Soạn anh 11 unit 2

     

Work in goups. Look at the picture & say what is happening in it./(Làm việc theo nhóm. Quan sát hình cùng nói điều gì đã xảy ra ở đấy.)

*

Lời giải:

In the picture, we see:

- A house is on fire.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 2

- The fire brigade is fighting lớn put out the fire.

- & people are running away with the firemen"s help.

Hướng dẫn dịch:

Trong tranh, bọn họ thấy:

- Một ngôi nhà đang cháy.

- Đội cứu vãn hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa.

- Và phần nhiều người đang hoạt động đi với sự giúp sức của lính cứu hỏa.

Listen và repeat./(Nghe và lặp lại)

Click vào đây để nghe:

 

memorable scream gas stove escape

terrified replaced unforgettable protected

WHITE YOU LISTEN

Click vào chỗ này để nghe:

 

Task 1. Christina is being interviewed about the most unforuettable experience in her life. Listen to lớn the interview, và then decide whether the statements are true (T) or false (F)./(Christina đang được phỏng vấn về một điều đã từng qua thiết yếu quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài vấn đáp và tiếp nối quyết định phần nhiều câu nói đúng (T) hay sai (F)).

 

T

F

1. Christina is a businesswoman.

 

 

2. The fire happened three years ago.

 

 

3. The fire started in the bedroom.

 

 

4. When the fire started, Christina was reading a book.

 

 

5. Her mother came và rescued her.

 

 

Lời giải:

 

T

F


1. Christina is a businesswoman.

 x

 

2. The fire happened three years ago.

 

 x

3. The fire started in the bedroom.

 

 x

4. When the fire started, Christina was reading a book.

 

 x

5. Her mother came and rescued her.

 x

 

Hướng dẫn dịch:

1. Christina là 1 trong nữ doanh nhân.

2. Trận hỏa hoạn đang xảy ra từ thời điểm cách đây 3 năm.

3. Trận hỏa hoạn bước đầu từ chống ngủ.

4. Khi lửa bắt đầu, Christina đang đọc sách.

5. Mẹ của cô đã đi đến và cứu vãn cô.

Tapescipt:

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgettable Experiences" programme tonight we talk khổng lồ Christina, welcome khổng lồ our programme.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Lớp Học Bằng Tiếng Anh, Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Lớp Học (10 Mẫu)

Christina: Hello và thank you! It"s nice being with you tonight.

Interviewer: Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot lớn turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes lớn find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That"s terrible! Then did you escape?

Christina: I was terrible. Then I heard my mother"s voice calling my name. I rushed to lớn her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me lớn grow up.

Interviewer: What vì you mean?

Christina: Well, before the fire, I was selfish. I always complained lớn my mother about how small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came & destroyed everything we owned. But I slowly began to lớn realize that I didn"t really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.

Christina: Exactly, it taught me lớn appreciate my family more than things.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Đây là Radio 3. Trong chương trình " đa số trải nghiệm chẳng thể quên" về tối nay bọn họ trò chuyện với Christina, xin chào mừng chúng ta đến với lịch trình của chúng tôi.

Christina: Xin kính chào và cảm ơn! thiệt vui lúc được tại đây tối nay.

Phóng viên: Christina, bạn cũng có thể kể mang đến thính mang nghe về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn được không?

Christina: À, trải nghiệm không thể quên vẫn xảy ra cách đây 13 năm, khi nhà tôi bị cháy.

Phóng viên: thật ư? Nó sẽ xảy ra như thế nào?

Christina: Ngọn lửa ban đầu từ nhà bếp nơi nhưng mà tôi quên tắt phòng bếp ga. Phóng viên: thời điểm đó bạn đang làm gì?

Christina: Tôi sẽ ngủ thì đùng một phát thức giấc vì nóng khiếp khủng. Tôi mở mắt ra thì thấy bản thân bị vậy xoay toàn lửa với lửa.

Phóng viên: Thật gớm khủng! các bạn có thoát ra được không?

Christina: Tôi đã siêu sợ. Kế tiếp tôi nghe tiếng bà mẹ gọi thương hiệu tôi. Tôi chạy nhanh về phía mẹ. Bà mẹ mang tôi ra ngoài. May mắn thay tôi bay ra khỏi đó mà không bị bỏng tý nào.

Phóng viên: rất hiếm người suôn sẻ như thế. Trận cháy có tác động đến chúng ta chứ?

Christina: Ồ có. Khôn xiết nhiều. Mặc dù tôi mất nhiều thứ nhưng mà trải nghiệm này đã giúp tôi trưởng thành.

Phóng viên: Ý chúng ta là sao?

Christina: À, trước lúc cháy xảy ra tôi là tín đồ ích kỷ. Tôi luôn luôn kêu ca với người mẹ mình về phòng của tôi nhỏ dại và tôi có ít quần áo. Sau đó trận cháy mang lại và phá hủy mọi thứ công ty chúng tôi có. Tuy thế tôi dần bắt đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món đồ đó. Tôi chỉ việc gia đình. Sau tất cả, chúng ta cũng có thể mua quần áo mới lúc nào cũng được, nhưng gia đình thì không khi nào thay nắm được.

Phóng viên: Tôi hiểu rồi, vậy trận cháy mang đi của người tiêu dùng nhiều thứ nhưng mà cũng cho mình điều gì đó.

Christina: chính xác, nó dạy dỗ tôi biết trân trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì.

Task 2. Listen lớn the second part of the dialogue và fill in the gaps in the summary of Christina"s stop, below./(Nghe phần nhì của bài đối thoại cùng điền rất nhiều chỗ trống của bài xích tóm tẳt câu chuyện của Christina dưới đây.)

Click vào đây để nghe:

 

Although I lost many things in the fire, the experience helped me khổng lồ grow up. Before the fire, I was selfish. I always complained to lớn my mother about how (1)_____my room was or how few clothes I had. Then the fire came và destroyed (2)______we owned. But slowly I began to lớn realise that I didn’t really need those tilings. I just needed my (3)______. After all, you can set new clothes any time, but a family can never be (4)______. The fire (5)______many things from me, but it gave me something, too. It taught me to (6)______my family more than things.

Answer

1. Small 2. Everything 3. Family

2. Replaced 5. Took 6. Love

Hướng dẫn dịch:

Mặc mặc dù tôi mất không ít thứ trong trận cháy, trải nghiệm này đã hỗ trợ tôi trưởng thành. Trước khi cháy xẩy ra tôi là tín đồ ích kỷ. Tôi luôn luôn kêu ca với chị em mình về vấn đề phòng của tôi nhỏ tuổi và tôi bao gồm ít quần áo. Tiếp nối trận cháy đến và phá hủy mọi thứ chúng tôi có. Cơ mà tôi dần bước đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món trang bị đó. Tôi chỉ cần gia đình. Sau tất cả, bạn có thể mua áo quần mới lúc nào thì cũng được, nhưng mái ấm gia đình thì không khi nào thay chũm được. Trận cháy đã đưa đi những thứ của tôi tuy thế cũng cho tôi bài xích học. Nó dạy dỗ tôi trân trọng mái ấm gia đình mình hơn hầu hết thứ khác.

AFTER YOU LISTEN

Christina says that family is more important than things. Vì you agree with her? Why? Exchange your ideas with a parner./(Christina bảo rằng gia đình đặc biệt quan trọng hơn thứ vật. Bạn đồng ý với cô ấy không? trên sao? hiệp thương với một bạn làm việc của bạn.)

Lời giải:

I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you lose your family, you thất bại everything.

Xem thêm: Em Không Mong Gì Hơn Có Anh Kề Bên Sớm Tối " (Kiếm Được 3 Bài)

Hướng dẫn dịch:

Tôi gật đầu với cô ấy cũng chính vì gia đình siêu quan trọng. Chúng ta có thể có lại đông đảo thứ bị mất, dẫu vậy khi mất gia đình bạn sẽ mất đi phần đa thứ.