Soạn tiếng anh 11 unit 1

     

Bài viết hướng dẫn biện pháp học và giải pháp giải bài bác tập của phần reading về nhà đề các bước tương lai, một chủ điểm rất đáng quan trọng tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, cấu tạo cần nhớ cùng tham khảo lưu ý giải bài xích tập bên dưới đây.


*

I. Từ vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Kết cấu cần lưu ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Lí giải giải bài xích tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page & discuss the question: “What bởi vì you think of the friend in the poem?" (Làm việc theo cặp. Thực hành đọc bài thơ ngơi nghỉ trang tiếp theo và luận bàn câu hỏi: chúng ta nghĩ gì về người bạn trong bài thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn bao gồm một tín đồ bạn)

When you"re down và troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11 unit 1

Close your eyes và think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just hotline out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, to see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to bởi vì is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn băn khoăn lo lắng và thất vọng

Bạn đề xuất sự quan lại tâm

Và chẳng gồm gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến mặt bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm mờ ám nhất nơi bạn:

Chi buộc phải gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi đang chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả số đông ai bạn phải là điện thoại tư vấn tên tôi

Thì tôi đang chạy đến bên bạn

Vì bạn còn tồn tại một tín đồ bạn.

2. While you read:

Read the passage the vị the tasks that follow. (Hãy gọi đoạn văn này cùng làm các bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem khổng lồ be incapable of it. For a friendship khổng lồ be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people do not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, & they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Chuyện Kể Trước Lúc Người Đi Xa ”, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa”

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi khu vực trống bằng một từ/ các từ ham mê hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has khổng lồ be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started to lớn get……suspicious…….when she told him that she had been lớn Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt thích hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình bạn chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends & acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship & what does it tell you?(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là gì với nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The first unique for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta biết rằng một tín đồ chỉ biết để ý đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình không thể là 1 trong những người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người dân hay thay đổi và không kiên cường không thể bao gồm tình chúng ta thật sự?)

—> Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

(Những bạn hay đổi khác và không bền chí không thể gồm tình các bạn thật sự chính vì họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu họ cảm xúc chán nó và bước đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số phương châm mới như thế nào đó.)

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you?( Phẩm chất thứ tía của tình bạn chân thực là ai cùng nó có thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal khổng lồ each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ bố của tình bạn sống động là lòng trung thành. Nó mang đến ta hiểu được hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải biết nhau thừa tường tận cho nỗi không tồn tại điều gì nghi ngờ giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải bao gồm sự tin cẩn lẫn nhau thân hai tín đồ bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải có sự tin yêu lẫn nhau thân hai người bạnvìhọ mong cảm thấy an toàn khi kể cho những người kia nghe những kín đáo thầm kín của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người nhiều chuyện cần thiết kết các bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Tắt Lớp Phủ Màn Hình Samsung S6, Tắt Lớp Phủ Màn Hình Samsung S6

(Những bạn nhiều chuyện tất yêu kết các bạn được bền vững vì họ cấp thiết giữ kín đáo chuyện của mình hoặc của fan khác.}

6. What is the last quality for true friendship & what does it tell you? (Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là gì và nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó đến ta biết rằng để đổi thay một người các bạn thật sự, chúng ta phải thông cảm với bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm cho nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình bạn chân thật.)