Soạn Anh Văn Lớp 9 Unit 1 Write

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 9 unit 1 write

Bạn vẫn xem: Write unit 1: a visit from a pen pal


*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 A. Getting Started trang 6

A. Getting Started (Trang 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Work with a partner. A foreign pen pal is coming lớn stay with you for a week. What activities would you bởi vì during the visit? (Thực hành với một bạn cùng học. Môt các bạn tâm thư fan ngoại quốc sắp tới ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những vận động gì?)


*

a) I"d take my friend to a traditional festival.

b) I"d take him khổng lồ Van Mieu.

c) I"d take him to the Dong Xuan Market.

d) I"d take him to lớn an art exhibition or a historical museum.

e) I"d lake him to a night market.

f) I"d take him lớn a historical building.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 B. Listen and Read trang 6-7

B. Listen and Read (Trang 6-7 SGK tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài bác đọc:

Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was staying with Lan last week. Maryam is from Kuala Lumpur. Maryam and Lan have been pen pals for over two years & they correspond at least once every two weeks, but this was their first meeting.

Xem thêm: Sinh Đôi 1 Trai 1 Gái Làm Lễ Thế Nào, Sinh Đôi 1 Nam 1 Nữ Có Phải Làm Lễ Tơ Hồng Không

Over the next few days, the girls visited Ho chi Minh"s Mausoleum, the History Museum và the Temple of Literature, as well as many beautiful parks & lakes in Ha Noi. On Friday, Maryam wanted lớn visit the mosque on Hang Luoc Street. Lan used khổng lồ walk past the mosque on her way khổng lồ primary school. However, this was Lan’s first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying.

“I wish you had a longer vacation,” Lan said to Maryam at the kết thúc of the week.

“Yes, I wish I had more time lớn get khổng lồ know your beautiful country better. Lan, would you lượt thích to come & visit me next summer?” Maryam asked.

“That would be great! However, it seems very difficult for me lớn have a trip abroad. It all depends on my parents. Anyway, we’ll keep in touch.”

Hướng dẫn dịch:

Razali Maryam, một bạn tâm thư tín đồ Ma-lai-xi-a của Lan, sinh sống với Lan tuần rồi. Maryam quê sống Kuala Lumpur. Maryam với Lan là bạn tâm thư hơn hai năm nay và họ đã thương lượng thư từ tối thiểu hai tuần một lần, nhưng đó là lần gặp mặt gỡ trước tiên của họ.

Vào ngày trước tiên của Maryam ở Hà Nội, Lan gửi cô ấy đến Hồ trả Kiếm. Giống hệt như Kuala Lumpur, thành phố hà nội là một thành phố văn minh nhộn nhịp. Maryam đích thực cảm kích với vẻ đẹp mắt của tp và tính hiếu khách hàng của dân chúng.

Vào không nhiều ngày kế tiếp, hai cô gái thăm lăng hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử hào hùng và Văn Miếu, cũng như nhiều công viên và hồ rất đẹp ở Hà Nội. Vào ngày Thứ Sáu, Maryam ý muốn thăm nhà thờ Hồi giáo ở đường Hàng Lược. Lan vẫn từng đi dạo qua công ty thờ trên phố đến trường tè học. Mặc dù nhiên, đó là lần thăm trước tiên của Lan. Cô thích thú bầu không khí thanh thản trong khi Maryam cầu nguyện.

Vào ngay lập tức cuối của tuần lễ, Lan nói cùng với Maryam, "Tôi ước gì các bạn có kì nghỉ lâu hơn."Maryam hỏi: "Vâng. Tôi ước gì có tương đối nhiều thời gian hơn đế hiểu ra hơn đất nước xinh đẹp của công ty Lan. Mùa hè tới, các bạn đến thăm tôi nhé." "Điều đó thật tuyệt. Mặc dù nhiên, hình như rất cạnh tranh cho tôi tất cả một chuyến du lịch ở nước ngoài quốc. Tất cả tùy trực thuộc vào bố mẹ tôi. Mặc dù sao đi nữa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau."

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn tùy lựa chọn đúng để ngừng các câu sau.)

Gợi ý:

1.

Xem thêm: Listening Unit 4 Lớp 10 Listening Unit 4: Special Education Giáo Dục Đặc Biệt

Lan và Maryam usually write to lớn each other every two weeks. (C)

3. The girls went khổng lồ famous places, areas for recreation và a place of worship in Ha Noi. (D)