Just a moment

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết lại câu không chuyển đổi nghĩa :

1) This is the first time he went abroad .

Bạn đang xem: Just a moment

→ He hasn"t.............................................

2) She started driving 1 month ago .

→ She has ..........................................

3) We began eating when it started to lớn rain.

→ We have ...................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

→ I haven"t ..............................................

5) The last time she met me was 5 months ago.

→ She hasn"t ..........................................................


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
7
1
*

1) This is the first time he went abroad .

→ He hasn"t gone abroad before .

2) She started driving 1 month ago .

→ She has driven for 1 month .

3) We began eating when it started khổng lồ rain.

→ We have eaten since it started to lớn rain .

4) I last had my hair cut when I left her.

→ I haven"t my hair cut since I left her .

5) The last time she met me was 5 months ago.

→ She hasn"t met me for 5 months .


Đúng 4
Bình luận (2)
*

1/ He hasn"t gone aboard.

2/She has drived for 1 month.

 


Đúng 1
Bình luận (0)
*

He hasn"t ever gone abroad beforeShe has driven for a monthWe have eaten since it started lớn rainI haven"t cut her hair since I left herShe hasn"t met me for 5 months
Đúng 0
Bình luận (0)

1) This is the first time he went abroad .

→ He hasn"t gone abroad before.

2) She started driving 1 month ago .

→ She has driven for 1 month.

3) We began eating when it started khổng lồ rain.

→ We have eaten since it started to rain.

4) I last had my hair cut when I left her.

→ I haven"t cut my hair since I left her.

5) The last time she met me was 5 months ago.

→ She hasn"t met me for 5 months.

Chúc bạn học tốt

*


Đúng 1
Bình luận (0)

1/→He hasn"t gone abroad before

2/→She has driven for 1 month

3/→We have eaten since it started to lớn rain

4/→I haven"t my hair cut since I left her

5/→She hasn"t met me for 5 months 

chúc bạn học tốt 

*


Đúng 0
Bình luận (0)

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn’t gone abroad before …………………………………………..2) She started driving 1 month ago.

=> She has started driving for a mont…………………………………………3) We began eating when it started lớn rain.

=> We have begun eating before it stared raining……………………………………………………….4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven’t had my hair cut since I left her5) The last time she kissed me was 5 months ago.

Xem thêm: Nội Dung Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Ví Dụ Và Cách Thức Giải Quyết

=> She hasn’t…kissed me for 5 months…………………………………………………….


Đúng 0

Bình luận (0)

1) This is the first time he went abroad .

→ He hasn't gone abroad before .

2) She started driving 1 month ago .

→ She has driven for 1 month .

3) We began eating when it started to rain.

→ We have eaten since it started lớn rain .

4) I last had my hair cut when I left her.

→ I haven't my hair cut since I left her .

5) The last time she met me was 5 months ago.

→ She hasn't met me for 5 months .


Đúng 0
Bình luận (1)
Các thắc mắc tương tự
+He+hasn’t……2)+She+started+driving+1+month+ago.=>+She+has……3)+We+began+eating+when+it+started+to+rain.=>+We+have……4)+I+last+had+my+hair+cut+when+I+left+her.=...">
1) This is the first time he went abroad.=> He hasn’t……2) She started driving 1 month ago.=> She has……3) We began eating when it started to lớn rain.=> We have……4) I last had my hair cut when I left her.=> I haven’t….5) The last time she kissed me was 5 months ago.=> She hasn’t….6) It is a long time since we last met.=> We haven’t…..7) When did you have it ?=> How long …..?8) This is the first time I had such a delicious meal .=> I haven’t…..9) I haven’t seen him for 8 days.=> The last …..10) I have...
Đọc tiếp

1) This is the first time he went abroad.=> He hasn’t……

2) She started driving 1 month ago.=> She has……

3) We began eating when it started khổng lồ rain.=> We have……

4) I last had my hair cut when I left her.=> I haven’t….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.=> She hasn’t….

6) It is a long time since we last met.=> We haven’t…..

7) When did you have it ?=> How long …..?

8) This is the first time I had such a delicious meal .=> I haven’t…..

9) I haven’t seen him for 8 days.=> The last …..

10) I haven’t taken a bath since Monday.=> It is …

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
4
1
+He+hasn't.................................................................................................+2)+She+started+driving+1+month+ago.+=>+She+ha...">
1) This is the first time he went abroad.=> He hasn"t.................................................................................................2) She started driving 1 month ago.=> She has....................................................................................................3) We began eating when it started lớn rain.=> We have...................................................................................................4) I last had my hair cut when I left her...
Đọc tiếp

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn't.................................................................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has....................................................................................................

3) We began eating when it started khổng lồ rain.

=> We have...................................................................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven't....................................................................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn't.................................................................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven't................................................................................................

7) When did you have it ?

=> How long .................................................................................................?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven't..................................................................................................

9) I haven't seen him for 8 days.

=> The last ..................................................................................................

10) I haven't taken a bath since Monday.

Xem thêm: Describe Your Favourite Food Or Dish, Ielts Speaking (20 Example Answers)

=> It is .........................................................................................................