Số Lớn Nhất Có Hai Chữ Số Mà Tổng Các Chữ Số Của Nó Bằng 15?

     

Trung chổ chính giữa Toán học tập ankhanhtech.com.vn ra mắt với các em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 12.Bạn sẽ xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà lại tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 21.Bạn đã xem: Số từ bỏ nhiên bé dại nhất có cha chữ số cơ mà tổng những chữ số bằng 15 là

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên bé dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bạn đang xem: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 15?

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số, các chữ số khác biệt và gồm tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có những tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và phân tách hết cho 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, bao gồm tổng các chữ số bởi 7 và chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số sót lại để được số còn sót lại là số lớn nhất có thể. Số khủng nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số cùng là số bé xíu nhất bao gồm thể. Số bé bỏng nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn không giống 0 trước tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn không thay đổi thứ trường đoản cú của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số ấy có ít nhất hai chữ số như là nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) các bạn C ngồi chủ yếu giữa?b) hai bạn A cùng E ngồi ở nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập đầy đủ số có bốn chữ số khác nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong các số ấy luôn có mặt chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số có 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong các số ấy có từng nào số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số không giống nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số nhưng mà hàng chục lớn hơn hàng đơn vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 với 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm số 8a3b biết số đó chia hết mang đến 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó chia hết đến 2, còn chia cho 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tìm số bé bỏng nhất không giống 1 mà lại khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số nhỏ bé nhất mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6 có số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 tìm số bé nhất gồm 3 chữ số mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất có 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng tất cả các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số chia hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 tra cứu số nhỏ nhắn nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân chia hết mang lại 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà các số đó đều không phân chia hết đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số chia hết mang lại 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ nhất không giống 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tra cứu số 6a2b biết số đó chia hết mang lại 2 còn chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 cùng 9.

Bài ViO.60 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 cùng 5.

Xem thêm: Chia Sẻ Lời Chúa Hôm Nay

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết đến 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau không phân tách hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có cha chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a để 31a31a31a chia hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết mang lại 72.b) 24a68b chia hết mang đến 48.

Bài ViO.69 search số từ nhiên nhỏ nhất nhằm khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo máy tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số trường đoản cú nhiên bé dại nhất khác 1 làm thế nào để cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tra cứu a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa phân tách hết đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số bé dại nhất có 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) các số này lớn hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân chia hết mang đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tra cứu số bé dại nhất tất cả 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao để cho a35b phân chia hết cho 45.

Bài ViO.78 tìm kiếm a + b biết 30a5b phân chia hết cho 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa trong một hộp thì số bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi yêu cầu bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). đề xuất thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 63.

Bài ViO.83 đến số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề nghị bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang đến 63.

Bài ViO.85 mang lại số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 24

Bài ViO.86 tra cứu số tự nhiên bé dại nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và gồm các đặc thù sau:

– giả dụ xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 8

– giả dụ xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 7

– nếu xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết cho 6

– nếu xóa 4 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang đến 5

– ví như xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số chia hết cho 4

– nếu xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 2

Bài ViO.87 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số chia hết đến 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có bốn chữ số trong đó:

a) từng chữ số phần đa chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để sản xuất thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bắt đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một trong những lớn độc nhất (giữ nguyên trang bị tự những chữ số). Hãy search số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất mà trong những số ấy theo thứ tự trường đoản cú trái sang phải, từng chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức thì sau nó.

Bài ViO.93 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có những chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà lại chữ số sản phẩm trăm to hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Nên Mua Webcam Nào Cho Máy Tính, Nên Mua Webcam Loại Nào Cho Máy Tính

Bài ViO.95 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng solo vị.