Tắt chương trình đang chạy trên máy tính

     

Nếu bạn là tín đồ sử dụng máy vi tính thường xuyên thì có lẽ rằng đã đã từng qua loại cảm giá bán rất khó chịu khi bị giật máy bởi vì một ứng dụng nào kia rồi đúng không?

Chắc chắn là bởi thế rồi, vụ việc này không đông đảo là bị mà nó còn liên tục như cơm trắng bữa luôn luôn