UNIT 10: WRITE TRANG 93 SGK TIẾNG ANH LỚP 8

     

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box (Hãy dứt các hướng dẫn về bài toán tái sử dụng, cần sử dụng động từ mang đến trong khung.)


1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box.

Bạn đang xem: Unit 10: write trang 93 sgk tiếng anh lớp 8

(Hãy dứt các hướng dẫn về vấn đề tái sử dụng, dùng động từ đến trong khung.)

soak place wrap dry use wait set press

First, (0) soak some old newspapers in a bucket of water overnight. Then (1)_______ a wooden spoon to lớn mash the paper. Next, (2)_____________ the mashed paper & the water together in another bucket. (3)__________ a wire mesh in the mixture then pull il out. Then put the mesh with mixture on the cloth & (4) __________ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) __________ some heavy books in a plastic bag and out them on the cloth. (6)_______ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth khổng lồ (7)________ in the sunlight.


Phương pháp giải:

soak (v): nhúng

place (v): đặt, để

wrap (v): gói

dry (v): làm cho khô

use (v): sử dụng

wait (v): mong chờ

mix (v): trộn

press (v): ấn, nhấn

Lời giải chi tiết:


1. Use2. Mix3. Place4. Press
5. Wrap6. Wait7. Dry 

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spoon khổng lồ mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth & (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away & take the paper out of the cloth lớn (7) dry in the sunlight.


Tạm dịch:

Đầu tiên, hãy ngâm một vài ba tờ báo cũ vào một xô nước xong để qua đêm. Sau đó thực hiện một thìa gỗ để nghiền giấy. Tiếp theo, trộn giấy đã nghiền và nước với nhau trong một cái xô khác. Đặt một lưới thép trong láo lếu hợp sau đó kéo nó ra. Sau đó đặt lưới với tất cả hổn hợp lên tấm vải và ép nó xuống thật mạnh. Lấy lưới thoát khỏi tấm vải. Gói một vài cuốn sách nặng trĩu vào túi vật liệu nhựa và đặt nó lên tấm vải. Đợi khoảng 5 phút. Cuối cùng, đặt các cuốn sách xuống cùng lấy giấy thoát ra khỏi vải phơi thô trong ánh nắng mặt trời.


bài xích 2

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away.Look at the pictures. Make the instructions on how khổng lồ prepare the tea leaves, using the given words in the box.

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian Học Tập Đối Với Sv Bị Buộc Thôi Học

(Em hãy coi tranh. Ở một vài ba vùng, fan ta đốt lá trà khô để xua loài muỗi đi. Em hãy xong xuôi các câu để đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, thực hiện từ cho trong khung.)

*

Lời giải chi tiết:

a. First, take the used tealeaves from the teapot.

(Đầu tiên, đem lá trà like new 99% ra khỏi ấm trà.)

b. Next, scatter the tealeaves on a tray.

(Tiếp theo, tán hầu hết lá trà lên khay.)

c. Then, dry the leaves in the sun.

Xem thêm: Tổng Hợp Soạn Bài Hầu Trời Ngữ Văn 11 Nâng Cao, Soạn Bài Hầu Trời (Tản Đà)

(Sau đó, phơi khô lá bên dưới ánh khía cạnh trời.)

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use.

(Cuối cùng, bỏ lá khô vào bình để áp dụng sau này.)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*