Soạn Anh 9 Unit 2

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 9 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học giỏi môn giờ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK tiếng Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người dân này đã mặc. Quyết định mọi cá nhân từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen & Read trang 13-14

B. Listen and read (Trang 13-14 SGK giờ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels and songs. The ao dẻo is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides & worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want khổng lồ change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages và studied traditional designs và symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to lớn the ao dai, so Vietnamese women can continue to lớn wear the unique dress, which is now both traditional & fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao thế kỉ, những nhà thơ, công ty văn cùng nhạc sĩ đă đề cập mang lại áo dài trong những bài thơ, sách đái thuyết và bài xích hát. Áo lâu năm là y phục truyền thống cuội nguồn của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ phía hai bên và được khoác với quần nhiều năm rộng. Theo truyền thống, áo nhiều năm thường được mặc bởi lũ ông cùng phụ nữ. Kiểu dáng vải dùng cho bọn ông biệt lập với phong cách vải sử dụng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mang nó, độc nhất là vào phần đa dịp sệt biệt. Tuy nhiên, nhiều thanh nữ Việt Nam ngày này thường mê thích mặc y phục văn minh hơn lúc làm cho việc, vì chưng nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, những nhà kiến tạo thời trang muốn biến hóa áo nhiều năm truyền thống. Một trong những nhà kiến tạo in những câu thơ trên áo dài, cho nên vì vậy chúng trông tất cả vẻ văn minh và siêu hợp thời trang. Các nhà thiết kế khác mang nguồn cảm xúc từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Bọn họ thăm những làng và nghiên cứu các kiểu với biếu tượng truyền thống lâu đời như : khía cạnh trời, ngôi sao 5 cánh chữ thập, với sọc. Bọn họ thêm mọi mẫu này vào áo dài, bởi đó thiếu nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày này nó vừa có tính truyền thống lâu đời vừa đúng theo thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành những câu. Sử dụng thông tin trong bài đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels và songs.

Xem thêm: Mẹo Chữa Đau Răng Cho Mẹ Cho Con Bú Phải Làm Sao? Đau Răng Khôn Khi Cho Con Bú

2. The ao dẻo is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dẻo by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to showroom symbols such as suns, stars, crosses & stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used lớn wear the ao dẻo by tradition? (Những ai đã mặc mẫu áo dài truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men và women used lớn wear the ao dai.

2. Why bởi the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days? (Tại sao phần nhiều phụ người vợ Việt phù hợp mặc quần áo văn minh tại nơi làm việc ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Cho Sinh Viên, Mẫu Đơn Xin Miễn, Giảm Học Phí Cho Sinh Viên

What have fashion designers done to lớn modernize the ao dai? (Những nhà kiến tạo thời trang đã hiện đại hóa áo dài như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs và patterns of the traditional ao dẻo by printed lines of poetry or adding the designs và symbols of ethnic minorities khổng lồ them.