ the ground with pegs và ropes (Giữ mái nhà chắc vững chắc với mặt khu đất với cọc và dây thừng)

Inviting some friends over for a dinner (Mời một vài người bạn đến bữa tối)

x

Checking all the window và door latches (Kiểm tra những chốt hành lang cửa số và cửa ngõ nhà)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant khổng lồ buy find vì for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành thực tế với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà chúng ta nghĩ là bạn có nhu cầu mua và đề xuất làm để chuẩn bị trước cơn bão: lý giải tại sao. Những ý vào khung có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available. (Siêu thị tạm dừng hoạt động và đồ ăn sẽ không có sẵn)

There may be a power nguồn cut. (Có thể mất điện)

The water pipes may be damaged by the typhoon. (Đường ống nước hoàn toàn có thể bị tàn phá bởi cơn bão)

There must be strong wind blowing. (Sẽ gồm gió đơ mạnh)

Big trees may fall down. (Cây lớn rất có thể đổ)

It will be raining hard (Trời sẽ mưa khôn cùng to)

Giải:

A:I think we should buy some canned food before a typhoon. (Tôi nghĩ bọn họ nên mua đồ ăn đóng hộp trước cơn bão)B:Yes, I think so too/ I agree with you.

Xem thêm: Kệ Để Chậu Cây Có Bánh Xe - Đế Nhựa Chậu Cây Có Bánh XeXem thêm: Bản Đồ Tây Nam Bộ Năm 2020, Bản Đồ Miền Tây Nam Bộ Việt Nam

The market will be closed & no food will be available. (Tôi đồng ý. Vô cùng thị tạm dừng hoạt động và món ăn sẽ không tồn tại sẵn.)A:I think we should buy a ladder. (Tôi nghĩ chúng ta nên mua một chiếc thang)B:Why? For what? (Tại sao?)A:Just in case we need to lớn fix the roof because there will be hard rain. Và we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind. (Trong trường hợp họ cần sửa mái nhà vị trời đang mưa vô cùng to. Và bọn họ cũng bắt buộc buộc chặt mái nhà vào mặt khu đất vì sẽ có được gió giật mạnh.)B:OK. Why don"t we buy some matches & candles for there may be a power cut. (Ok. Trên sao bọn họ không cài diêm với nến thất thoát vì hoàn toàn có thể sẽ mất điện.)A:That"s my idea, too. And we should fill all buckets with water. (Đó cũng chính là ý của tôi. Và bọn họ nên đổ đầy nước những xô chậu.)B:That"s right because the water pipes may be damaged. (Đúng vậy bởi vì đường ống nước hoàn toàn có thể bị hỏng.)A:Finally, I think we should kiểm tra all the window & door latches for the wind may be very strong. (Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra những chốt cửa bởi vì gió sẽ khá mạnh.)B: Alright! (Đúng vậy)