Speak

     

Bài học Speak Unit 4 Lớp 8 - Our pasthướng dẫn các em quan sát tranh với hình thành bài nói về cuộc sống thời xưa và cuộc sống đời thường ngày nay.

Bạn đang xem: Speak


1.Unit 4 Lớp 8 Speak Task 1

2.Unit 4 Lớp 8 Speak Task 2

3.Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 4

4. Hỏi đáp Speak Unit 4


Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be & the way they are now.(Hãy làm việc với chúng ta em. Quan sát những bức tranh sau và nói tới sự không giống nhau giữa vụ việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xẩy ra ở hiện nay tại.)

*

Guide khổng lồ answer

- People used to vì chưng tiring & low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can vị lighter và higher-paid jobs in offices or firms.

- People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by oto or even by plane.

- People used lớn go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

- There used not to lớn be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

- People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

- People used to work hard, but now they have more miễn phí time for entertainment.

- There used not khổng lồ be facilities such as schools, hospitals, hotels & markets. Now there are enough facilities for people lớn live on.

Xem thêm: Lời Bài Hát Vụ Án Mã Ngưu (Trích Đoạn), Lời Bài Hát Vụ Án Mã Ngưu

- There used not to lớn be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines and internet services available for people lớn use.


2. Unit 4 Lớp 8 Speak Task 2


Now tell your partner about the things you used to bởi last year.(Bây tiếng em hãy cho bạn em biết em thường làm cái gi năm ngoái.)

Last year I used to lớn get up late. Now, I get up early & do morning exercises.

(Năm ngoái tôi thường xuất xắc dậy muộn. Hiện giờ tôi dậy khôn cùng sớm và bầy dục buổi sáng.)

Guide khổng lồ answer

- Last year I used to stay up late.NowI go to lớn bed early.

- Last year I used khổng lồ watch TV.NowI don"t watch TV late.

- Last year I used khổng lồ study badly.NowI study hard.

- Last year I used lớn play table tennis.NowI seldom play table tennis; I play the guitar.

- Last year I used to lớn drink coffee.NowI never drink coffee.

Xem thêm: Thuốc Gen X Có Bán Ở Hiệu Thuốc Không ? Ai Sử Dụng Gen X? Ai Sử Dụng Gen X

- Last year I used to stay up late playing computer game.NowI stay up late studying my lessons for the next exam.