SO SÁNH XÃ HỘI PHONG KIẾN PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY

     
Home/ Môn học/Lịch sử/So sánh sự tương tự nhau và khác nhau giữa thôn hội phong kiến phương đông và phương tây


Bạn đang xem: So sánh xã hội phong kiến phương đông và phương tây

*

Xã hội phong con kiến phương Đông:+Thời kỳ hình thành: Từ vắt kỷ III trước Công nguyên đến khoảng tầm thế kỷ X, từ vô cùng sớm.+Thời kỳ phân phát triển: từ cố gắng kỷ X cho XV, cải tiến và phát triển khá chậm.+Thời kỳ khủng hoảng: từ nắm kỷ XVI cho XIX và kéo dãn suốt 3 nắm kỉ.+Cơ sở khiếp tế: nông nghiệp đóng kín đáo trong công thôn nông thôn.+Giai cấp cơ bản: địa nhà và nông dân lĩnh canh (bóc lột trải qua tô thuế).+Thế chế thiết yếu trị: quân chủ.Xã hội phong con kiến phương Tây (châu Âu):+Thời kỳ hình thành: từ cụ kỉ V đến cố gắng kỉ X, ra đời muộn, sau làng hội phong kiến phương Đông.+Thời kỳ phân phát triển: từ cố kỉnh kỷ XI mang lại XIV, phát triển rất cực thịnh .+Thời kỳ bự hoảng: từ nắm kỷ XV mang lại XVI, hoàn thành sớm và bước đầu chuyển sang công ty nghĩa tư bản.+Cơ sở tởm tế: nntt đóng kín trong lãnh địa.+Giai cung cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột trải qua tô thuế).+Thế chế thiết yếu trị: Quân chủ.


*

tuyetanhthu
0
Reply

Xã hội phong kiến phương Đông

– thời hạn hình thành : Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như những nước Đông nam giới Á).-Thời kì phân phát triển: Từ cầm cố kỉ X – XV, cải cách và phát triển khá chậm.– Thời kì to hoảng: Từ nắm kỉ XVI cho XIX và kéo dài suốt 3 cố kỉnh kỉ– Cơ sở tài chính : nông nghiệp trồng trọt đóng kín đáo trong công xã nông thôn.– thống trị cơ bản: Địa nhà và dân cày lĩnh canh (bóc lột trải qua tô thuế).– Thể chế chính trị : Quân chủ chuyên chế

Xã hội phong loài kiến ở châu Âu

– thời hạn hình thành : hiện ra muộn hơn, khoảng thế kỉ V với được xác lập, triển khai xong vào khoảng thế kỉ X.-Thời kì phân phát triển: Từ nuốm kỉ XI – XIV, cải cách và phát triển rất phồn thịnh.– Thời kì to hoảng: Từ cụ kỉ XV cho XVI, xong xuôi sớm và bắt đầu chuyển sang nhà nghĩa tứ bản.– Cơ sở kinh tế : nông nghiệp & trồng trọt đóng kín đáo trong lãnh địa phong kiến.– kẻ thống trị cơ bản:Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).– Thể chế thiết yếu trị : Quân chủ chăm chế


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web
Xem thêm: Hãy Kể Một Vài Ví Dụ Về Tôn Trọng Lẽ Phải ? Tôn Trọng Lẽ Phải Là Gì

Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
aihong
*

About aihong


Xem thêm: Làm Bài Thuyết Minh Về Văn Miếu Trấn Biên Ở Đồng Nai, Văn Miếu Trấn Biên

Đặt Câu Hỏi