Talk about a competition or contest you have recently joined or seen

     

Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use the suggestions below.

Bạn đang xem: Talk about a competition or contest you have recently joined or seen

(Nói về một hội thi đấu hoặc một cuộc thi mà vừa mới đây bạn sẽ tham gia hoặc xem. Sử dụng các lưu ý dưới đây)

1. Where và when did you see or take part in it?

2. What type of competition or contest was it?


3. Who organized it?

4. Who participated in it?

5. Who won the competition/contest?

6. Did you enjoy it? Why/Why not?

*

Đoạn văn 1:

As the winner of an English spelling contest, let me tell you about my experience on it. 

Last week, my English academy held the spelling contest for every student. I have studied English at the academy for one year, so I was quite confident since I knew mostly everything & everyone here, even though I am an introverted person. 

There were 3 rounds of the competitions. The first round, the words contained only 5 letters or less. Vị trí cao nhất 5 got lớn get into round 2. The second round were with 5 to lớn 8-letter words. Only 2 of us, I và my best friend, made it khổng lồ round 3 - the final. All the words then had more than 8 letters. It was a very close battle between us and in the end, I won with the last word: Incomprehensibility. 

I enjoyed it a lot. Firstly because I was the winner, which would make anyone happy. & also, it was a very intense & fun experience for everyone. 

Bài dịch:

Là người thắng lợi cuộc thi tiến công vần tiếng Anh, hãy nhằm tôi kể cho chính mình nghe về kinh nghiệm của tôi về hội thi này.

Tuần trước, học viện chuyên nghành tiếng Anh của tôi đã tổ chức triển khai cuộc thi tiến công vần cho đa số học sinh. Tôi đang học tiếng Anh tại học viện chuyên nghành được một năm, bởi vậy tôi tương đối tự tin vày tôi biết phần lớn mọi lắp thêm và toàn bộ mọi fan ở đây, mặc dù tôi là một trong người sinh sống nội tâm.

Có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên, các từ chỉ đựng 5 chữ cái trở xuống. đứng top 5 được vào vòng 2. Vòng thiết bị hai gồm các từ 5 đến 8 chữ cái. Chỉ bao gồm 2 bọn chúng tôi, tôi với người bạn thân nhất của tôi, lọt được vào vòng 3 - trận phổ biến kết. Toàn bộ các từ tiếp nối có hơn 8 chữ cái. Đó là một trận đánh rất gần giữa shop chúng tôi và cuối cùng, tôi đã chiến thắng với từ cuối cùng: cần yếu hiểu nổi.

Xem thêm: Định Luật Truyền Thẳng Ánh Sáng, Sự Truyền Ánh Sáng,

Tôi đã từng thích nó hết sức nhiều. đầu tiên vì tôi là tín đồ chiến thắng, điều đó sẽ khiến bất cứ ai cũng vui vẻ. Và kế bên ra, đó là một trong trải nghiệm rất căng thẳng và thú vị cho toàn bộ mọi người.

Đoạn văn 2:

Hello everyone! I"m Anime joker. I want to introduce khổng lồ you about 1 of my favorite gameshow. And that gamehow is Hello Jadoo - a famous game show. I lượt thích this trò chơi because it"s fun & entertaining. This cuộc chơi airs on Disney Channel at 5pm every Tuesday to Saturday. I always watch it. This gameshow is about a cute, funny & smart but quite lazy girl và jadoo"s kind, kind friends. Through gameshow, I develop communication skills, persistence và life skills. Wish gameshow khổng lồ launch viewers with more episodes & more meaningful.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn Hỗn Hợp A Gồm Ch4 C2H2 C3H4 C4H6 Thu, Đốt Cháy Hoàn Toàn Hỗn Hợp A Gồm Ch4 C2H2 C3H4

Bài dịch:

Chào hầu hết người! Tôi là bạn pha trò vào Anime. Tôi muốn trình làng với các bạn về 1 gameshow cơ mà tôi mếm mộ nhất. Với gameshow chính là Hello Jadoo - một cuộc chơi nổi tiếng. Tôi thích cuộc chơi này vị nó hết sức vui với giải trí. Cuộc chơi này phạt sóng bên trên Disney Channel thời điểm 5h chiều tự thứ bố đến sản phẩm công nghệ Bảy sản phẩm tuần. Tôi luôn luôn xem nó. Gameshow này nói về một cô bé dễ thương, vui tính, thông minh tuy vậy khá lười biếng và những người dân bạn giỏi bụng, tốt bụng của jadoo. Thông qua gameshow, tôi phạt triển tài năng giao tiếp, tính kiên cường và năng lực sống. Chúc gameshow trình làng người xem các tập tốt và chân thành và ý nghĩa hơn nữa.

Đoạn văn 3:

At the swimming pool at the provincial fitness center, I witnessed an exciting swimming competition of athletes from high schools. Swimming pool is very large, with dozens of races. Athletes in swimwear, glasses, and hats were in position ready to wait for the order khổng lồ depart. My brother Binh swims at racetrack No. 4, representing Phan Dinh Phung High School. He knew how to swim from a young age, growing up he often went to lớn this pool khổng lồ train. This race, the whole school is expecting him. The referee"s starting order was just issued, then all at once they launched themselves into the water at once, plunging like dolphins under the clear xanh water. The first swim round, Mr. Binh is leading the second. On the next swimming circle, he caught up with the first person. Standing on the ngân hàng of stars that I"m so nervous! I screamed loudly: "Fighting! There is a destination! " As expected, Mr. Binh accelerated and he reached the finish first. His friends standing on the bank shouted: ‘Phan Đình Phùng triumph! Phan Dinh Phung is victorious!

Bài dịch:

Tại bể bơi ở trung tâm thể dục thể dục thể thao tỉnh, tôi được tận mắt chứng kiến ​​màn tranh tài tập bơi lội sôi sục của những vận hễ viên đến từ những trường THPT. Bể bơi rất rộng, với hàng chục con đua. Những vận động viên mặc vật dụng bơi, đeo kính, nhóm mũ sẽ vào vị trí sẵn sàng chờ tín lệnh xuất phát. Em Bình của em tập bơi ở trường đua số 4, thay mặt đại diện cho trường thpt Phan Đình Phùng. Anh biết tập bơi từ nhỏ, béo lên anh thường xuyên đến hồ bơi này để rèn luyện. Cuộc đua này, cả ngôi trường đều ý muốn đợi cậu ấy. Tín hiệu lệnh xuất phạt của trọng tài vừa mới được phát ra, thì hàng loạt đồng loạt phóng mình xuống nước, lao mình giống như các chú cá heo bên dưới làn nước vào xanh. Lượt bơi lội đầu tiên, anh Bình đang dẫn đầu về nhì. Ở vòng tập bơi tiếp theo, anh đã đuổi theo kịp người đầu tiên. Đứng trên bờ sao mà tôi hồi hộp quá! Tôi hét ầm lên: "Cố lên! tất cả đích rồi!" Đúng như dự đoán, anh Bình tăng tốc cùng cán đích đầu tiên. Những người dân bạn của anh ấy đứng bên trên bờ hò reo: ‘Phan Đình Phùng khải hoàn! Phan Đình Phùng đại thắng!