Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 2 Lớp 11

     

Bài học Listening Unit 2 Lớp 11 Personal Experienceshướng dẫn các em thực hành năng lực nghe hội thoại để chọn lời giải đúng sai cùng điền từ không đủ để ngừng thông tin. Nội dung bài xích nghe luân chuyển quanh chủ thể về hồ hết trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống đời thường hàng ngày, nhằm cung cấp thêm những mẩu chuyện và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm vào trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk tiếng anh unit 2 lớp 11


1. Before You Listen Unit 2 Lớp 11

2. While You Listen Unit 2 Lớp 11

2.1. Unit 2 Listening Task 1

2.2. Unit 2 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 2 Lớp 11

4. Tapescript Listening Unit 2 Lớp 11

5. Bài bác tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 2 Lớp 11


Work in groups.Look at the picture & say what is happening in it.(Làm việc nhóm. Nhìn hình cùng nói điều gì đang xẩy ra trong đó.)

*

Guide lớn answer

In the picture, we see

a house is on fire.the fire brigade is fighting to put out the fire.and people are running away with the firemen"s help.

Listen & repeat.

memorable: đáng ghi nhớ, luôn ghi nhớ đượcscream: (n) giờ đồng hồ thét ; (v) kêu thétgas stove: nhà bếp gaescape: trốn thoátterrified: cảm giác khiếp sợ, tởm hãireplaced: nạm thế, cố chỗunforgettable: cần yếu quên đượcprotected: bảo vệ, bảo hộ, đậy chở

2. While You Listen Unit 2 Lớp 11


2.1. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 1

Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen lớn the interview, & then decide whether the statements are true (T) or false (F). (Christina đang được phỏng vấn về kinh nghiệm không thể quên trong cuộc sống của cô ấy. Nghe bài xích phỏng vấn, và tiếp đến xác định xem những phát biểu là đúng (T) giỏi sai (F).)

1. Christina is a businesswoman.

2. The fire happened three years ago.

3. The fire started in the bedroom.

4. When the fire started, Christina was reading a book.

5. Her mother came and rescued her.

Guide lớn answer
12345
TFFFT

Correct false sentences

2. F: It happened thirteen years ago.

3. F: It started in the kitchen because she forgot to turn the gas stove off.

4. F: She was sleeping.


2.2. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 2
Listen khổng lồ the second part of the dialogue và fill in the gaps in the summary of Christina"s story below.

Xem thêm: Viết Chương Trình Tính Diện Tích Hình Tròn, Biết Bán Kính Được Nhập Từ Bàn Phím

(Nghe phần hai của đoạn hội thoại với điền vào phần nhiều chỗ trống của bài xích tóm tắt mẩu truyện của Christina dưới đây.)Guide lớn answer

1. Small

2. Everything

3. Family

4. Replaced

5. Took

6. Appreciate

Dịch nghĩa bài nghe

Mặc cho dù tôi đang đánh mất nhiều thứ vào trận hỏa hoạn, nhưng mà trải nghiệm kia giúp tôi trưởng thành. Trước lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi cực kỳ ích kỷ. Tôi luôn luôn luôn phàn nàn với người mẹ tôi về căn phòng bé dại của mình hay tôi bao gồm quá không nhiều quần áo. Sau đó, khi trận hỏa hoạn ùa tới và tiêu diệt đi những thứ shop chúng tôi có. Hồ hết rồi tôi bước đầu dần dần nhận biết rằng tôi thực thụ không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần gia đình của bản thân mình thôi. Sau vớ cả, bạn có thế đã có được những bộ áo xống mới bất kể lúc nào, những mái ấm gia đình không thể thay thế được. Trận hỏa thiến đã đưa theo nhiều thiết bị từ tôi đều cũng mang đến tôi một số thứ. Nó dạy tôi nhận thấy giá trị của gia đình cao quý hơn các thứ khác.


3. After You Listen Unit 2 Lớp 11


Christina says that family is more important than things. Vì you agree or disagree with her? Why? Exchange your ideas with a partner.(Christina bảo rằng gia đình quan trọng đặc biệt hơn các thứ. Bạn chấp nhận hay không đồng ý với cô ấy? tại sao? thảo luận ý kiến của bản thân mình với các bạn học.)

Guide khổng lồ answer

- I agree with her because family is important. You can get back things you"ve lost, but when you thất bại your family, you thất bại everything.

- Family is more important than anything else because it can"t be replaced. It gives me love, support, ...


4. Tapescript Listening Unit 2 Lớp 11


Interviewer: This is Radio 3. In our "Unforgettable Experiences" programme tonight we talk to Christina, a successful businesswoman. Hello Christina, welcome lớn our programme.

Christina: Hello & thank you! It"s nice being with you tonight.

Interviewer: Chrisitina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot khổng lồ turn off the gas stove.

Interviewer:What were you doing at that time?

Christina:I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer:That"s terrible! Hem did you escape?

Christina:I was terrible. Then I heard my mother"s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer:Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina:Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me lớn grow up.

Interviewer:What vì you mean?

Christina:Well, before the fire. 1 was selfish. 1 always complained lớn my mother about how small my room was, or hem few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to lớn realize that I didn"t really need my old things. I just needed my family. After all, you can phối new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Xem thêm: Đạo Đức Là Gì? Vai Trò Của Đạo Đức Là Gì? Đạo Đức Là Gì

Interviewer:I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.