LANGUAGE FOCUS UNIT 6: AN EXCURSION CHUYẾN THAM QUAN

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về cách phát âm /ə/ và /ɜ:/trong giờ đồng hồ Anh, cũng giống như ôn tập về thì hiện tại tại tiếp diễn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai, và thì sau này gần. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần chú ý cũng như trả lời giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng:

plenty <"plenti> of : các by one’s self:một mình suitable (a) <"su:təbl> for sb : tương xứng với ai đórefreshments (n) bữa ăn nhẹ và đồ vật uốngoccupied (a) <"ɒkjʊpaied> đang có bạn ( sử dụng) sacred (a) <"seikrid> thiêng liêngsurface (n) <"sə:fis> mặt phẳng associated (a) <ə"sou∫iit> phối kết hợp impressive (a) hùng vĩ, gợi cảm

II. Cấu trúc cần lưu ý

Âm /ə/trong giờ Anh là một trong những nguyên âm ngắn trong giờ đồng hồ Anh, là phạt âm của chữ cái “ơ”Âm /ɜ:/trong giờ Anh là một trong nguyên âm lâu năm trong giờ Anh, là phạt âm của chữ cái “ơ”

III. Gợi ý giải bài bác tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/ə/:

Teacher: giáo viênTogether: cùng nhauAbout vềOther: khácPagoda: chùaToday: hôm nay

/ɜ:/:

Bird: con chimWork: công việcChurch: nhà thờTerm: kỳShirt: áoEarly: sớm

Practise these sentences:

1. Have you heard about our excursion to thế Pagoda?2. Her father is learning German with her teacher3. Last year the birds returned lớn the river earlier than this year.4. The girls work in the church on Thursdays5. Was it Barbara’s camera?I’m thirsty, Nurse. I want a glass of water.

Bạn đang xem: Language focus unit 6: an excursion chuyến tham quan

2. Grammar:

The present progressive (with a future meaning) and be going to Grammar Exercise 1:Choose the correct option in brackets. (Chọn từ lựa chọn đúng trong ngoặc. )

1. Tel me your plan, Lan. Whatare you doingthis Saturday evening?2. Maryis gettingmarried next week.3. There’s a good play on TV tonight.Areyougoingto watch it?4. I feel terrible. I think Iam going to lớn besick.5. There are a lot of đen clouds in the sky. Itis going to rain.

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the present progressive or he going to.( Viết đụng từ trong ngoặc làm việc Thì hiện nay tại tiếp nối hoặc be going to.)

1. The Brownare going tothe cinema this evening.

2. Weare having anEnglish-speaking club meeting next week. Would you lượt thích to come?

3. The cát is just behind the rat. Itis going khổng lồ catchit later.

4. Whereareyouputtingthis new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but heis not going to giveit up.

Xem thêm: Cách Cắt Hình Trái Tim Bằng Giấy, Cắt Trái Tim Bằng Giấy

Exercise 3: Complete the exchanges, using the present progressive or be going to.

(Điền những câu điều đình dùng thì hiện tại tại tiếp nối hoặc be going to.)

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going lớn watch it ?

No, I’m busy. I’m seeing my form teacher at school.

2. Can you come next weekend?

Sorry, we’d love to, but I’m attending our class discussion then.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to vì with it?

He says he is going to lớn buy his paretns some presents.

Xem thêm: Xem Clip Quay Lén Làm Tình Trong Quán Cafe Gây Xôn Xao, Quay Lên Cafe Máy Lạnh

4. Should I leave the umbrella at home?

It’s cloudy and windy. It’s going khổng lồ rain.