THIẾT KẾ BÀI DẠY TIẾNG ANH 11

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Thiết kế bài dạy tiếng anh 11


SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm vấn đề theo cặp. Ghép mọi điều em rất có thể đã làm hoặc trải qua ở khung A với điều trải qua đó ảnh hưởng đến em như thế nào ở form B.)

A

B

 1. Speaking English to lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling lớn other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking to a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson & makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude khổng lồ pop stars

Hướng dẫn giải:

1 - d 2 - c 3 - a 4 - b 5 - e

Tạm dịch: 

1. Nói tiếng Anh cùng với người phiên bản xứ làm mình muốn học giờ đồng hồ Anh hơn. 

2. Bị nhỏ nặng làm bạn tôn vinh sức khỏe của bản thân hơn. 

3. Đi đến các vùng đất khác nhau trên non sông làm chúng ta yêu quốc gia hơn. 

4. Thi trượt dạy cho bạn bài học với làm các bạn học cần mẫn hơn. 

5. Nói chuyện với một ngôi sao 5 cánh nhạc pop biến đổi thái độ của bạn với những ngôi sao nhạc pop. 

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. & how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với các bạn của cô ấy về giữa những điều trải qua của chính mình trong quá khứ cùng nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. Số đông câu trong cuộc đối thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng sản phẩm công nghệ tự, tiếp nối thực hành bài đối thoại.)

*

□ a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me and asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

□ b) Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

□ c) How did the experience affect you?

□ d) Yes. 1 talked khổng lồ an English girl last summer.

Xem thêm: Các Cách Chế Biến Thịt Lợn Gác Bếp Thơm Ngon, Chuẩn Vị Tây Bắc

□ e) What did you talk about?

□ f) Well, it made me more interested in learning English.

□ g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

□ h) How did you meet her?

Hướng dẫn giải:

1 - b: Have you ever spoken English lớn a native speaker?

2 - d: Yes, I talked khổng lồ an English girl last summer.

3 - h: How did you meet her?

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me & asked me the way to Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

5 - e: What did you talk about?

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

7 - c: How did the experience affect you?

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Móc Áo Len Cho Người Lớn Cực Dễ Nhưng Đẹp Bất

Tạm dịch: 

1 - b: bạn đã khi nào nói giờ đồng hồ Anh cùng với người phiên bản xứ chưa?

2 - d: Có, bản thân đã trò chuyện với một cô nàng người Anh mùa hè năm ngoái. 

3 - h: Bạn gặp cô ấy như vậy nào?

4 - a: bản thân đang đi dạo dọc mặt đường Tràng chi phí thì một cô bé người Anh cho và hỏi bản thân đường đến hồ trả Kiếm. Bản thân nói cùng với cô ấy. Sau đó, chúng mình ban đầu nói về hồ. 

5 - e: Bạn nói đến cái gì?

6 - g: các thứ về hồ: thương hiệu của nó, rùa vĩ đại trong hồ, vân vân. 

7 - c: tận hưởng này tác động đến chúng ta thế nào? 

8 - f: À, nó làm cho mình thích học tiếng Anh hơn. 

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures and the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues.

(Làm việc theo cặp. Gạch bên dưới những cấu tạo được dùng nói tới những điều trải qua trong thừa khứ ở bài đối thoại 2, sau đó dùng những cấu tạo này với những ý tưởng ở bài xích đối thoại 1 để thực hiện bài đối thoại tương tự)