SPEAKING

     

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Bạn đang xem: Speaking


Bài 1

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner. 

(Những thành ngữ này thường xuyên được dùng một trong những cuộc thủ thỉ ngắn. Viết chúng theo chủ đề thích hợp. Sau đó thực hành với một hạn thuộc học.)

Good morning. / Hi.

Sorry, I"ve got to go. Talk to you later.

Well, it"s been nice meeting you.

How"s everything at school?

Goodbye. See you later.

Great. I"ll see you tomorrow.

Hello. How are you?

Hello. What are you doing?

Catch you later.

Hi. How is school?

 

Starting a conversation

Closing a conversation

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Starting a conversation

(Bắt đầu hội thoại)

Closing a conversation

(Kết thúc hội thoại)

- Good morning.

(Chào buổi sáng)

- Goodbye. See you later.

(Tạm biệt. Gặp gỡ lại các bạn sau.)

- Hello. How are you?

(Chào. Các bạn khoẻ không?)

- Sorry, I"ve got to lớn go. Talk to you later.

(Xin lỗi, tôi phải đi. Rỉ tai với chúng ta sau.)

- Hello. What are you doing?

(Chào. Chúng ta đang làm cái gi vậy?) 

- Well, it"s been nice meeting lớn you.

(Ừm, vô cùng vui được chạm mặt bạn.)

- Hi. How is school?

(Chào. Ở trường vậy nào rồi?)

- Great. I"ll see you tomorrow.

(Tuyệt. Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.)

- How"s everything at school?

(Mọi đồ vật ở ngôi trường sao rồi?)

- Catch up with you later.

(Gặp lại các bạn sau.)

You: Hi, Nam. How are you?

(Xin chào, Nam. Bạn khỏe không?)

Nam: Hi. Fine, thanks. How about you?

(Xin chào. Tôi ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?)

You: Not bad. How’s your work at school?

(Không tệ. Việc học của người tiêu dùng ở trường như thế nào?)

Nam: Not so good. The last test was rather difficult. How about you?

(Không tốt lắm. Bài bác kiểm tra cuối kì hơi khó. Của doanh nghiệp thì sao?)

You: My chạy thử was difficult, too. Only a few could finish it.

(Bài soát sổ của tôi cũng khó. Chỉ một vài ít người có thể chấm dứt nó.)

Nam: Sorry, I’ve got khổng lồ go. I have khổng lồ meet my former teacher.

(Xin lỗi, tôi phải đi. Tôi phải chạm mặt giáo viên công ty nhiệm của tôi.)

You: OK. Goodbye. Talk to you later.

(Ờ. Nhất thời biệt. Thủ thỉ sau.)

Nam: Sure. Bye. See you.

(Chắc chắn rồi. Tạm thời biệt. Hẹn chạm chán lại bạn.)


Bài 2

Task 2: Rearrange the following sentences lớn make an appropriate conversation và then practise it with a partner.

(Sắp xếp lại đông đảo câu sau để làm thành một bài bác đối thoại phù hợp và kế tiếp thực hành cùng với một chúng ta cùng học.)

A. Bye. See you later. 

B. What did you do?

C. Where are you going now?

D. Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

E. Oh, I stayed at trang chủ and did my homework. Nothing special.

F. Hello, Quan. Yes, I did. It"s great.

G. I"m going lớn the library to lớn borrow some books. Sorry, I"ve got to lớn go. Talk khổng lồ you later.

H. I went to lớn Lan"s birthday party. The food was good và the people were interesting. What did you do, Quan?

Lời giải đưa ra tiết:

1. D: Hi, Minh. Did you have a nice weekend?

(Xin chào, Minh. Bạn đã sở hữu ngày cuối tuần tốt rất đẹp chứ?)

2. F: Hello, Quan. Yes, I did. It was great.

Xem thêm: Làm Thẻ Tín Dụng Mất Bao Lâu, Mở Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Bao Lâu Thì Có

(Xin chào, Quân. Đúng vậy. Nó thật tuyệt.)

3. B: What did you do?

(Bạn đã có tác dụng gì?)

4. H: I went lớn Lan"s birthday party. The food was good & the people were interesting. What did you do, Quan?

(Tôi đã đến bữa tiệc sinh nhật của Lan. Thức ăn ngon và mọi tín đồ rất thú vị. Chúng ta đã có tác dụng gì, Quân?)

5. E: I stayed at home and did my homework. Nothing special.

(Tôi ở trong nhà và làm bài tập về nhà. Không có gì quánh biệt.)

6. C: Where are you going now?

(Bạn hiện nay đang đi đâu?)

7. G: I"m going to lớn the library to lớn borrow some books. Sorry. I"ve got khổng lồ go. Talk khổng lồ you later.

(Tôi sẽ tới thư viện để mượn một trong những sách. Xin lỗi. Tôi yêu cầu đi. Thì thầm với các bạn sau.)

8. A: Bye. See you later.

(Tạm biệt. Hẹn chạm mặt lại.)


Bài 3

Task 3: Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box và then practise it with a partner.

(Điền bài xích đối thoại sau với đều từ, cụm từ giỏi câu phù hợp trong khung và kế tiếp thực hành với một bạn cùng lớp.)

What’s the matter with you

awful / tired / sick / cold

a headache / a cold / backache / toothache

You should / You"d better go home and have a rest

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy._________ ?

B: Hi, Nam. I feel__________ . I"ve got__________

A: Sorry lớn hear that. _______________

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Lời giải chi tiết:

A: Hello, Hoa. You don"t look very happy. What"s the matter with you?

(Xin chào, Hoa. Chúng ta trông không vui lắm. Có chuyện gì với bạn thế?)

B: Hi, Nam. I feel awful. I"ve got a cold.

(Xin chào, Nam. Tôi cảm xúc rất tệ. Tôi bị cảm.)

A: Sorry lớn hear that. You"d better go trang chủ and have a rest.

(Xin lỗi khi nghe điều đó. Chúng ta nên về nhà và nghỉ ngơi.)

B: Yes. That"s a great idea. Goodbye, Nam.

(Đúng vậy. Đó là 1 trong những ý tưởng xuất xắc vời. Nhất thời biệt, Nam.)

A: See you later.

(Hẹn gặp lại sau.)


Bài 4

Task 4: Work in pairs. Make small talks on the following topics, using the Parting & ending of a conversation. 

(Làm việc theo cặp. Triển khai các cuộc chat chit ngắn về các chủ đề sau, áp dụng phần mở đầu và hoàn thành của một cuộc hội thoại.)

- the weather (thời tiết)

- last night"s TV programmes (các lịch trình tivi về tối qua)

- football (bóng đá)

- plans for the next weekend ( chiến lược cho ngày vào cuối tuần sau)

Lời giải chi tiết:

Conversation 1 (Bài đối thoại 1)

You: Hi, Viet. 

(Xin chào, Việt.)

Viet: Hi. How"re you?

(Xin chào. Bạn khoẻ không?)

You: Fine, thanks. How about you?

(Tôi ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?)

Viet: Not so good. I feel uneasy.

(Không giỏi lắm. Tôi cảm xúc không thoải mái.)

You: That’s too had. Awful day, isn’t it?

(Thật tệ. Một ngày bự khiếp, bắt buộc không?)

Viet: Yeah. I hate the wet season.

(Ừ. Tôi ghét mùa mưa.)

You: Me, too. I have lớn stay at home. It’s so boring.

(Tôi cũng thế. Tôi nên ở nhà. Thiệt nhàm chán.)

Viet: Sorry. I"ve got to go. I have khổng lồ visit my friend in hospital.

(Xin lỗi. Tôi nên đi. Tôi yêu cầu đến thăm bạn tôi trong bệnh viện.)

You: All right. See you soon.

(Được rồi. Hứa hẹn sớm gặp mặt lại.)

Viet: Bye. See you.

(Tạm biệt. Hẹn chạm chán lại bạn.)

Conversation 2 (Bài đối thoại 2)

Nam: Hi, Minh. Did you watch TV last night?

(Xin chào, Minh. Chúng ta có coi TV buổi tối qua không?)

Minh: No. Were there any good programmes on?

(Không. Gồm chương trình nào hay không?)

Nam: Oh, no. As you know, there have hardly been any good programmes on television these days.

(Ồ, không. Như các bạn đã biết, đa số không có bất kỳ chương trình nào hay trên truyền hình hầu hết ngày này.)

Minh: and one more thing, there"re also too many violent scenes, which is too hard for small children.

(Và một điều nữa, cũng đều có quá những cảnh bạo lực, điều này quá nặng so với trẻ nhỏ.)

Nam: OK. I don"t know what they think about these.

Xem thêm: Thế Hệ Z Vẽ Tranh Cổ Động Về Bình Đẳng Giới, Vẽ Tranh Cổ Động Đón Tết An Toàn

(OK. Tôi trù trừ họ nghĩ gì về chúng.)

Minh: They’re maybe thinking about making money regardless of bad effects on children.