UNIT 8

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm trong giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập về câu gián tiếp và câu điều kiện loại 1. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như lí giải giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION

Listen and repeat.

Bạn đang xem: Unit 8

(Nghe cùng nhắc lại)

Practise the sentences.(Thực hành nói những câu sau)

1. Don"t shout so loudly. (Đừng bao gồm hét lên to đến vậy.)2. Ours is the nicest house in the town. (Ngôi đơn vị của chúng tôi là ngôi nhà đẹp tuyệt vời nhất thành phố.)3. At last we found the mouse under the couch. (Cuối cùng shop chúng tôi đã tìm kiếm ra con chuột bên dưới gầm ghế.)4. Look at the red rose on the snow. (Hãy nhìn hồ hết bông hồng đỏ bên trên tuyết đi.)5. Come over lớn the window. (Lại gần hành lang cửa số đi.)6. I"ll put my coat on and go out. (Tôi vẫn mặc áo khóa ngoài và ra đi ngoài.)

GRAMMAR

Reported speech: Statements (Câu con gián tiếp)

Exercise 1.Report these statements, using the verbs suggested.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Ngọc Trai Và Trang Sức Từ Ngọc Trai, Ý Nghĩa Huyền Bí Của Ngọc Trai

(Hãy tường thuật phần nhiều câu này, sử dụng động từ đến sẵn.)

1.An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks khổng lồ the knowledge their children (had) brought home. (Một lão nông nói rằng cuộc sống của bọn họ đã biến hóa rất các nhờ có kỹ năng mà các con của họ mang về.)2.She said (that) she was going lớn Ho đưa ra Minh đô thị soon. (Cô ấy nói cô ấy đã sớm đi đến TP HCM.)3.I thought (that) the film would be interesting. (Tôi nghĩ rằng tập phim sẽ siêu thú vị.)4.She said (that) she couldn"t help him/ her/ me because she had too much to do. (Cô ấy nói rằng cô ấy không thể giúp anh ấy/cô ấy/tôi chính vì cô ấy có rất nhiều thứ nhằm làm.)5.Rick told me (that) Ann had written Jim a letter. (Rick nói cùng với tôi rằng Ann sẽ viết mang đến Jim một bức thư.)6.He told me (that) it took him three hours to get there because the roads were muddy và slippery. (Anh ấy nói rằng anh ấy mất 3 giờ để đi cho đó bơi lội vì mặt đường xá lầy lội cùng trơn.)7.She said (that) it was a crazy idea và that it wouldn"t work. (Cô ấy nói đó là một trong những ý kiến điên rồ và nó sẽ không còn có chức năng gì.)8.He announced (that) breakfast was served between 7:00 & 9:00. (Anh ấy thông báo rằng bữa sáng sẽ được mang ra trong vòng 7 giờ với 9 giờ.)

Exercise 2.Complete the sentences, using the correct khung ofsay, tellortalk.(Hoàn thành những câu, thực hiện dạng đúng củasay, tellhoặctalk.)

1. Jack__told__ me that he was enjoying his new class. (Jack nói cùng với tôi rằng anh ấy ưng ý lớp bắt đầu của anh ấy.)2. Tom__said__it was a nice restaurant, but I didn"t like it very much. (Tom nói rằng đó là một nhà hàng quán ăn ngon tuy thế tôi không ưng ý nó lắm.)3. The doctor__said__that I would have lớn rest for at least one week. (Bác sĩ nói tôi nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần.)4. My aunt__told__ us that she wouldn"t be able to lớn come the next weekend. (Dì tôi bảo shop chúng tôi rằng cô ấy bắt buộc đến vào cuối tuần tới.)5. At the meeting the teacher__talked__about the problems our school had. (Ở cuộc họp, giáo viên nói về những vấn đề mà trường chúng ta gặp phải.)

Exercise 3.Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, usingIf ...., ... Will ... . (Hãy xem hầu như gì Hà Anh mong muốn sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng các câu, áp dụng If ...., ... Will ... .)

If I don"t go out so much, I will vày more homework. (Nếu tôi không đi dạo quá nhiều, tôi đã almf nhiều bài xích tập hơn. )If I bởi vì more homework, I"ll pass my exam. (Nếu tôi làm nhiều bài bác tập hơn, tôi đang đỗ kì thi.)If I pass my exam, I"ll go to medical college. (Nếu tôi đỗ kì thi, tôi đã đi mang đến trường Đại học Y.)If I go to lớn medical college, I"ll study medicine. (Nếu tôi mang lại trường Đại học tập Y, tôi vẫn học về y khoa.)If I study medicine, I"ll become a doctor. (Nếu tôi học tập y khoa, tôi vẫn trở thành bác sĩ.)If I become a doctor, I"ll be able to lớn cure diseases & help sick people. (Nếu tôi trở thành chưng sĩ, tôi sẽ có thể chữa căn bệnh và giúp đỡ người bị bệnh.)

Exercise 4.Putwhenorifinto each gap.

Xem thêm: Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Đẹp, Đơn Giản Dễ Vẽ Nhất, Mẫu Tranh Vẽ An Toàn Giao Thông

(Điềnwhenhoặcifvào mỗi nơi trống.)

1.__If__ there is a good programme on TV tonight, I"ll watch it. (Nếu bao gồm chương trình giỏi trên truyền ảnh vào buổi tối nay, tôi vẫn xem nó.)2.__When__ I go home tonight, I"ll have a bath. (Khi tôi về nhà buổi tối nay, tôi vẫn đi tắm.)3. My family will go to the beach for our holiday__if__ we have enough money. (Gia đình tôi đã đi biển khơi vào dịp lễ nếu shop chúng tôi có đầy đủ tiền.)4.__If__ it"s a nice day tomorrow, we"ll go swimming. (Nếu ngày mai rất đẹp trời, chúng ta sẽ đi bơi.)5. I"ll lend you my book__when__I finish reading it. (Tôi sẽ cho chính mình mượn cuốn sách của tôi khi tôi đọc kết thúc nó.)