SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC THÌ

     
Bí mật để bạn đoạt được các kỳ thi Anh ngữ quan lại trọng, sẽ là vượt qua các thắc mắc ngữ pháp khó, làm rõ về sự hòa hợp những thì (Sequence of tense) rất có thể giúp các bạn đạt điểm hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy!

*

Khi toàn bộ các động từ vào một câu miêu tả các hành vi hoặc trạng thái xẩy ra cùng hoặc gần thời điểm nhau, thì của những động tự này rất rất có thể được chia cùng một thì.

Bạn đang xem: Sự hòa hợp giữa các thì

Ví dụ: She opened her arms khổng lồ the audience, smiled and bowed deeply. (Cô ấy dang tay ra cùng với khán giả, mỉm cười với cúi gập mình.)

Mặt khác, một câu gồm thể biểu đạt các hành động xảy ra vào những thời điểm khác nhau, khi đó những động từ vào câu rất rất có thể được chia ở các thì khác nhau.

Ví dụ: She had left before I got there. (Cô ấy đang rời đi trước lúc tôi đến.)

Một số trường hòa hợp thường chạm mặt khi hòa hợp những thì vào câu

Trường hòa hợp 1: có một thói quen, sự thật hiển nhiên.

- Mệnh đề chủ yếu ở thì lúc này đơn

- Mệnh đề trạng ngữ ngơi nghỉ thì lúc này đơn.

Ví dụ: - We always take our umbrella with us when/in case it rains.

- If we put ice under the sun, it melts.

Trường thích hợp 2: nhấn mạnh hành vi đang diễn ra.

- Mệnh đề bao gồm ở thì hiện tại đơn

- Mệnh đề trạng ngữ ở thì bây giờ tiếp diễn

Ví dụ: I usually read books while I’m waiting for the bus.

Trường hòa hợp 3: nhấn mạnh khỏe tính chấm dứt của hành động.

- Mệnh đề bao gồm ở thì lúc này đơn

- Mệnh đề trạng ngữ nghỉ ngơi thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ: - He never goes home before he has finished his work.

- Don’t go out before you have finished your homework.

Trường hòa hợp 4: nhấn mạnh vấn đề 2 hành động xảy ra tuy vậy song ở lúc này (quá khứ).

- Mệnh đề chủ yếu ở thì hiện tại tại tiếp nối (QKTD)

- Mệnh đề trạng ngữ ngơi nghỉ thì hiện tại tại tiếp nối (QKTD)

Ví dụ: - We are studying while they are going out.

- I was learning while my father was watching TV.

Trường phù hợp 5: nhấn mạnh hành vi xảy ra từ thừa khứ mang đến hiện tại.

- Mệnh đề thiết yếu ở thì hiện tại hoàn thành

- Mệnh đề trạng ngữ ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn.

Ví dụ: - She has studied English since she was 4 years old.

- He has been studying English since he came here.

Trường hòa hợp 6: nhấn mạnh vấn đề thói quen thuộc trong vượt khứ, hành động trong thừa khứ.

- Mệnh đề bao gồm ở thì thừa khứ đơn

- Mệnh đề trạng ngữ ở thì quá khứ đơn.

Ví dụ: - I sat near the window whenever I took a bus.

- He saw 10 mice when he came into the room.

Trường phù hợp 7: thừa nhận mạnh hành động xảy ra lúc một hành vi khác đã kết thúc.

- Mệnh đề thiết yếu ở thì quá khứ đơn

- Mệnh đề trạng ngữ ở thì quá khứ trả thành

Ví dụ: - He came after/when everyone had left.

- He left as soon as he had finished his work.

Trường hợp 8: thừa nhận mạnh hành vi đang xẩy ra thì hành động khác xen vào.- Mệnh đề thiết yếu ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Mệnh đề trạng ngữ sinh hoạt thì thừa khứ đơn

Ví dụ: - It was raining when we arrived there.

- He was watching TV when I came.

Trường vừa lòng 9: nhận mạnh hành vi xảy ra trước một hành động trong vượt khứ.

- Mệnh đề chính ở thì thừa khứ hoàn thành

- Mệnh đề trạng ngữ sống thì quá khứ đơn:

Ví dụ: - The train had already left when I arrived at the station.

- He had lived in thủ đô new york for 4 years before he moved to Ha Noi.

Trường phù hợp 10: nhấn mạnh thời điểm.

- Mệnh đề chính ở thì tương lai đơn

- Mệnh đề trạng ngữ sinh sống thì bây giờ đơn:

Ví dụ: - I will call you if I need any help.

- I won‟t leave until I have your answer.

Trường thích hợp 11: nhấn mạnh tính trả thành.

- Mệnh đề chủ yếu ở thì sau này đơn

- Mệnh đề trạng ngữ ngơi nghỉ thì lúc này hoàn thành

Ví dụ: - We‟ll go trang chủ as soon as/once we have finished our work.

- We are going khổng lồ send a report as soon as/once we have finished our work.

Lưu ý: “be going to” với nghĩa có thể chắn, bao gồm kế hoạch.

Trường hợp 12: nhấn mạnh tính hoàn tất của một hành vi trong tương lai.

- Mệnh đề chủ yếu ở thì Tương lai trả thành

- Mệnh đề trạng ngữ nghỉ ngơi thì lúc này đơn

Ví dụ: - I will have lost all my hair before I’m 40.

Xem thêm: Bé 2 Tuổi Ăn Hay Bị Nôn Ra: Nguyên Nhân Và Các Cách Xử Lý Kịp Thời

- We will have already finished that work by the time/when you get back.

Lưu ý: Không cần sử dụng thì tương lai vào mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Nhận biết bao giờ cần áp dụng hòa hòa hợp thì vào câu

Để nhận thấy đúng sự hòa hợp thì của đụng từ vào câu có không ít mệnh đề, bạn cần để ý đến nghĩa và giải pháp dùng của các liên trường đoản cú – có công dụng nối từ, các từ, mệnh đề trong câu. Bởi trong một vài trường hợp, liên tự sẽ cho chính mình biết về mối quan hệ về thì giữa các động từ.

Một số liên từ thịnh hành là: và (và), but (nhưng), if (nếu), before (trước khi), after (sau khi), because (bởi vì), since (bởi vì, trường đoản cú khi), as soon as (ngay khi)…

Bài tập phân chia thì trong câu có khá nhiều mệnh đề

1. You may begin when you (be) ready.

21. I wondered whether I (lock) the door or not.

2. She said that she (get) married soon.

22. They have found that the road (be) very long.

3. She has told me her name (be) Mary.

23. She understood that we (promise) to go.

4. Do you hear what she (just, say) ?

24. The teacher asked Bill why he (not go) khổng lồ school the day before.

5. They believe that the police (capture) the thief soon.

25. We find that we (take) a wrong way.

6. John (live) in the same house since he left school.

26. The boy knew that an hour (have) sixty minutes.

7. The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.

27. I had done that (be) necessary.

8. Bill said that he (lose) his bicycle.

28. Shut all the windows before you (go) out

9. Did you hear what she (just, say) ?

29. He thinks that it (rain) tonight.

10. My father said he (be) here by noon.

30. I didn"t know who (help) him.

11. I didn"t know what time it (be), so I (turn) on the radio.

31. Did John say he (call) you again?

12. I saw that I (make) a mistake.

32. He is saving his money so that he (take) a long vacation.

13. Mary (have) dinner when her friend called.

33. Tom promised he (not do) it again.

14. She says that she (live) in the country when she (be) a child.

34. He knew that I (come) the following week.

15. They hoped that they (end) soon.

35. This is the house that Jack (build) three years ago.

16. I was taught that the sun (be) bigger than the moon.

36. I think John (be) out of town now.

17. She has thought that the work (be) easy.

37. I wonder what changes the new President (introduce).

18. The students had thought that the English thử nghiệm (be) rather difficult.

38. Mirs Smith complains that her neighbour (make) too much noise.

19. I want to lớn know how long she (live) here.

39. Miss While swears that she (never see) that man before.

20. I see that Henry (write) his composition now.

Xem thêm: Chiến Tranh Và Hòa Bình: Tuyệt Tác Phẩm Chiến Tranh Và Hòa Bình "

40. The students who answered the question (be) John.

ĐÁP ÁN:

1. Are

21. Had locked

2. Would get

22. Is

3. Is

23. Had promised

4. Has just said

24. Had not gone

5. Would capture

25. Have taken

6. Has lived

26. Has

7. Is

27. Was

8. Had lost

28. Go

9. Had just said

29. Will rain

10. Would be

30. Had helped

11. Was,turned

31. Would call

12. Had made

32. Will take

13. Was having

33. Would not do

14. Lived,was

34. Would come

15. Would end

35. Built

16. Is

36. Is

17. Is

37. Will introduce

18. Was

38. Has made

19. Has lived

39. Has never seen

20. Is writing

40. Was

Với các kiến thức cung cấp trong nội dung bài viết này, hầu hết câu tiếng Anh dài, ngữ pháp phức tạp sẽ không làm cạnh tranh được chúng ta nữa, chúc bạn học tập thật kết quả nhé!