Soạn anh 9 unit 6

     

Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It"s fascinating to see how the school used khổng lồ look.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 6

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look – these two pictures were taken in 1970.

Phuc: Wow, that long ago? The school looks more lượt thích thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms & the walls were made of mud và straw and, look – trenches!

Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.

Tom: Ha… the students in this picture are wearing rubber sandals & straw hats.

Nhi: Hey, và these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames… and some of them are missing.

Duong: Yes, I can"t imagine how those students could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have improved considerably now. We have everything… comfortable classrooms, learning facilities like computer rooms…

Nhi: Yeah, we also have nice uniforms and proper shoes. We"re much luckier these days… But, I"m not sure our grades are better…

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

(Đặt những từ vào tranh ảnh đúng.)

thatched house facilities tiled roof trench rubber sandals photo exhibition

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Dương: Cậu bao gồm tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập và hoạt động trường không? 

Phúc: Mình biết. Mình khôn cùng thích triển lãm ảnh. Thật hào khởi khi nhận thấy trường mình thời xưa trông như thế nào!

Dương: Đúng đó! những bức ảnh thể hiện không hề ít điều về trường bản thân ngày xưa. 

Tom: Nhìn kìa! nhị bức hình ảnh này được chụp vào năm 1970. 

Phúc: Lâu vậy rồi á? ngôi trường trông giống những ngôi công ty lợp mái tranh với đa số cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bởi bùn cùng rơm. Nhìn kìa gồm cả hầm nữa. 

Dương: Mình nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế 

Tom: Học sinh trong hình ảnh thì đi dép cao su đặc và team mũ rơm 

Nhi: Này các cậu, số đông bức này chụp năm 1985. Nhìn đầy đủ viên gạch men lát bị nứt kìa, cả khung cửa ngõ gỗ nữa... Một vài khu vực bị mất. 

Dương: Đúng vậy. Mình bắt buộc tưởng tượng được sao có thể học được trong điều kiện khó khăn như vậy. 

Phúc: Ừ. Những thứ hiện thời được nâng cao đáng kể. Họ có gần như thứ. Lớp học thoải mái, đại lý vật chất rất đầy đủ như phòng laptop chẳng hạn ...

Nhi: Đúng, bọn chúng mình tất cả đồng phục đẹp. Họ may mắn hơn ngày xưa nhiều. Tuy nhiên mình không có lẽ rằng kết quả học tập xuất sắc hơn đâu... 

Lời giải chi tiết:

1. Trench (chiến hào)

2. Tiled roof (mái ngói)

3. Facilities (cơ sở trang bị chất)

4. Photo exhibition (triển lãm ảnh)

5. Rubber sandals (dép cao su)

6. Thatched house (nhà tranh)


bài bác 1b

1b. Find a word in the conversation that means:

(Tìm từ trong khúc hội thoại có nghĩa.)

1. Celebration of an important year

2. Very interesting

3. Not there

4. Situations

5. Got better

6. Real

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Lời giải đưa ra tiết:

1. Celebration of an important year = anniversary

(kỉ niệm của một năm đặc biệt - lễ kỷ niệm)

2. Very interesting = fascinating

(rất độc đáo - hấp dẫn)

3. Not there = missing

(không tất cả - bị mất)

4. Situations = conditions

(tình huống - điều kiện)

5. Got better = improved

(tốt hơn - cải thiện)

6. Real = proper

(thực tế - phù hợp)


bài 1c

1c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

(Đọc các câu và đưa ra quyết định xem tin tức nào là đúng (T) hoặc không đúng (F) hoặc không có thông tin (NG).)

 

T

F

NG

1. The school was founded at the beginning of the 20th century.

(Trường học được thành lập vào thời điểm đầu thế kỷ 20.)

 

 

 

2. The school was initially surrounded by paddy fields.

(Trường học ban đầu được phủ quanh bởi ruộng lúa.)

 

 

 

3. During the 1970s, the students were well dressed.

(Trong suốt trong thời hạn 1970, học viên đã mặc quần áo đẹp.)

 

 

 

4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Like Và As Và Like, Khi Nào Dùng Like, Khi Nào Dùng As

(Các học tập sinh trong số những năm 1980 học xuất sắc hơn một trong những năm 1970.)

 

 

 

5. The school now is much better equipped.

(Trường học bây chừ được trang bị giỏi hơn nhiều.)

 

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. T

1. F (It was founded in the 1960s.)

(Sai => Nó được thành lập những năm 1960.)

3. F (They wore rubber sandals and straw hats.)

(Sai => Họ có dép cao su thiên nhiên và team mũ rơm.)


bài 1d

1d. Read the conversation again and answer questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi.)

1. When does the conversation take place?

(Cuộc hội thoại diễn ra khi nào?)

2. Why does Phuc say the photo exhibition is fascinating?

(Tại sao Phúc nói rằng triển lãm tranh hấp dẫn?)

3. What was unusual about the school in 1970?

(Điều gì là không bình thường ở trường học năm 1970?)

4. How was the school in 1985?

(Trường học năm 1985 chũm nào?)

5. What can the students learn from the photo exhibition?

(Những gì học tập sinh có thể học được tự triển lãm ảnh?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The conversation takes place on the school"s 60th anniversary.

(Cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày đáng nhớ 60 năm trường.)

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

(Bởi vị nó giải thích rất những về tình hình trường học tập trong vượt khứ.)

3. There were trenches outside the classrooms.

(Có chiến hào phía bên ngoài lớp học.)

4. The roof was made of tiles & some tiles were broken. The window frames were made of wood & some of them were missing.

Xem thêm: Top 5 Shop Bán Phụ Kiện Cô Dâu Giá Rẻ Tphcm, Top 5 Shop Bán Phụ Kiện Cưới Cô Dâu Giá Rẻ Tphcm

(Mái nhà được làm bằng ngói và một số gạch đã trở nên vỡ. Khung cửa ngõ sổ được gia công bằng gỗ với một số đã bị mất.)

5. They can learn that they are lucky to lớn have such great learning facilities nowadays. 

(Họ rất có thể học được rằng chúng ta thật như mong muốn khi bao hàm cơ sở học tập tuyệt vời và hoàn hảo nhất như hiện tại nay.)


Task 2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

(Hoàn thành câu làm thế nào cho giống nghĩa câu ban đầu.)

1. There have been _________ differences in the country"s policies as compared khổng lồ two years ago. (minor)

2. The traffic system in Ha Noi has been _________ upgraded over the last ten years. (suddenly and to a great degree)

3. Vietnamese people"s lives have been _________ improved. (enough to make a difference)

4. There have been _________ changes in the way people work. (quite large)

5. There has been a ________ increase in people"s income over the last ten years. (little by little)

Lời giải chi tiết:

1. There have been slight differences in the country’s policies as compared to two years ago. (minor)

(Có sự không giống biệt bé dại trong cơ chế của tổ quốc so cùng với hai năm trước đây.)

2. The traffic system in Ha Noi has been dramatically upgraded over the last ten years. (suddenly & to a great degree)

(Hệ thống giao thông ở hà thành đã được tăng cấp đáng đề cập trong 10 năm qua.)

3. Vietnamese people’s lives have been significantly improved. (enough khổng lồ make a difference)

(Cuộc sống của người dân nước ta đã được cải thiện đáng kể.)

4. There have been considerable changes in the way people work. (quite large)

(Đã có những biến đổi đáng đề cập trong biện pháp mọi bạn làm việc.)

5. There has been a gradual increase in people’s income over the last ten years. (little by little)

(Đã bao gồm sự gia tăng dần về các khoản thu nhập của bạn dân trong mười năm qua.)


(Phỏng vấn giáo viên của chúng ta về những đặc điểm về trường của chúng ta khi Thầy/ Cô ban đầu về giảng dạy. Tiếp đến sử dụng thông tin được cung ứng để nói về những sự biến đổi đó.)