Language Focus Unit 2: Personal Experiences Trải Nghiệm Cá Nhân

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm m, n, cùng ng trong giờ Anh, cũng như ôn tập một vài những thì cơ bản. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như giải đáp giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

protect (v)bảo vệpurse (n)cái vírealise (v)<"riəlaiz>nhận rareplace (v)thay thếrescue (v)<"reskju:>cứu nguy, cứu vớt hộscream (v)la hét

II. Kết cấu cần lưu lại ý

set off (v) lên đườngturn away (v)quay đi, bỏđiÂm /m/ trong giờ Anh là 1 trong những phụ âm, phân phát âm của vần âm “m”Âm /n/ trong giờ Anh là một phụ âm, phạt âm của chữ cái “n”Âm /ŋ/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 phụ âm, phạt âm của vần âm “ng”

III. Chỉ dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat

/m/

May: gồm thểMake: làmSummer: mùa hèHome: nhàSmall: Nhỏ

/n/

Nose: mũiNine: chínMoney: tiềnSeven: số bảySnow: tuyết

/ŋ/

Wrong: saiRunning: chạyBringing: mang đếnSing: hátMorning: buổi sáng

Pracise reading aloud these sentences:

1. Good morning. I want an apartment in central London (Chào buổi sáng. Tôi cần một căn hộ tại chính giữa Luân Đôn)2. We have an inexpensive apartment in Northend Avenue (Tôi có một căn hộ thông minh ở Northend Avenue)3. I remember meeting him on a nice summer afternoon.(Tôi đừng quên tôi đã chạm chán anh ấy trong một buổi chiều mùa hè đẹp)4. Mr. King is singing next door. Ngài King sẽ hát sống phòng bên5. He’s holding a string in his fingers.(anh ấy giữ một dây bọn ở ngón tay)6. He loves spending his holidays in his small summer house.

Bạn đang xem: Language focus unit 2: personal experiences trải nghiệm cá nhân

2. Grammar:

Exercise 1.Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example.

The story is about a girl called Little Red Riding Hood who (0. Live) lives with her mother. Little Red Riding Hood’s grandmother(1. Invite)…… invites…her to lớn her cottage, so one fine day she (2. Set)… sets ….off lớn visit her. The little girl (3. Get)……gets……ready,(4. Wave)…… Waves ….goodbye to her mother và (5. Promise)…promises…to be careful. On her arm she (6. Carry)…Carries…..a basket which (7. Contain)……Contains….a cake her mother (8. Bake)… has baked …..specially. It (9. Be)..Is…a lovely spring; morning, the sun (10. Shine)… Is shining….and the birds (ll. Sing)… Are singing…..feeling happy that the winter (12. Be)…is…..over.

Exercise 2.Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.(Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp chia những từ sống thì quá khứ solo hoặc quá khứ tiếp diễn)

Examples:

Do you like this picture? My uncle…… broke/ was painting…..it. (paint)Do you like this picture? My uncle painted it.We…wrote…….lunch when we…was…..the news, (have, hear)We were having lunch when we heard the news.

1.He……broke……his arm when he……was playing……football, (break, play)

2. Julia…wrote……her first novel when she…was….19 years old. (write, be)

3. I……was working…..on the computer when the fire……broke….out. (work, break)

4. When it…started…..to rain, they…was being found……through the forest, (start, walk)

5. He……told……us about his marriage when we…were having…afternoon tea. (tell, have)

6. Sorry, I……did not listen….to you. I…was thinking….. About something else, (not listen, think)

7. I…phoned….you last night, but you…did not notice…didn’t answer……I What…were …..you doing?(phone, not answer, do)

8. Mary…was not wearing…her glasses at the time, so she…did not notice….what kind of car the man…was driving…(not wear, not notice, drive)

Exercise 3.Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect.

Example:

When the police (arrive), the car (go).

Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Thủ Lĩnh Thẻ Bài Tập Cuối, Truyen Ngon Tinh

When the police arrived, the car had gone.

1. They (eat) had eaten everything by the time I (arrive) arrived at the party.

2. When I (find) found my purse, someone (take)had taken the money out of it.

3. By the time I (get)got into town, the shops (close) had closed.

4. When they (get) got to lớn the station, the train (leave) left.

5. By the time you (get)got her letter,, she (arrive) had arrived in Paris.

6.The police (pay) paid no attention khổng lồ Clare’s complaint because she (phone)had phoned them so many times before.

Xem thêm: Tài Liệu Bộ Đề Ôn Thi Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 4 Năm 2016, De Va Dap An Thi Toan Tieng Anh Lop 4

7. I (go) went to the post office to lớn ask about my package, but they (say)said that it (not arrive) had not arrived yet.

8.When I (look) had lookedat the new dress for half an hour, I (ask) asked how much it (cost)cost