READ

     

Phần này sẽ giúp đỡ bạn học tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu trải qua chủ đề "Country life and City life". Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng bắt đầu và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện thêm trong bài. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 8: COUNTRY LIFE & CITY LIFE

Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to lớn the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.

Bạn đang xem: Read

At home on the farm, life is always a straggle with nature. Typhoons, floods or droughts can easily destroy a harvest & leave the farmer with little or no money until the following year. Often fanners look for other work when they need more money for their family.

The increase in population, however, has led lớn overcrowding in many cities. This puts a strain on schools & hospitals, as well as water and electricity supplies. Increased pollution is another unpleasant result.

There is also a human side lớn this tragedy. Families sometimes have to lớn live apart. In these cases, children may live at home with relatives, while their parents so và live in an urban area.

Governments all over the world are trying to provide facilities for these migrants, but it can be quite a problem.

Dịch:

Nhiều dân quê đang quăng quật lại phía sau lối sông truyền thống cùa họ cùng chuyến cho thành phố. Họ tin rằng ở tp có nhiều công việc được trả lương hậu hĩnh.

Xem thêm: Bản Đồ Thành Phố Đà Nẵng Chi Tiết Mới Nhất 2022, Bản Đồ Đà Nẵng, Bản Đồ Hành Chính Đà Nẵng Full Hd

Trên nông trại sinh sống quê nhà. Sống vẫn là một cuộc đồ gia dụng lộn cùng với thiên nhiên. Bão tố, lụt lội hay hạn hán tất cả thế tiện lợi phá hỏng cà vụ mùa cùng đẩy nông dân vào cành trắng tay cho đến năm sau. Hay thì nông dân kiếm vấn đề khác lúc họ buộc phải nhiều tiền rộng đê nuôi sinh sống gia đình.

Tuy nhiên sự tăng thêm dân số đã dẫn mang lại tình trạng quá đông đảo ở các thành phố. Điều này tạo sức ép rất lớn cho trường học, dịch viện tương tự như các nguồn cung ứng điện với nước. Sự độc hại ngày càng gia tăng là một hậu quả chằng mấy dề chịu khác.

Con người cũng góp phần vào bi kịch này. Gia đình đôi khi phài sinh sống xa nhau. Giữa những trường hợp như vậy này, trẻ con có chũm sống trong nhà với bà con trong lúc bố mẹ chúng mang đến sống sống thành phổ.

Các chính phủ nước nhà trên trái đất đang nỗ lực cung cấp những phương một thể sinh hoạt cho người dân di trú này, nhưng việc này là cả một vấn đề.

1. Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành đoạn nắm tắt sau. Sử dụng tin tức trong đoạn văn.)

Giải:

People from the countryside are (1) leaving their (2) trang chủ to go & live in the (3) city. Farming can sometimes be a difficult life and these people from (4) rural areas feel the (5) thành phố offers more opportunities. However, many people coming lớn the city create (6) problems. There may not be enough (7) schools or (8) hospitals, while water & electricity supplies may not be adequate. This is a (9) problem facing governments around the (10) world.

Xem thêm: Cách Làm Chè Bánh Trôi Nước Đậu Xanh Thơm Ngon, Cách Nấu Chè Trôi Nước Ngon Dẻo Mềm Không Bị Cứng

Dịch:

Người dân ở nông buôn bản đang rời ra khỏi nhà nhằm đi với sống sinh sống thành phố. Trồng trọt đôi khi rất có thể là một cuộc sống đời thường khó khăn và những người dân này từ khu vực nông xã cảm thấy thành phố có nhiều thời cơ hơn. Tuy nhiên, nhiều người dân đến tp gây ra nhiều vấn đề. Rất có thể không đầy đủ trường học hoặc dịch viện, trong những khi nguồn cung cấp nước cùng điện rất có thể không đầy đủ. Đây là vấn đề phải đương đầu với cơ quan chỉ đạo của chính phủ xung quanh khắp chỗ trên nỗ lực giới.

2. Find the word in the passage that means: (Hãy tìm từ trong đoạn văn có nghĩa là: )

Giải:

a. Of the countryside: rural (thuộc về nông thôn)b. As many as needed: plentiful (nhiều)c. Become greater or larger: increase (gia tang)d. A great pressure: strain (áp lực)e. A terrible event: tragedy (bi kịch)f. Of the thành phố or đô thị life: urban (thuộc về thành thị)