Write

     

Task 1. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

Bạn đang xem: Write

(Hãy đọc lời nhắn sau đây rồi điền thông tin vào chỗ trống ở phần văn bên dưới:)

*

A customer (1) _______ the Thang Loi Delivery Service on (2)_______ just before midday. She wanted to lớn (3) _______ to lớn Mr. Ha but he was out. So Mr. Tam (4)_______ a message for Mr. Ha. The customer’s (5) _______ was Mrs. Lien, và she wanted to know about her furniture (6) _______. She wanted (7) _______ to hotline her. She said that Mr. Ha could reach her (8) _______ 8 645 141 after lunch.


Lời giải đưa ra tiết:


(1) called/ telephoned

(2) May 12

(3) talk/ speak

(4) took

(5) name 

(6) delivery

(7) Mr. Ha 

(8) on

Tạm dịch:

Dịch vụ giao hàng Thắng Lợi

Ngày: 12 mon 5

Giờ: 11.50 sáng

Gửi: Ông Hà

Tin nhắn: Bà Liên điện thoại tư vấn để hỏi về chuyến phục vụ nội thất của bà. Bà ấy ý muốn ông gọi lại sau bữa trưa. Số điện thoại cảm ứng thông minh của bà ấy là 8 645 141.

Ghi bởi: Tâm


Một quý khách hàng gọi cho thương mại dịch vụ Giao hàng thắng lợi vào ngày 11 tháng 5 ngay lập tức trước buổi trưa. Bà ấy muốn thì thầm với ông Hà tuy thế ông ấy đã ra ngoài. Vày vậy, ông trọng tâm đã đánh dấu một tin nhắn mang đến ông Hà. Tên của khách hàng là bà Liên, cùng bà ấy mong muốn hỏi về chuyến phục vụ nội thất của bà. Bà ước ao ông Hà call lại mang đến bà. Bà ấy nói rằng ông Hà rất có thể liên lạc với bà theo số 8 645 141 sau bữa trưa.

bài bác 2


Task 2. Now read the passage below. Write the telephone message in your exercise book.

(Bây giờ hãy xem thêm đoạn văn tiếp sau đây rồi viết tin nhắn qua smartphone vào vở bài bác tập.)

A customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on June 16 just after midday. The customer’s name was Mr. Nam, & he wanted to speak to lớn Mrs. Van. Mrs. Van was in a meeting và could not come khổng lồ the phone. So Mr. Toan took a message. Mr. Phái mạnh called about his stationery order. He said Mrs. Van could reach him at 8 634 082.

Thanh Cong Delivery Service

Date:......................................

Time: ....................................

For: .....................................

Message: ...............................

Taken by: ...............................


Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

Một người sử dụng đã gọi cho Dịch vụ ship hàng Thành Công vào ngày 16 mon 6 tức thì sau buổi trưa. Tên của công ty là ông Nam, với ông muốn thì thầm với bà Vân. Bà Vân sẽ họp và cần yếu nghe năng lượng điện thoại. Do vậy, ông Toàn đã đánh dấu một tin nhắn. Ông Nam gọi hỏi về deals văn chống phẩm của mình. Ông ấy nói bà Vân rất có thể liên lạc cùng với ông theo số 8 634 082.

Lời giải đưa ra tiết:

Thanh Cong Delivery Service

Date: June 16

Time: after midday

For: Mrs. Van

Message: Mr. Phái mạnh called about his stationery order. He wants you to điện thoại tư vấn him on 8 634 082.

Taken by: Mr. Toan

Tạm dịch:

Dịch vụ ship hàng Thành Công

Ngày: 16 mon 6

Giờ: sau buổi trưa

Gửi: Bà Vân

Tin nhắn: Ông Nam hotline hỏi về giao dịch văn phòng phẩm của ông. Ông ấy mong bà hotline lại mang lại ông theo số 8 634 082.

Ghi bởi: Ông Toàn


bài bác 3

Task 3. Read the message form on page 23 again, then help Lisa write a message for Nancy. Use the information from the dialogue.

Xem thêm: #1 Hình Ảnh Động Những Tư Thế Làm Chuyện Ấy Sướng Nhất!, Hình Ảnh Tư Thế Quan Hệ Tình Dục

(Đọc lại tin nhắn trang 23, sau đó giúp Lisa viết lại lời nhắn mang lại Nancy. Sử dụng tin tức từ đoạn hội thoại.)

Lisa: Hello.

Tom: Hello. Can I speak lớn Nancy, please? This is Tom.

Lisa: I’m sorry my sister’s out. Would you lượt thích to leave her a message?

Tom: Hello, Lisa. Can you tell her I’ll come over khổng lồ pick her up? We’re going khổng lồ play tennis this afternoon.

Lisa: Did she know about that, Tom?

Tom: Yes, she did. We bought two new rackets yesterday.

Lisa: What time are you coming?

Tom: At about 1.30.

Lisa: OK, Tom. I’ll tell her when she’s back. Bye.

Tom: Thank you very much, Lisa. Bye.

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Lisa: Xin chào

Tom: chào chị. Có tác dụng ơn đến em thủ thỉ với Nancy. Em, Tom đây.

Lisa: tiếc quá. Em gái chị vắng công ty rồi. Em có muốn nhắn gì lại không?

Tom: chào chị Lisa. Chị hoàn toàn có thể báo giúp là em sẽ tới đón bạn ấy không? Chiều nay chúng em sẽ đùa quần vợt.

Lisa: Nancy sẽ biểt chưa Tom?

Tom: Dạ biết rồi chị ạ. Chúng em đã cài đặt hai loại vợt new hôm qua.

Lisa: Mấy giờ thì em đến?

Tom: khoảng chừng 1 giờ đồng hồ 30 ạ.

Lisa: Được rồi Tom. Chị sẽ nói với Nancy khi em ấy về. Tạm biệt nhé.

Tom: Em cám ơn chị nhiều. Giã biệt chị.

Xem thêm: Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Căn Cước Công Dân Mới Nhất, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Lời giải đưa ra tiết:

Date: (Ngày:)


Time: (Giờ:)

For: Nancy

(Gửi: Nancy)

Message: Tom called about playing tennis this afternoon. He will come over to pick you up at 1.30.

(Tin nhắn: Tom đã gọi nhắc về bài toán chơi tennis chiều nay. Cậu ấy sẽ đến đón em thời điểm 1.30.)