Tiếng anh lớp 10

     

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ thể Phương tiện truyền thông media đại chúng. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như lưu ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1.How often do you listen khổng lồ the radio? (Bạn bao gồm thường nghe đài không?)=> I rarely listen to lớn the radio. (Tôi hiếm lúc nghe đến đài.)2.How many hours per week bởi you listen lớn it? (Bạn nghe đài từng nào giờ mỗi tuần?)=> I spare little time to listen lớn the radio. (Tôi dành khôn cùng ít thời gian để nghe đài.)3.What programme do you lượt thích listening to and why? (Bạn mê say nghe chương trình nào và tại sao?)=> I rarely listen khổng lồ the news and learning English on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Moreover, the news on TV are the latest & more interesting because they are broadcast with pictures.(Tôi ít mặc nghe tin tức với học tiếng anh trên đài cũng chính vì hầu hết các mẩu tin đã có phát bên trên tivi. Rộng nữa, tin tức trên tivi là gần như tin mới nhất và thú vị hơn bởi chúng được vạc kèm theo như hình ảnh.)

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen to the two radio news stories and tick the words you hear in the right column underNews story 1andNews story 2.(Hai hai bản tin trên đài với tích vào những từ cơ mà em nghe thấy nghỉ ngơi cột bên yêu cầu bên dướiNews story 1vàNews story 2)

News story 1News story 2
healthy
strong
young
cloudy
highest
wonderful

Task 2.Listen khổng lồ the radio news stories again và fill in the missing words.(Nghe lại các phiên bản tin và điền từ bỏ còn thiếu.)

Heavy rain causes floods all over the country (Mưa nặng trĩu hạt gây ra lũ lụt toàn quốc)Heavy rain during the night (1) __has caused floods__ all over the country today. Many people (2) __ have left their homes__ because rivers(3) __ have risen__. Some roads in the north-west are under (4) __two metres __of water. The rain (5) __ has stopped__ at the moment, but it’s still (6) __cloudy__ và there"s a (7)__strong wind__. Because of the bad weather, people can"t go out lớn work.Dịch:Mưa nặng nề hạt xuyên suốt đêm đã gây bạn thân lụt trên toàn nước vào hôm nay. Nhiều người đã di dời khỏi nhà vì chưng nước sông đã dâng lên. Một vài con đường ở phía tây bắc ngập dưới 2 mét. Mưa đang tạnh nhưng mà trời vẫn còn đấy nhiều mây và có gió mạnh. Bởi vì thời ngày tiết xấu, mọi người không thể ra phía bên ngoài đi làm.

Xem thêm: Người Lịch Sự, Tế Nhị Phải Là Người Như Thế Nào Là Lịch Sự Tế Nhị ? Nêu Ý Nghĩa

90-year-old American woman climbs Mount Whitney(Người thiếu phụ Mỹ 90 tuổi đoạt được ngọn núi Whitney)A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the (1)__twenty-third__ time. At (2)__4,418__metres, Mount Whitney is the highest mountain in (3)__California__. The woman says the view from the đứng top is (4)__wonderful__ , so she tries lớn climb it often. She also says that the mountain has kept her (5)__young và healthy__. In spite of her old age, the woman tries khổng lồ climb the mountain very often.Dịch:Một người thanh nữ Mĩ 90 tuổi đang trèo lên đỉnh núi Whitney ở California lần thứ 23. Ở độ cao 4,418 m, đỉnh Whitney là ngọn núi tối đa ở California. Ngườiphụ cô gái nói rằng phong cảnh từ trên đỉnh núi thật xuất xắc vời, bởi vì vậy bà ấy cố gắng leo lên này thường xuyên. Bà ấy cũng bảo rằng ngọn núi đã giúp bà ấy trẻ với khỏe mạnh. Tuy nhiên tuổi đã cao nhưng người thanh nữ ấy vẫn cố gắng leo núi khôn cùng thường xuyên.

Task 3.Listen again, & answer the following questions.

Xem thêm: Sách Truyện Tranh Trạng Quỷnh Tập 155: Cụ Thượng Tác Oai

(Nghe lại, và trả lời các thắc mắc sau.)

1.What has happened during the night? (Chuyện gì đã xảy ra trong xuyên suốt đêm?)=> Heavy rain has happened all over the country during the night. (Mưa mập đã xảy ra khắp đất nước suốt cả đêm.)2.Why have people left their homes? (Tại sao mọi người đã đề nghị rời ngôi nhà đất của họ?)=> People have left their homes because the rivers have risen. (Mọi fan rời ngôi nhà của mình vì nước sông dưng lên.)3.How many times has the old woman climed Mount Whitney? (Người thiếu phụ cao tuổi vẫn trèo lên ngọn núi Whitney bao nhiêu lần?)=> The old woman has climbed Mount Whileney twenty-three times. (Người thiếu nữ cao tuổi đang trèo lên ngọn núi Whitne 23 lần.)4.Why does she climb it so often? (Tại sao bà ấy lại trèo lên ngọn núi này thường xuyên?)=> She climbs it so often because this has kept her young and healthy. (Bà ấy trèo lên ngọn núi đó thường xuyên cũng chính vì điều này giúp cho bà ấy trẻ và to gan khỏe.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Choose one of the news stories and tell your classmates about it.(Làm câu hỏi nhóm. Chọn 1 trong các bản tin và kể cho các bạn cùng lớp nghe.)

Many people have lớn leave their homes because rivers have risen during heavy rain. Some roads in the north-west are under two metres of water.The rain lasted for the whole night và has stopped now. However, there’s still clouds and strong wind. People can"t go out to work due to bad weather.A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the đứng đầu is wonderful and that she tries khổng lồ climb it very often despite her old age because thí activity has kept her young và healthy.