Soạn anh văn lớp 8 unit 12 language focus

     

Phần "language focus" của Unit 12 để giúp bạn học ôn tập ngữ pháp về thì quá khứ tiếp diến, cùng rất "when" và "while" và "always", đồng thời ôn tập từ vựng vẫn học. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 8 unit 12 language focus

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 12: A VACATION ABROAD

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. (Hãy chú ý tranh cùng nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào dịp 8 giờ buổi tối qua.)

Giải:

a) tía was taking a shower at eight o’clock last night. (Ba tối hôm qua đã rửa mặt rửa vào khoảng tám giờ.)b) Hoa was eating (dinner) at eight o’clock last night. (Hoa đã bữa ăn lúc tám giờ tối.)c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night. (Bảo đã đọc chuyện tranh vào 8 giờ tối qua.)d) Nga was writing a letter at eight o"clock last night. (Nga đang viết một bức thư vào tám giờ buổi tối qua.)e) mãng cầu was walking her dog at eight o’clock last night. (Na sẽ dẫn chó của cô đi bộ vào cơ hội tám giờ tối qua.)f) Lan was talking to lớn her grandmother at eight o’clock last night. (Lan đã nói chuyện với bà ngoại dịp 8 giờ buổi tối hôm qua.)

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in columnAto those in Column B. Write the full sentences in your exercise book. (Hãy chú ý tranh tiếp nối ghép nửa câu ở cột A với nửa câu sinh hoạt cột B có tác dụng thành câu tương đối đầy đủ vào vở bài bác tập.)

Giải:

a. The Le family was sleeping when the mailman came. (Gia đình ông Lê đang ngủ khi fan đưa thư đến.)b. While Hoa was eating, the telephone rang. (Trong lúc Hoa đang ăn, điện thoại cảm ứng thông minh reo.)c.When phái nam won the race, the crowd was cheering. (Khi Nam chiến hạ cuộc đua, đám đông vẫn cổ vũ.)d. Mrs.

Xem thêm: Đã Ai Uống Mầm Đậu Nành Tăng Vòng 1 Chưa, Giá Bao NhiêuXem thêm: Câu Đố Về Con Gà - Câu Đố: Con Gà Mái

Quẹt was cooking when Tuan arrived home. (Bà Thoa sẽ nấu ăn khi Tuấn về nhà.)e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding. (Khi Lan mang đến trường, trống của trường đang kêu rồi.)f. It was raining when the plane got lớn Ha Noi. (Trời mưa khi máy bay đi Hà Nội.)

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. (Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu nhằm nói đông đảo ngưòi trong tranh thường luôn làm gì.)

Giải:

a. Bao is always forgetting his homework. (Bảo luôn quên bài tập về nhà.)b. Mrs. Nga is always losing her umbrella.(Bà Nga lúc nào thì cũng làm mất ô của bà ấy.) ,c. Mr. Và Mrs Thanh are always missing the bus. (Ông bà Thành lúc nào cũng nhỡ xe cộ buýt.)d. Nam is always watching TV. (Nam lúc nào thì cũng xem TV)e. Na is always talking on the phone. (Na lúc nào cũng nói chuyện năng lượng điện thoại.)f. Liem is always going out. (Liêm lúc nào thì cũng ra ngoài.)