Soạn Anh Văn Lớp 10 Unit 2 Language Focus

     

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 10 Unit 2 E. Language Focus để giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 10 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 10 unit 2 language focus

*

Bài nghe:

* Listen & repeat.

(Nghe cùng nhắc lại.)

/ʌ/

/ a: /

study

subject

cousin

love

wonderful

far

father

marvellous

target

guitar

Luyện tập các câu sau:

1. I love my school very much.

2. I think my cousin is lovely.

3. Last month I took Sunny out for lunch.

4. They are nhảy đầm under the stars.

5. Martha & Charles are dancing in the dark.

6. Let"s have lunch in the garden.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi rất yêu trường tôi.

2. Tôi nghĩ em bọn họ tôi thật đáng yêu.

3. Tháng trước tôi vẫn dẫn Sunny ra ngoài ăn trưa.

Xem thêm: {Bánh Trung Thu} Cách Làm Nước Đường Làm Bánh Trung Thu Đúng Chuẩn Nhất

4. Họ sẽ nhảy múa dưới bầu trời đầy sao.

5. Martha và Charles sẽ nhảy múa trong bóng tối.

6. Bọn họ hãy nạp năng lượng trưa trong vườn cửa nhé.

Grammar và vocabulary (Ngữ pháp cùng từ vựng)

Exercise 1. Make questions for the following response. (Đặt thắc mắc cho những câu trả lời sau.)

1. When did you arrive here/ come?

2. How long did you stay here?

3. Who did you come with?

4. Where vì chưng you live?

5. Why bởi you come to this city?/ Why vày you lượt thích learning English?

6. Sorry, what time is it?

7. How many children vì your friends/ they have?

Exercise 2.

Xem thêm: Du Thuyền Trên Sông Hương - Đi Thuyền Ăn Tối Riêng Trên Sông Hương Giá Ưu Đãi

Fill each blank with an -ing or to + infinitive form of the verbs in brackets. (Điền vào vị trí trống một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong ngoặc.)

1. Lớn hear2. Going3. Remembering4. Doing
5. Worrying6. To lớn pay7. Lớn go8. Visiting
9. Seeing10. Hearing

Exercise 3. Complete the following sentences, using an -ing or to + infinitive khung of the verbs in the box. (Hoàn thành những câu sau, áp dụng một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong khung.)