Tiếng Anh Lớp 10

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Listening trang 43 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài tập giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10


Tiếng Anh 10 Unit 9: Listening trang 43

Video giải giờ Anh 10 Unit 9: Preserving the environment: Listening

Preserving the natural environment

1. (Trang 43 - tiếng anh 10) Look at the photo và describe what you see.

(Nhìn vào hình và mô tả những gì em thấy.)

Hướng dẫn trả lời:

People are planting a tree.(Người ta vẫn trồng cây)

2. (Trang 43 - giờ anh 10)Listen to a student"s talk. What is he talking about? Tick the correct box.

(Nghe bài xích nói của học tập sinh. Cậu ấy đang nói về điều gì? chọn câu đúng.)

Bài nghe:


Hướng dẫn trả lời:

d. Deforestation & its effects

( Phá rừng và ảnh hưởng của nó)

Nội dung bài nghe:

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously affected và degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led lớn air pollution & resulted in acid rains, greenhouse effect & health problems.

We should vì chưng something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels & encourage forestation khổng lồ replace deforestation. In addition, there should be appropriate places to dump harmful rubbish & chemicals khổng lồ reduce the rate of water pollution, a threat to lớn human health & a danger lớn aquatic animals.

To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education & mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation.

Hướng dẫn dịch:

Môi ngôi trường là quả đât tự nhiên, trong các số đó con người, động vật hoang dã và thực đồ vật sống. Môi trường thiên nhiên tự nhiên đang bị tác động nghiêm trọng và suy thoái và phá sản bởi các buổi giao lưu của con người qua không ít thập kỷ. Ví dụ, vấn đề đốt những nhiên liệu hóa thạch trong số nhà đồ vật và phương tiện cơ giới đang dẫn đến ô nhiễm không khí với dẫn đến mưa axit, hiệu ứng bên kính và các vấn đề mức độ khỏe.

Chúng ta đề xuất làm điều nào đó ngay mau chóng để đảm bảo an toàn môi ngôi trường của chúng ta. Ví dụ, chúng ta nên kiểm soát và điều hành việc đốt các nhiên liệu hóa thạch với khuyến khích trồng rừng để khắc phục nàn phá rừng. Ngoại trừ ra, cần có những nơi tương thích để đổ rác cùng hóa chất độc hại để sút tỷ lệ độc hại nguồn nước, đe dọa đến sức mạnh con người và gây nguy khốn cho động vật hoang dã thủy sinh.

Để giảm thiểu tốc độ suy thoái môi trường thiên nhiên và cải thiện nhận thức về các hiểm họa của nó, việc bảo tồn môi trường xung quanh cần được gửi vào giáo dục và đào tạo và những phương tiện tin tức đại chúng. Mọi fan nên cố gắng hết sức để đảm bảo môi trường cho cố hệ tiếp theo.

3. (Trang 43 - giờ đồng hồ anh 10) Listen again. Tick the words you hear. Look up the meanings of unfamiliar words in a dictionary.

(Nghe lại. Lựa chọn từ nhưng em nghe. Tra nghĩa của những từ này vào từ điển.)

Bài nghe:


Đáp án:

1. Degrade

2. Resulted

3. Erosion

4. Sewage

5. Aquatic

6. Awareness

Hướng dẫn dịch:

1. Degrade: lower in quality

(giảm hóa học lượng)

2. Resulted: caused an outcome

(gây ra một kết quả)

3. Erosion: condition in which earth’s surface is worn away by the kích hoạt of water and wind

(tình trạng trong đó bề mặt trái đất bị hư hỏng do ảnh hưởng của nước với gió, xói mòn)

4. Sewage: waste matter from home, carried away in a system of pipes

(vấn đề rác rưởi từ hộ gia đình, được đưa đi trong một hộ thống ống/chất thải)

5. Aquatic: of water or living in water

(nước hoặc sinh sống trong nước)

6. Awareness: knowledge of something

(kiến thức về loại gì, sự nhận thức)

4. (Trang 43 - giờ đồng hồ anh 10) Listen again. Complete the sentences with one or two words from the talk.

(Nghe lại. Ngừng các câu với một tốt hai từ bỏ trong bài nói.)

Bài nghe:


Đáp án:

1. Affected

2. Global warming

3. Ecosystem

4. Health problems

5. Control

6. Friendly materials

Hướng dẫn dịch:

1. môi trường xung quanh tự nhiên đã bị tác động nghiôm trọng cùng bị tàn phá bởi những buổi giao lưu của con người từ không ít thập kỷ.

2. Đột xăng hóa thạch bởi nhà máy và xe cộ cộ đã dẫn đến ô nhiễm không khí cùng dẫn đến công dụng mưa axít, hiệu ứng đơn vị kính và trái đất ấm dần lên.

3. Phá rừng để lấy đất sử dụng đã tác động đến hệ sinh thái xanh và dẫn tới sự tuyệt chủng động vật hoang dã quý hiếm, thức ăn và xói mòn đất.

4. họ đã biến hóa và tiêu diệt môi trường thoải mái và tự nhiên và dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác.)

5. bọn họ nên kiểm soát việc đốt nguyên nhiên liệu hóa thạch cùng khuyên khích vấn đề trồng rừng để sửa chữa phá rừng.

6. tín đồ ta nên tạo nên sự những đồ gia dụng liệu thân thiết để bảo đảm an toàn môi trường cho cố hệ sau.

5. (Trang 43 - giờ anh 10) Ask và answer the following questions.

(Hỏi và trả lời những thắc mắc sau.)

*

Hướng dẫn trả lời:

1.What is the definition of environment in the talk?

=> The natural world in which people, animals và plants live.

2.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Uống Sữa Sau Phun Môi Có Được Uống Trà Sữa Không ?

What has led to air pollution?

=> The burning of fossil fuel by factories & motor vehicles.

3.What has led to soil pollution?

=> The use of harmful chemicals in agriculture.

4.What has deforestation caused?

=> The Extreme/serious flood & soil erosion, the extinction of rare animals.

5.What should we vì chưng to reduce water pollution?

=> We should dump harmful rubbish and chemicals at appropriate places.

6.What should we vị to preserve the forests?

=> We should replace deforestation with forestation.

7.What should people vị to preserve the environment for the next generation?

=> We should make every effort lớn preserve the environment for the next generation.

Hướng dẫn dịch:

1. Định nghĩa về môi trường xung quanh trong bài nói chuyện là gì?

=> quả đât tự nhiên mà bé người, động vật và thực đồ dùng sinh sống.

2. Điều gì vẫn dẫn đến độc hại không khí?

=> việc đốt nhiên liệu hóa thạch của những nhà đồ vật và các phương tiện thể cơ giới.

3. Điều gì đang dẫn đến ô nhiễm và độc hại đất?

=> Việc sử dụng hóa chất ô nhiễm trong nông nghiệp.

4. Phá rừng đã tạo ra điều gì?

=> bạn hữu lụt với xói mòn đất rất là nghiêm trọng / nghiêm trọng, động vật quý hãn hữu bị hay chủng.

5. Họ phải làm cái gi để giảm thiểu ô nhiễm và độc hại nguồn nước?

=> họ nên đổ rác cùng hóa chất ô nhiễm ở phần lớn nơi thích hợp hợp.

6. Bọn họ phải làm gì để bảo tồn rừng?

=> bọn họ nên sửa chữa thay thế việc phá rừng bằng vấn đề trồng rừng.

7. Mọi tín đồ phải làm gì để giữ gìn môi trường cho cố hệ sau?

=> Chúng ta nên cố gắng hết sức để giữ lại gìn môi trường thiên nhiên cho chũm hệ sau.

Unit 9: Getting Started (trang 39): Listen & read. Environmental impacts...

Unit 9: Language (trang 39, 40): Complete the sentences with the words from the box...

Unit 9: Grammar (trang 41): Read the following sentences from the conversation between Nam and his father...

Unit 9: Reading (trang 41, 42): What vì chưng you think the environmental impact in each photo is...

Unit 9: Speaking (trang 42, 43): Label the photos with the types of pollution...

Unit 9: Writing (trang 44): What do you see in the picture? What does the text in the picture mean...

Unit 9: Communication and culture (trang 45): Work in pairs. A. Label the photos...

Unit 9: Looking back (trang 46, 47): Listen và repeat...

Xem thêm: Chi Tiết Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Mitsubishi Electric 1 Hp Ms

Unit 9: Project (trang 47): Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution...