SOẠN ANH VĂN LỚP 8 UNIT 12 LANGUAGE FOCUS

     

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 8 unit 12 language focus

(Hãy chú ý tranh với nói mỗi cá nhân trong tranh đang làm những gì vào thời điểm 8 giờ tối qua.)

a) Ba was taking a shower at eight o"clock last night.

*

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a) Ba was taking a shower at eight o"clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o"clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o"clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o"clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o"clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o"clock last night.

Tạm dịch:

a) tía (đã) đang tắm thời gian 8 giờ tối qua.

b) Hoa (đã) đang nạp năng lượng (tối) lúc 8 giờ buổi tối qua.

c) Bảo (đã) sẽ đọc chuyện tranh lúc tám giờ tối qua.

d) Nga (đã) vẫn viết một lá thư vào thời gian tám giờ về tối qua.

e) mãng cầu (đã) vẫn dắt chó đi bộ vào thời điểm tám giờ tối qua.

f) Lan (đã) đang rỉ tai với bà ngoại cơ hội 8 giờ về tối qua.


bài bác 2

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book.

(Hãy nhìn tranh tiếp đến ghép nửa câu sống cột A cùng với nửa câu sinh sống cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

*

*

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

Xem thêm: Nguồn Lợi Hải Sản Là Gì - Nguồn Lợi Hải Sản Gồm Những Loại Nào

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Bôi was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

Tạm dịch:

a. Gia đình Lê vẫn ngủ khi fan đưa thư đến.b. Trong khi Hoa đã ăn, smartphone reo.c. Khi Nam chiến thắng cuộc đua, đám đông đang reo hò cổ vũ.d. Bà Thoa đã nấu nạp năng lượng khi Tuấn về nhà.e. Khi Lan mang đến trường, giờ trống của trường đã vang lên.f. Trời sẽ mưa lúc máy bay đến Hà Nội.


bài 3


3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

(Hãy quan sát tranh rồi viết thành câu để nói những người dân trong tranh thường luôn làm gì.)

a) Bao is always forgetting his homework.

*


Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. Và Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Tạm dịch:

a) Bảo lúc nào thì cũng quên bài bác tập về nhà của mình.b) Bà Nga luôn luôn làm mất chiếc ô của mình.c) Ông bà Thanh thời gian nào cũng bị nhỡ xe.d) phái nam lúc nào thì cũng xem TV.e) na lúc nào thì cũng nói chuyện qua điện thoại.f) Liêm lúc nào cũng đi ra ngoài chơi.

Xem thêm: Mức Phạt Lỗi Đè Vạch Phạt Bao Nhiêu Tiền, Please Wait

ankhanhtech.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 188 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp ankhanhtech.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng ankhanhtech.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.