UNIT 9

     

1. According khổng lồ the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of mobile telephone numbers take place?

5. According to lớn the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Hướng dẫn giải:

1. China has the highest growth in the number of telephone subscribers.

Bạn đang xem: Unit 9

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Hanoi & Ho bỏ ra Minh thành phố as well as five to six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

Tạm dịch:

1.Theo đoạn văn, đất nước nào có sự phát triển số thuê bao điện thoại cảm ứng cao nhất?

=> Trung Quốccó sự cải cách và phát triển số mướn bao điện thoại cảm ứng cao nhất

2.Vào đầu những năm 1990 ở vn có từng nào điện thoại?

=>Vào đầu trong những năm 1990 ở nước ta chỉ tất cả 140.000điện thoại.

3.Các số năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định đã biến đổi ra sao vào khoảng thời gian 1996?

=> Năm 1996, số năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định được chuyển từ 6 số sang 7 số ở hà nội và tp Hồ Chí Minh cũng như 5 số sang trọng 6 số ở những tỉnh khác.

4.Khi nào diễn ra sự biến hóa số điện thoại cảm ứng di động?

=> Năm 2001.

5.Theo bài bác đọc có bao nhiêu bưu năng lượng điện xã làm việc Việt Nam?

=> bao gồm 6.140 những bưu năng lượng điện xã ở Việt Nam.

After you listen

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points.

(Làm vấn đề theo nhóm. Bắt tắt những ý thiết yếu của đoạn văn vừa nghe. Cầm tắt của bạn cần phải có đa số điểm sau đây.)

1. Vietnam"s rapid growth in telephone numbers

2. The addition of digits to existing telephone numbers khổng lồ meet the increasing demands

3. The reduction in monthly telephone fees

4. The expansion of the telephone networks lớn Vietnam"s rural areas

Hướng dẫn giải:

A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to đài loan trung quốc in growth telephone numbers.

B: và in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

Xem thêm: Ngày 3/3 Là Ngày Gì - Mùng 3/3 Âm Là Ngày Gì

C: In 2002, thiết bị di động phone system was introduced & upgraded.

D: and since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed và mobile phones.

A: In the future. Vietnam will expand the telephone networks lớn rural areas.

Tạm dịch:

1. Sự tăng nhanh lẹ số lượng điện thoại cảm ứng của Việt Nam.

2. Sự thêm vào con số cho đông đảo số điện thoại cảm ứng thông minh hiện hành để đáp ứng nhu cầu nhu cầu càng ngày càng tăng.

3. Sự sút phí điện thoại cảm ứng hàng tháng.

4. Sự mở rộng mạng lưới điện thoại cảm ứng thông minh đến các vùng nông thôn ngơi nghỉ Việt Nam.

*

A: vào vài năm qua, hệ thống điện thoại cảm ứng Việt nam giới đã mau lẹ phát triển và xếp vật dụng hai sau Trung Quốc về việc tăng trưởng số năng lượng điện thoại.

B: cùng năm 1996, vn đã tăng cấp mạng điện thoại cố định bằng phương pháp thêm một chữ số vào hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh trong cả nước.

C: Năm 2002, hệ thống điện thoại di động được reviews và nâng cấp.

D: Và tính từ lúc năm 2000, vn đã sút được phí điện thoại thông minh hàng tháng cho cả điện thoại cố định và điện thoại di động.

Xem thêm: Top 10 Các Bài Tập Tiếng Anh Nâng Cao Dành Cho Tiểu Học, Bài Tập Tiếng Anh Nâng Cao Dành Cho Tiểu Học

A: vào tương lai, việt nam sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới smartphone đến những vùng nông thôn.