THÂN EM VỪA TRẮNG LẠI VỪA TRÒN BẢY NỔI BA CHÌM VỚI NƯỚC NON LA GI

     
*

*

Thành ngữ là: bảy nổi tía chìm với nước non

Giải thích: Câu thành ngữ trên chỉ định mệnh lận đận, ước ao manh của thiếu nữ trong xã hội phong kiến


*

Tìm cặp tự trái nghĩa trong nhì câu thơ sau: “Thân em vừa white lại vừa tròn Bảy nổi cha chìm với nước non” (Hồ Xuân Hương)Trắng - tròn/Nổi - chìmThân em - trắng/Ba - Bảy


Xác định mục đích ngữ pháp của thành ngữ trong các câu sauThân em vừa trắng lại vừa trònBảy nổi bố chìm cùng với nước non


Câu 10: Trong bài xích thơ Bánh trôi nước của hồ nước Xuân Hương, mẫu thơ nào có áp dụng thành ngữ? A. Thân em vừa white lại vừa tròn B. Bảy nổi cha chìm với đất nước C. Rắn nát dù rằng tay kẻ nặn D. Cơ mà em vẫn giữ lại tấm lòng sonCâu 11: Câu thơ nào trong bài xích Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh quan lại có áp dụng phép đùa chữ? A. Lom khom dưới núi, tiều vài chú B. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà C. Lưu giữ nước đau lòng, bé quốc quốc D. Dừng chân đứng lại, trời, non, nướcCâu 12: người sáng tác nào sau đây có tên là Ta...

Bạn đang xem: Thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non la gi


Câu 10: Trong bài thơ Bánh trôi nước của hồ Xuân Hương, cái thơ nào có áp dụng thành ngữ? A. Thân em vừa trắng lại vừa tròn B. Bảy nổi bố chìm với sông núi C. Rắn nát dù rằng tay kẻ nặn D. Mà em vẫn duy trì tấm lòng sonCâu 11: Câu thơ như thế nào trong bài Qua Đèo Ngang của Bà thị trấn Thanh quan liêu có áp dụng phép chơi chữ? A. Lom khom bên dưới núi, tiều vài chú B. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà C. Ghi nhớ nước đau lòng, nhỏ quốc quốc D. Nghỉ chân đứng lại, trời, non, nướcCâu 12: người sáng tác nào sau đây mang tên là Tam Nguyên im Đổ? A. Bà thị xã Thanh quan lại B. è cổ Quang Khải C. Hồ nước Xuân hương D. Nguyễn Khuyến

 


Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi cha chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà lại em vẫn duy trì tấm lòng son. ( SGK Ngữ văn 7 – Tập 1)1. Thương hiệu của văn bạn dạng trên là gì? tác giả là ai? 2 . Nêu nội dung chủ yếu của văn bản? 3....

Xem thêm: Các Loại Cây Ưa Sáng Và Ưa Bóng, Phân Biệt Thực Vật Ưa Sáng Và Thực Vật Ưa Bóng


Thân em vừa white lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm cùng với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

cơ mà em vẫn giữ tấm lòng son.

( SGK Ngữ văn 7 – Tập 1)

1. Thương hiệu của văn phiên bản trên là gì? người sáng tác là ai?

 2 . Nêu nội dung chính của văn bản?

3. Search đại từ bỏ được thực hiện trong văn phiên bản trên? cho thấy thêm thuộc loại đại tự nào?


Câu 1: Đọc bài xích thơ sau và tiến hành các yêu thương cầu bên dưới: Bánh Trôi Nước Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước nhà Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn nhưng em vẫn giữ lại tấm lòng sonA. Bài xích thơ trên tuân theo thể thơ gì? Ai là tác giả của bài bác thơ?B. Nhiều từ " thân em " gợi nhớ đến bài ca dao nào vẫn học? thuộc chủ đề nào? Hãy chép lại bài bác ca dao đó?Câu 2: Qua bài thơ Bánh trôi nước, em viết 1 đoạn...

Xem thêm: Environmental Protection Essay For Students In English, Essay On How To Protect The Environment


Câu 1: Đọc bài bác thơ sau và triển khai các yêu cầu mặt dưới:  Bánh Trôi Nước Thân em vừa white lại vừa tròn Bảy nổi cha chìm với giang sơn Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn  nhưng mà em vẫn duy trì tấm lòng sonA. Bài bác thơ trên làm theo thể thơ gì? Ai là người sáng tác của bài bác thơ?B. Nhiều từ " thân em " gợi nhớ đến bài ca dao nào đã học? thuộc chủ đề nào? Hãy chép lại bài xích ca dao đó?Câu 2: Qua bài bác thơ Bánh trôi nước, em viết 1 đoạn văn ngắn (5 đến 7 vòng ) cảm nghĩ của chính bản thân mình về thân phận người phụ nữ trong làng hội cũ?


Gạch chân dưới thành ngữ có trong bài xích thơ Bánh trôi nước:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

Bảy nổi ba chìm với nước non 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son. 


Chỉ ra và phân tích công dụng của thành ngữ được thực hiện trong nhị câu thơ sau : “Thân em vừa white lại vừa tròn

Bảy nổi bố chìm với nước non”

(Bánh trôi nước – hồ nước Xuân Hương)


Xác định phương châm ngữ pháp của thành ngữ trong những câu sau:

– Thân em vừa white lại vừa tròn

Bảy nổi cha chìm cùng với nước non.

(Hồ Xuân Hương)

– Anh vẫn nghĩ yêu quý em như thế này thì anh đào hỗ trợ cho em một cái ngách sang nhà anh, phòng khi tắt lửa về tối đèn bao gồm đứa như thế nào đến nạt thì em chạy sang…